Andragogika - Vzdělávání dospělých

Tříleté bakalářské studium

Školné

30 000,- / semestr

Forma

Prezenční,
Kombinovaná 

Akreditace

Akreditováno na
UJAK

Titul

Bakalář (Bc.)

Cesta k profesionálnímu růstu dospělých a posunu firem kupředu

Porozumíte základním pedagogickým a didaktickým metodám, které jsou efektivní při vzdělávání dospělých a vytvoření vhodného prostředí pro jejich rozvoj a růst. S naší pomocí se stanete profesionálem, který dokáže rozvíjet potenciál zaměstnanců a posouvat tak firmy vpřed.


Uplatnění absolventů

 • Specialista rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
 • Projektový manažer v oblasti vzdělávání
 • Kariérový poradce pro jednotlivce, týmy a organizace
 • Kulturní pracovník
 • Koordinátor dobrovolníků

Předměty v rámci oboru

 • Andragogika
 • Pedagogika
 • Didaktika
 • Obecná a vývojová psychologie
 • Perosnální poradenství
 • Sociologie
 • Filozofie a etika

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Uplatnění

 1. Plánování a organizace vzdělávacích procesů
  Získejte dovednosti v tvorbě osnov, výběru výukových metod a materiálů a koordinaci vzdělávacích událostí.
   
 2. Poradenství pro jednotlivce a organizace
  Poskytujte odborné poradenství a podporu.
   
 3. Vzdělávací management 
  Spravujte a řiďte vzdělávací procesy. 

Staňte se specialistou 
vzdělávání dospělých

Jako absolvent poznáte specifika psychického vývoje jedinců i dynamiku života skupin. Osvojíte si znalost andragogických věd a myšlení. 

Naučte se principy edukační práce s dospělými a provádějte kvalifikované činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů.

9 studijních oborů
56 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

,,Na tuto školu jsem se přihlásila proto, že jsem na ni obdržela velice pozitivní recenze. Vybrala jsem si kombinované studium, které se dá snadno zvládat s prací. Online výuka mi vyhovuje, protože se nás učitelé snaží zapojit do svých hodin.“

-Aneta, Management a hospodaření ve veřejné správě

„Vrhnout se na studium VŠ 30 let po maturitě? Proč ne... Jako člověk s dlouholetou praxí jsem si vybrala AMBIS právě proto, že přednášející mají také bohaté zkušenosti z praxe. Studuji kombinovaně první ročník, a protože přišla epidemie COVIDu, čekalo mě studium online. Nejprve jsem měla obavy, ale zbytečně. Dokonce mi online výuka více vyhovuje. I při přednáškách distanční formou se můžeme ptát a s přednášejícími živě diskutovat.“

-Jitka, Management a hospodaření ve veřejné správě

"Studium mě velmi bavilo. Přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí.

Ve funkci starostky, kterou zastávám, získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo."

-Mgr. Jitka Synková, absolventka oboru Management rozvoje měst a regionů

Okolí o mně říká, že jsem kreativní a komunikativní. Baví mě reklama, sociální sítě a komunikace s lidmi, a právě proto jsem se rozhodla studovat marketing a posouvat se v tomto směru dál. S každým dalším semestrem a novými předměty zjišťuji, že je mi marketing čím dál tím bližší.  Jsem ráda, že máme v rozvrhu předměty, které s marketingem přímo souvisí. V marketingu již pracuji, takže teorii, kterou se ve škole učíme, aplikuji obratem v praxi.

- Kristýna Šoborová, zaměření Marketing a brand management 

Vždy jsem chtěl studovat právo. Právnické fakulty ale neumožňují dálkové studium. Proto jsem hledal možnosti v rámci soukromých vysokých škol a objevil jsem Ambis.  Zaujalo mě zaměření Právo a bezpečnost, které je možné studovat v kombinované formě. To nejlepší na studiu je, že informace a znalosti, které získáváme během přednášek, nevyužijeme pouze v zaměstnání, ale jsou užitečné a obohacující i v běžném životě.

- Martin Beňo, zaměření Právo a bezpečnost

Mám velmi blízko ke sportu i k všeobecnému dění kolem sportu, proto jsem si ke studiu vybral zaměření Sportovní management. Oceňuji ochotu vyučujících a jejich informovanost v celém sportovním odvětví. Věřím, že po dokončení studia využiji všechno, co jsem se naučil a dozvěděl, k nalezení vysněné práce ve sportovním prostředí.

