Certifikace osob

Jste odhadce nemovitostí a chcete důkaz o své profesionalitě?

Zvyšte svou hodnotu na trhu práce a dokažte, že vaše schopnosti k výkonu práce jsou na požadované úrovni. V řadě oborů právě certifikát potvrzuje, že držitel má nejen potřebné znalosti a praktické dovednosti z daného oboru, ale jako časově omezené osvědčení u svého držitele také dokládá, že úroveň jeho znalostí je stále v souladu s aktuálními požadavky.

Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON)

Certifikace na základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci

Doložte odbornou způsobilost pro tržní oceňování nemovitostí. Certifikát slouží zejména pro oceňování nemovitého majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v oblasti bankovnictví, využijete ho ale i jinde.

Certifikační schéma - odhadce nemovitostí
Standard oceňování nemovitých věcí | Česká bankovní asociace (cbaonline.cz)

Termíny certifikace "Odhadce nemovitostí pro bankovní účely" (Praha):

 • 5. 3. 2024
 • 23. 4. 2024
 • 4. 6. 2024
 • 9. 10. 2024
 • 26. 11. 2024
 • 17. 12. 2024
 • 28. 1. 2025

Termíny recertifikace "Odhadce nemovitostí pro bankovní účely" (Praha):

 • 15. 2. 2024
 • 12. 3. 2024
 • 4. 4. 2024
 • 14. 5. 2024
 • 25. 6. 2024
 • 3. 9. 2024
 • 10. 9. 2024
 • 17. 9. 2024
 • 24. 9. 2024
 • 1. 10. 2024
 • 8. 10. 2024
 • 15. 10. 2024
 • 22. 10. 2024
 • 5. 11. 2024
 • 10. 12. 2024
 • 7. 1. 2025

Asistent odhadce nemovitostí (QAO)

Patříte mezi ty, kteří s tržním oceňováním nemovitostí teprve začínají? Certifikát je určen těm, kteří nemají v této oblasti dostatečně dlouhou praxi, a nesplňují tak podmínky pro získání certifikátu odhadce nemovitostí (QON).

Ke stažení

Osvědčení o akreditaci

Certifikát Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON) - vzor

Podmínky užívání certifikačních schémat

Licenční smlouva - vzor

Seznam platných certifikátů

Seznam platných certifikátů Odhadce nemovitostí pro bankovní účely

Seznam platných certifikátů Asistent odhadce nemovitostí

Pozastavené a odebrané certifikáty

Prohlášení certifikačního orgánu

 1. Certifikační orgán si je plně vědom důležitosti nestrannosti při poskytování certifikačních služeb a tuto zásadu důsledně dodržuje.
 2. Certifikační orgán se distancuje od komerčních i jiných zájmů, které by mohly ohrozit nestrannost.
 3. Certifikační orgán neposkytuje služby, které by mohly nestrannost ohrozit.
 4. Rozhodnutí certifikačního orgánu jsou pouze v jeho kompetenci a založena na objektivních důkazech a nejsou ovlivněna jinými zájmy či jinými stranami.
 5. Certifikační orgán má vytvořen postup pro řízení konfliktu zájmů a zabezpečení objektivity.
 6. Certifikační orgán poskytuje své služby v oblasti certifikace ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky a podle dokumentovaných procesů, které jsou v souladu s požadavky normy závazné pro certifikační orgány.
 7. Certifikační orgán řádně vyřizuje všechny stížnosti a odvolání.

Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte nás pomocí formuláře


Ing. Irena Martínková
Vedoucí oddělení certifikace
Telefon: +420 731 425 290
E-mail: irena.martinkova@ambis.cz