Andragogika - Vzdělávání dospělých

Tříleté bakalářské studium

Školné

Od 31 900 Kč za semestr

Obor

Andragogika
- vzdělávání dospělých

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Zajímá tě studium a následná kariéra v oblasti vzdělávání dospělých? Přidej se a studuj tento obor u nás.

Budeš umět navrhovat a realizovat vzdělávací programy, získáš lektorské dovednosti a schopnost analyzovat vzdělávací potřeby cílových skupin. Porozumíš didaktickým, psychologickým a dalším metodám, které jsou efektivní pro vzdělávání dospělých.


Uplatnění:

 • HR manager se zaměřením na vzdělávání a rozvoj zaměstnanců
 • Manager/metodik ve vzdělávací agentuře
 • Specialista rozvoje lidských zdrojů a vzdělávání
 • Kariérní poradce
 • Lektor

Klíčové oblasti studia:

 • Andragogika
 • Pedagogika
 • Psychologie
 • Obecná a vývojová psychologie
 • Didaktika

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Zjisti, jakým směrem může tvůj obor směřovat

Najdeš skvělé uplatnění zejména v oblastech, jako jsou: lidské zdroje, vzdělávání, veřejná správa a další. Konkrétně se budeš moct uplatnit například ve vzdělávacích agenturách jako jejich manager nebo metodik.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru

Během studia poznáš specifika psychického vývoje jedinců i dynamiku života skupin. Osvojíš si znalost andragogických věd a myšlení. Naučíš se principy edukační práce s dospělými a dovedeš provádět kvalifikované činnosti například v oblasti řízení lidských zdrojů. 

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Toto studium je vhodné pro zvídavé, komunikativní a empatické studenty, kteří mají touhu pomáhat dospělým dosáhnout jejich vzdělávacích cílů a zároveň je motivovat a vést k osobnímu i profesnímu rozvoji.

17 studijních oborů
70 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů

,,Na tuto školu jsem se přihlásila proto, že jsem na ni obdržela velice pozitivní recenze. Vybrala jsem si kombinované studium, které se dá snadno zvládat s prací. Online výuka mi vyhovuje, protože se nás učitelé snaží zapojit do svých hodin.“

-Aneta, Management a hospodaření ve veřejné správě

„Vrhnout se na studium VŠ 30 let po maturitě? Proč ne... Jako člověk s dlouholetou praxí jsem si vybrala AMBIS právě proto, že přednášející mají také bohaté zkušenosti z praxe. Studuji kombinovaně první ročník, a protože přišla epidemie COVIDu, čekalo mě studium online. Nejprve jsem měla obavy, ale zbytečně. Dokonce mi online výuka více vyhovuje. I při přednáškách distanční formou se můžeme ptát a s přednášejícími živě diskutovat.“

-Jitka, Management a hospodaření ve veřejné správě

"Studium mě velmi bavilo. Přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí.

Ve funkci starostky, kterou zastávám, získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo."

-Mgr. Jitka Synková, absolventka oboru Management rozvoje měst a regionů

Okolí o mně říká, že jsem kreativní a komunikativní. Baví mě reklama, sociální sítě a komunikace s lidmi, a právě proto jsem se rozhodla studovat marketing a posouvat se v tomto směru dál. S každým dalším semestrem a novými předměty zjišťuji, že je mi marketing čím dál tím bližší.  Jsem ráda, že máme v rozvrhu předměty, které s marketingem přímo souvisí. V marketingu již pracuji, takže teorii, kterou se ve škole učíme, aplikuji obratem v praxi.

- Kristýna Šoborová, zaměření Marketing a brand management 

Vždy jsem chtěl studovat právo. Právnické fakulty ale neumožňují dálkové studium. Proto jsem hledal možnosti v rámci soukromých vysokých škol a objevil jsem Ambis.  Zaujalo mě zaměření Právo a bezpečnost, které je možné studovat v kombinované formě. To nejlepší na studiu je, že informace a znalosti, které získáváme během přednášek, nevyužijeme pouze v zaměstnání, ale jsou užitečné a obohacující i v běžném životě.

