Certifikace osob

Odhadce nemovitostí nebo bilanční účetní? Dejte své kariéře směr!

Zvyšte svou hodnotu na trhnu práce a dokažte, že vaše schopnosti k výkonu práce jsou na požadované úrovni. V řadě oborů právě certifikát potvrzuje, že držitel má nejen potřebné znalosti a praktické dovednosti z daného oboru, ale jako časově omezené osvědčení u svého držitele také dokládá, že úroveň jeho znalostí je stále v souladu s aktuálními požadavky.

Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON)

Certifikace na základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci

Doložte odbornou způsobilost pro tržní oceňování nemovitostí. Certifikát slouží zejména pro oceňování nemovitého majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v oblasti bankovnictví, využijete ho ale i jinde.

Certifikační schéma - odhadce nemovitostí
Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění finančních institucí

Termíny certifikace "Odhadce nemovitostí pro bankovní účely" (Praha):

 • 27. 3. 2018
 • 17. 4. 2018
 • 22. 5. 208
 • 21. 6. 2018
 • 26. 9. 2018
 • 23. 10. 2018
 • 14. 11. 2018
 • 12. 12. 2018
 • 23. 1. 2019
 • 20. 2. 2019
 • 27. 3. 2019
 • 24. 4. 2019
 • 21. 5. 2019
 • 19. 6. 2019

Termíny recertifikace "Odhadce nemovitostí pro bankovní účely" (Praha):

 • 26. 4. 2018
 • 10. 5. 2018
 • 26. 6. 2018
 • 18. 10. 2018
 • 20. 11. 2018
 • 18. 12. 2018
 • 10. 1. 2019
 • 5. 3. 2019
 • 16. 4. 2019
 • 28. 5. 2019
 • 13. 6. 2019

Asistent odhadce nemovitostí (QAO)

Patříte mezi ty, kteří s tržním oceňováním nemovitostí teprve začínají? Certifikát je určen těm, kteří nemají v této oblasti dostatečně dlouhou praxi, a nesplňují tak podmínky pro získání certifikátu odhadce nemovitostí (QON).

Bilanční účetní (QBÚ)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro samostatnou práci jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti, vedoucí účetních jednotek, ekonoma, který se přímo spolupodílí na plnění cílů účetní jednotky. Současně osvědčuje odbornou způsobilost pro vykonávání samostatného vedení účetnictví jako nezávislé činnosti. Držitel certifikátu ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně manažerského účetnictví, základního finančního řízení, používání dalších ekonomických nástrojů a komunikace s bankami.

Certifikační schéma - bilanční účetní

Termín recertifikace "Bilanční účetní" (Praha):

 • 9. 11. 2018

Ke stažení

Osvědčení o akreditaci
Certifikát Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON) - vzor
Certifikát Bilanční účetní (QBÚ) - vzor
Podmínky užívání certifikačních schémat
Licenční smlouva - vzor

Seznam držitelů certifikátů

Držitelé platných certifikátů Odhadce nemovitostí pro bankovní účely
Držitelé platných certifikátů Asistent odhadce nemovitostí
Držitelé platných certifikátů Bilanční účetní
Pozastavené a odebrané certifikáty

Prohlášení certifikačního orgánu

 1. Certifikační orgán si je plně vědom důležitosti nestrannosti při poskytování certifikačních služeb a tuto zásadu důsledně dodržuje.
 2. Certifikační orgán se distancuje od komerčních i jiných zájmů, které by mohly ohrozit nestrannost.
 3. Certifikační orgán neposkytuje služby, které by mohly nestrannost ohrozit.
 4. Rozhodnutí certifikačního orgánu jsou pouze v jeho kompetenci a založena na objektivních důkazech a nejsou ovlivněna jinými zájmy či jinými stranami.
 5. Certifikační orgán má vytvořen postup pro řízení konfliktu zájmů a zabezpečení objektivity.
 6. Certifikační orgán poskytuje své služby v oblasti certifikace ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky a podle dokumentovaných procesů, které jsou v souladu s požadavky normy závazné pro certifikační orgány.
 7. Certifikační orgán řádně vyřizuje všechny stížnosti a odvolání.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás pomocí formuláře

Jméno


Ing. Irena Martínková
Vedoucí oddělení certifikace
Telefon: +420 731 425 290
Email: irena.martinkova@ambis.cz