Mezinárodní cestovní ruch

Zaměření předmětu

Cílem předmětu je získat znalosti o potřebě spolupráce jednotlivých subjektů cestovního ruchu. Budou rozebírány varianty partnerské spolupráce, které budou vysvětlovány na praktických příkladech z České republiky i ze zahraničí.

 

Výstupy předmětu - výstupy učení

Po úspěšném absolvování předmětu student bude schopen:

 • Definovat a vysvětlit základní pojmy v mezinárodním cestovním ruchu
 • Vysvětlit postavení a význam cestovního ruchu v hospodářství ČR i světa
 • Charakterizovat nejdůležitější orgány a organizace cestovního ruchu v ČR a ve světě
 • Orientovat se v dokumentech v oblasti mezinárodního cestovního ruchu a vysvětlit jejich dopad na řízení cestovního ruchu v ČR a ve světě
 • Orientovat se v problematice současného cestovního ruchu, průběžně sledovat a vyhodnocovat situaci v oboru v českém i mezinárodním kontextu 
 

Hlavní témata - hlavní problémové okruhy

 1. Cestovní ruch jako světový fenomén.
 2. Postavení a význam cestovního ruchu ve světové ekonomice.    
 3. Mezinárodní organizace cestovního ruchu.
 4. Regionální a subregionální rozložení mezinárodního cestovního ruchu.
 5. Hlavní světové trhy cestovního ruchu a jejich charakteristika.
 6. Konkurenceschopnost a možnosti jejího měření v mezinárodním cestovním ruchu.
 7. Prosazování principů udržitelnosti v mezinárodním cestovním ruchu.  
 8. Světové regiony z hlediska rozvoje cestovního ruchu.  
 9. Aktivity mezinárodních organizací v podpoře rozvoje cestovního ruchu v rozvojových zemích – OSN, ILO, UNCTAD, FAO, UNEP, UNDP, Skupina Světové banky (IBRD, IDA, …). Aktivity UNWTO – STEP.
 10. Subjekty mezinárodního trhu cestovního ruchu.
 11. Evropa jako dominantní region světového cestovního ruchu. Význam Evropské komise pro rozvoj cestovního ruchu – dokumenty, aktivity. Legislativní dopady členství v EU do oblasti cestovního ruchu.
 12. Trendy budoucího vývoje mezinárodního cestovního ruchu.