Přijímáme přihlášky na nový akademický rok 2024/2025!

Přihlášení ke studiu v pěti krocích

1.

Vyberte si studijní obor, formu studia a vyplňte nezávaznou elektronickou
přihlášku
.

2.

Po vyplnění a zaslání nezávazné přihlášky si zarezervujte termín a formu přijímacího pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám ještě týž den, maximálně následující pracovní den a doladíme s Vámi všechny podrobnosti.

3.

Na začátku přijímacího pohovoru vyplníte kompletní přihlášku ke studiu a následně s námi absolvujete přijímací pohovor. Po něm Vám zašleme Smlouvu ke studiu. Vy si vše v klidu pročtete, vyplníte a doručíte zpět k nám.

4.

V případě studijních programů Speciální pedagogika a Psychologie absolvujete v rámci přijímacího řízení znalostní test v rozsahu středoškolského učiva předmětů základy společenských věd (Speciální pedagogika) a základy psychologie (Psychologie). Test absolvujete úspěšně v případě, že získáte minimálně 10 z 20 bodů. V případě neúspěchu v testu můžete zkoušku nahradit úvahou na téma Postavení člověka s postižením v současné společnosti. V případě studijního programu Business Economics and Management prokazujete znalosti anglického jazyka přinejmenším na úrovni C1.

5.

Jakmile splníte výše uvedené podmínky a obdržíme všechny dokumenty včetně úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení či vysokoškolského diplomu, tak Vám do 30 dnů pošleme rozhodnutí o přijetí.

Jak probíhá přijímací řízení?

Zhlédněte krátké video, kde je vše podrobně vysvětleno. 

Podmínky přijetí ke studiu

Po odeslání nezávazné přihlášky a rezervování termínu Vás budeme očekávat na přijímacím pohovoru. Pokud si termín nezarezervujete, zavoláme Vám a doladíme s Vámi všechny podrobnosti. Při přijímacím pohovoru si popovídáme hlavně o tom, proč Vás studium zajímá, co od něj očekáváte a čeho byste díky němu chtěli dosáhnout.

Podmínkou přijetí ke studiu do bakalářského programu je minimálně středoškolské vzdělání s maturitou, pro přijetí na magisterské studium je podmínkou minimálně bakalářské vzdělání.

Co s sebou na přijímací pohovor?

K přijímacímu pohovoru si prosím přineste maturitní vysvědčení nebo vysokoškolský diplom. Pokud nám budete doručovat doklad o předchozím vzdělání až po přijímacím pohovoru, bude třeba doložit jeho úředně ověřenou kopii.


Uchazeči ze zahraničí

Patříte mezi zahraniční uchazeče o studium? Pak nám prosím spolu s přihláškou ke studiu pošlete také úředně ověřenou nostrifikaci maturitního vysvědčení (u přihlášky do bakalářského studia) nebo úředně ověřenou nostrifikaci vysokoškolského diplomu (u přihlášky do navazujícího magisterského studia).