Cestovní ruch

Zaměření předmětu

Predmet sa zaoberá vymedzením základných pojmov a vzťahov v systéme cestovný ruch, charakteristikou odvetvia cestovných ruch v medzinárodnom, národnom a regionálnom kontexte a uvádza základné informácie o organizácii, politike a podpore uvedeného odvetvia v krajine.

Výstupy předmětu – výstupy učení

Cieľom predmetu je oboznámiť sa s odbornou terminológiou používanou v cestovnom ruchu, s funkciami cestovného ruchu a poukázať na možnosti rozvoja podnikania v tejto oblasti, objasniť význam cestovného ruchu pre rozvoj národnej a regionálnej ekonomiky, oboznámiť s organizáciou cestovného ruchu, aktuálnou politikou cestovného ruchu a nástrojmi podpory rozvoja cestovného ruchu v ČR a SR.

Hlavní témata – obsah předmětu

 1. Cestovný ruch ako systém a jeho kvalifikácia
 2. Ponuka v cestovnom ruchu
 3. Dopyt po cestovnom ruchu
 4. Trh cestovného ruchu a jeho osobitosti
 5. Cestovný ruch v národnej ekonomike
 6. Hospodárske funkcie cestovného ruchu
 7. Medzinárodný cestovný ruch
 8. Regionalizácia cestovného ruchu
 9. Cestovný ruch v ekonomike regiónu
 10. Organizácia cestovného ruchu
 11. Politika cestovného ruchu
 12. Podpora cestovného ruchu