- Marek Soukup, zaměření Sportovní management

Na začátku studia jsem měla mírné obavy, jestli je vysoká škola pro mě to pravé, ale všechny obavy zmizely hned po prvních přednáškách. Přístup vyučujících a celého vedení školy je na perfektní úrovni, vždy pomohou a poradí s jakýmkoliv problémem.

Díky tomu, že je škola menší, cítíte rodinnou a přátelskou atmosféru. Oceňuji také možnost přístupu ke kvalitním studijním materiálům, zkušenosti vyučujících a možnosti praxe.

- Nicol Seligová, zaměření Kriminalistika a kriminologie

Mým profesním cílem a snem je založit si po škole vlastní business. Proto jsem si ke studiu vybral zaměření Startup a podnikání. Velmi oceňuji, že přednášky jsou opravdu zajímavé a učitelé jsou ke studentům velmi vstřícní. Snaží se přizpůsobit každou vyučovací hodinu našim potřebám. 

Vyučující nám častokrát posílají materiály nad rámec, a pomáhají nám tak rozvíjet naše znalosti a vhled do podnikatelského světa. Tím nám umožňují lépe se připravit na to, jak začít podnikat v oblasti, která nás zajímá.

- David Lindauer, zaměření Startup a podnikání

Zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů jsem si vybrala, protože mým profesním snem je vést a rozvíjet tým lidí pracujících v ekonomickém sektoru. Jsem ráda, že můžu využít možnosti kombinované formy studia, díky tomu totiž pokračuji ve své práci, ale zároveň studuji a vzdělávám se. Jestli je vaším snem pracovat s lidmi a vzdělávat se v této oblasti, tímhle zaměřením nešlápnete vedle. Studium vás bude rozvíjet a vzdělávat nejen pracovně, ale i soukromě.

- Markéta Frycová, zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.,

Vedoucí katedry Andragogiky

Vystudovala pedagogiku a andragogiku. Ve svém oboru se věnuje vzdělávání dospělých, pedagogice, pedagogickému výzkumu, didaktice a gerontagogice. Zajímá se rovněž o oblast projektového řízení a evaluaci ve vzdělávání. Dlouhodobě pracuje v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupracuje na projektech EU.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Pedagogika
zkouška
povinný
Obecná a vývojová psychologie
zkouška
povinný
Filozofie a etika
zkouška
povinný
Sociologie
zkouška
povinný
Úvod do studia oboru a vysokoškolského studia
zápočet
povinný
Cizí jazyk I
zápočet
povinný
Seminář k praxi I
zápočet
povinný

2. Semestr

Psychologie učení dospělých
zkouška
povinný
Úvod do ekonomických teorií
zkouška
povinný
Úvod do právní teorie a praxe
zkouška
povinný
Teorie organizace
zkouška
povinný
Cizí jazyk II
zápočet
povinný
Praxe I (2 týdny)
zápočet
povinný

3. Semestr

Andragogika
zkouška
povinný
Profesní vzdělávání dospělých
zkouška
povinný
Andragogická komunikace
zkouška
povinný
Zájmové a občanské vzdělávání
zkouška
povinný
Bakalářský seminář I
zápočet
povinný
Cizí jazyk III
zápočet
povinně volitelný
Seminář k praxi II
zápočet
povinný

4. Semestr

Historická a komparativní andragogika
zkouška
povinný
Andragogická didaktika
zkouška
povinný
Média a technologie ve vzdělávání
zkouška
povinný
Psaní odborných textů
zápočet
povinný
Cizí jazyk IV
zápočet
povinný
Praxe II (2 týdny)
zápočet
povinný

5. Semestr

Metodologie sociálního výzkumu
zkouška
povinný
Sociální andragogika
zkouška
povinný
Tvorba, řízení a financování vzdělávacích programů
zkouška
povinný
Pracovní právo
zkouška
povinný
Cizí jazyk V
zkouška
povinný
Bakalářský seminář II
zápočet
povinný

6. Semestr

Základy managementu
zkouška
povinný
Současný stav vzdělávání dospělých
zkouška
povinný
Kvalita a evaluace ve vzdělávání
zkouška
povinný
Projektové řízení
zápočet
povinný

Povinně volitelné předměty

Gerontagogika
zkouška
3. semestr
Interaktivní rozvojové metody
zkouška
3. semestr
Sociální politika
zkouška
4. semestr
Financování a management vzdělávání dospělých
zkouška
4. semestr
Metody rozvíjení sociálních dovedností
zkouška
5. semestr
Personální poradenství
zkouška
5. semestr
Trénink komunikačních technik
zápočet
6. semestr
Andragogické poradenství
zápočet
6. semestr

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.