HR AWARD

Dear Madam/Sir,


We would like to inform you about the outcome of the assessment by the independent reviewers. The
assessors welcomed the care taken in aligning your institution's HR practices with those of the
Charter and Code principles. The comprehensive analysis and action plan meet all the requirements
for the use of the 'HR Excellence in research' award. The final consensus report is released for your
information in the HRS4R dashboard of the e-tool. The award reflects your commitment to
continuously improve your human resource policies in line with the European
Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of
Researchers, notably your commitment to achieve fair and transparent
recruitment and appraisal procedures. From now on, you can use the 'HR
Excellence in Research' award to promote the stimulating and favourable
work environment for researchers in your institution.
Please visit your HRS4R Dashboard to download the HR award icon in different formats together with
the graphic guidelines. The 'HR Excellence in Research' award will be soon activated on the EURAXESS
portal: every time your institution publishes a vacancy on EURAXESS, the 'HR Excellence in Research'
icon will appear. Furthermore, the institution will be listed on the EURAXESS portal under the header
of 'HR Acknowledged Institutions' (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r). Retaining the HR
award requires an internal review of your action plan in two years' time, also assessed by
independent reviewers. All relevant information is available on the EURAXESS website
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r. We wish you every success with the implementation of the
Human Resources Strategy for Researchers in your institution and look forward to seeing your
achievements in 24 months from now.

Kind Regards

The EURAXESS Rights team

Pro zlepšení podmínek pro výzkumné pracovníky v celé Evropské unii byly přijaty Evropská charta pro výzkumné pracovníky a Kodex chování pro přijímání výzkumných pracovníků.

Na základě Charty a Kodexu implementují evropské výzkumné a akademické instituce postupy v rámci „Human Resources Strategy for Researchers" (HRS4R). Instituce, kterým se to podaří, získají od Evropské komise ocenění "HR Excellence in Research" (HR AWARD).


Přínosy implementace těchto principů pro AMBIS vysokou školu:

  • zvýšení prestiže naší vysoké školy,
  • zaručení kvalitního a transparentního náboru nových pracovníků,
  • podporu profesního růstu výzkumných pracovníků,
  • soustavné zlepšování pracovního prostředí,
  • větší šanci na získání finančních prostředků na výzkum z evropských a tuzemských programů na podporu výzkumu – zvýhodnění v programech TAČR a dalších.

Průběh realizace projektu:

  • Závazek implementace – zahájení projektu: listopad 2021
  • Jmenování realizačního týmu: leden 2022
  • Zpracování interní analýzy, dotazníkové šetření: únor – srpen 2022
  • Zpracování GAP analýzy a Akčního plánu: červen – listopad 2022
  • Odeslání GAP analýzy a Akčního plánu Evropské komisi: 11. listopadu 2022

Grafické vyjádření průběhu realizace:

Zdroj: EURAXESS


Realizační tým:

Řídící výbor HR AWARD
Dr. Martina Mannová rektorka
Radek Stavinoha generální ředitel
Mgr. Petr Hušek, Ph.D. prorektor pro akreditace a kvalitu studia
doc. Milan Jan Půček, Ph.D., MBA prorektor pro vědu a výzkum
Bc. Eva Budínská HR manažerka
Ing. Milan Hála manažer řízení kvality

koordinátor HR AWARD

Pracovní skupina HR AWARD
prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. akademický a vědecký pracovník
doc. Hana Bohušová, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
doc. JUDr. Ing. Jana Majerová, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D., MCS akademický a vědecký pracovník
doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
Mgr. Milan Křápek, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D. akademický a vědecký pracovník
Ing. Irena Tušer, Ph.D. akademický a vědecký pracovník

Kontakt na koordinátora HR AWARD na AMBIS vysoké škole, a.s.

Ing. Milan Hála

Manažer oddělení řízení kvality

milan.hala@ambis.cz


Základní dokumenty odeslané Evropské komisi

Popis procesu implementace CS ENG

OTMR Checklist CS ENG

GAP analýza CS ENG

Akční plán CS ENG