- Martin Beňo, zaměření Právo a bezpečnost

Mám velmi blízko ke sportu i k všeobecnému dění kolem sportu, proto jsem si ke studiu vybral zaměření Sportovní management. Oceňuji ochotu vyučujících a jejich informovanost v celém sportovním odvětví. Věřím, že po dokončení studia využiji všechno, co jsem se naučil a dozvěděl, k nalezení vysněné práce ve sportovním prostředí.

- Marek Soukup, zaměření Sportovní management

Na začátku studia jsem měla mírné obavy, jestli je vysoká škola pro mě to pravé, ale všechny obavy zmizely hned po prvních přednáškách. Přístup vyučujících a celého vedení školy je na perfektní úrovni, vždy pomohou a poradí s jakýmkoliv problémem.

Díky tomu, že je škola menší, cítíte rodinnou a přátelskou atmosféru. Oceňuji také možnost přístupu ke kvalitním studijním materiálům, zkušenosti vyučujících a možnosti praxe.

- Nicol Seligová, zaměření Kriminalistika a kriminologie

Mým profesním cílem a snem je založit si po škole vlastní business. Proto jsem si ke studiu vybral zaměření Startup a podnikání. Velmi oceňuji, že přednášky jsou opravdu zajímavé a učitelé jsou ke studentům velmi vstřícní. Snaží se přizpůsobit každou vyučovací hodinu našim potřebám. 

Vyučující nám častokrát posílají materiály nad rámec, a pomáhají nám tak rozvíjet naše znalosti a vhled do podnikatelského světa. Tím nám umožňují lépe se připravit na to, jak začít podnikat v oblasti, která nás zajímá.

- David Lindauer, zaměření Startup a podnikání

Zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů jsem si vybrala, protože mým profesním snem je vést a rozvíjet tým lidí pracujících v ekonomickém sektoru. Jsem ráda, že můžu využít možnosti kombinované formy studia, díky tomu totiž pokračuji ve své práci, ale zároveň studuji a vzdělávám se. Jestli je vaším snem pracovat s lidmi a vzdělávat se v této oblasti, tímhle zaměřením nešlápnete vedle. Studium vás bude rozvíjet a vzdělávat nejen pracovně, ale i soukromě.

- Markéta Frycová, zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Kde mohu realizovat praxe?


PhDr. Ivana Shánilová, Ph.D.,

Vystudovala pedagogiku a andragogiku. Ve svém oboru se věnuje vzdělávání dospělých, pedagogice, pedagogickému výzkumu, didaktice a gerontagogice. Zajímá se rovněž o oblast projektového řízení a evaluaci ve vzdělávání. Dlouhodobě pracuje v oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, spolupracuje na projektech EU.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět by měl přinést jeho absolventům informace o pedagogice jako základní vědní disciplíně zabývající se výchovou, vzděláváním a školstvím.

Výstupy z učení:

 1. Seznámení studentů se základními pedagogickými disciplínami, složkami výchovy, etapami výchovného procesu a základy metodologie výzkumu v pedagogice.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu, přehled povinné a doporučené literatury, podmínky a požadavky na ZK. Zadání seminárních prací. Pedagogika jako vědní obor, předmět pedagogiky, metody pedagogiky, pedagogika a jiné vědy, struktura pedagogiky.
 2. Vývoj názorů na výchovu a vzdělávání od starověku po současnost.
 3. Systém pedagogických disciplín. Faktory rozvoje lidského jedince – dědičnost – prostředí – výchova. Podmínky výchovy.
 4. Výchova jako předmět pedagogické vědy. Výchova a sebevýchova. Rysy výchovy, výchovné cíle a výchovné styly.
 5. Činitelé výchovy. Pedagog, vychovávaný jedinec, výchovné prostředky. Pedagogické principy.
 6. Výchovný proces a jeho etapy. Efektivita výchovného procesu. Výchovné zásady.
 7. Základní pedagogické pojmy a jejich vzájemné vztahy. Terminologické problémy. Vzdělávání, vzdělání, vyučování, učení.
 8. Student a školní třída, skupinová interakce, výchovný systém školy.
 9. Osobnost učitele, typologie učitele, význam a osobnost učitele, učitel a etika jeho práce, kompetence pedagoga, standardy učitelské kvalifikace.
 10. Metodologie pedagogiky, základy výzkumu v pedagogice. Metody pedagogického výzkumu.
 11. Sociální prostředí mládeže, pedagogické problémy využití volného času.
 12. Výchovná funkce rodiny, současné probémy v rodinné výchově, spolupráce školy s rodičovskou veřejností

