HR AWARD

Pro zlepšení podmínek pro výzkumné pracovníky v celé Evropské unii byly přijaty Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Na základě Charty a Kodexu implementují evropské výzkumné a akademické instituce postupy v rámci „Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R). Instituce, kterým se to podaří, získají od Evropské komise ocenění "HR Excellence in Research" (HR AWARD).


Přínosy implementace těchto principů pro AMBIS vysokou školu:

  • zvýšení prestiže naší vysoké školy,
  • zaručení kvalitního a transparentního náboru nových pracovníků,
  • podporu profesního růstu výzkumných pracovníků,
  • soustavné zlepšování pracovního prostředí,
  • větší šanci na získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TAČR a dalších.

Průběh realizace projektu:

  • Závazek implementace – zahájení projektu: listopad 2021
  • Jmenování realizačního týmu: leden 2022
  • Zpracování interní analýzy, dotazníkové šetření: únor – srpen 2022
  • Zpracování GAP analýzy a Akčního plánu: červen – listopad 2022
  • Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi: 11. listopadu 2022

Grafické vyjádření průběhu realizace:

Zdroj: EURAXESS


Realizační tým:

Řídící výbor HR AWARD
Dr. Martina Mannová rektorka
Radek Stavinoha generální ředitel
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. prorektor pro akreditace a kvalitu studia
doc. Milan Jan Půček, Ph.D., MBA prorektor pro vědu a výzkum
Bc. Eva Budínská HR manažerka
Ing. Milan Hála manažer řízení kvality

koordinátor HR AWARD

Pracovní skupina HR AWARD
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. akademický a vědecký pracovník
doc. Hana Bohušová, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., MCS akademický a vědecký pracovník
doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
Mgr. Milan Křápek, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
Ing. Irena Tušer, Ph.D. akademický a vědecký pracovník

Kontakt na koordinátora HR AWARD na AMBIS vysoké škole, a.s.

Ing. Milan Hála

Manažer oddělení řízení kvality

milan.hala@ambis.cz


Základní dokumenty odeslané Evropské komisi

Popis procesu implementace CS ENG

OTMR Checklist CS ENG

GAP analýza CS ENG

Akční plán CS ENG