Cíl předmětu:

Obsah předmětu je zaměřen na výklad, souvislosti a porozumění pojmů z oblasti základních oborů psychologie, na porozumění a aplikaci poznatků v konkrétních projevech poznávacích procesů, chování a prožívání člověka. Posluchači budou specifikovat přístupy k osobnosti, identifikovat faktory, které se podílí na jedinečnosti osobnosti. Psychologie studuje procesy, stavy a vlastnosti, a to jak jejich vývoj, tak i změny vlivem sociálních, fyzikálních, ekonomických a jiných podmínek.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Pojmenovat vybrané myšlenky autorů v obdobích před vznikem vědního oboru psychologie.
 2. Popsat základní zaměření vybraných směrů psychologie ve 20. století.
 3. Definovat základní psychologické kategorie.
 4. Vysvětlit funkce a souvislosti psychických procesů a stavů.
 5. Analyzovat intervenci aktivačně motivačních komponent osobnosti.
 6. Rozlišit vybrané přístupy k osobnosti.
 7. Posoudit intervence vlastností osobnosti v konkrétních projevech chování a emocí.
 8. Porovnat uspořádání pracovního prostoru a jeho vliv na komunikaci.

Osnova:

 1. Vznik psychologie jako vědeckého oboru.
 2. Psychologické disciplíny.
 3. Osobnost, biologická a sociální determinace osobnosti.
 4. Motivace.
 5. Inteligence, schopnosti, tvořivost.
 6. Pojem a podstata duševní činnosti.
 7. Psychologie poznání.
 8. Vnímání a jeho poruchy.
 9. Pojem a podstata pozornosti.
 10. Vymezení paměti.
 11. Myšlení a řeč.
 12. Konativní procesy – emoce-city.
 13. Konativní procesy – volní jednání.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Vyučovaný předmět osvětluje studentům obecné základy filozofie a filozofické etiky. Studentům je přibližována souvislost filozofie a etiky s jejich profesí a dalšími humanitními vědami. Teoretická příprava bude doprovázena četbou filosofických textů a diskusí nad nimi na základě připravených otázek. Studenti vyzkouší aplikovat osvojené teoretické znalosti na jednotlivých případech. V části věnované etice se zaměříme na základní etické teorie. Studenti se naučí chápat etická dilemata jako je šikana, eutanazie atd. z různých hledisek. Studenti dále porozumí komplexnosti etické situace a jejím hlavním momentům. Kurz předpokládá znalosti obecných humanitních věd v rozsahu obvyklého středoškolského vzdělání.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Základní orientace v dějinách filosofie, znalost jejich hlavních historických postav.
 2. Pochopení významu a vlivu filozofie ostatních (nejen) humanitních vědách.
 3. Orientace a znalost základních filozofických pojmů a teorií.
 4. Pochopit etiku jako disciplínu, týkající se způsobu myšlení, hodnotových postojů, mravních citů a mezilidských vztahů.
 5. Získat vhled do řešení etických dilemat.
 6. Orientovat se v četbě filosofických a odborných textů.
 7. Být schopen na základě absolvovaných přednášek a cvičení aplikovat získané poznatky na vlastní praxi.

Obsah předmětu:

 1. Co je filosofie - Místo filosofie v lidském vědění a její vztah k reálným a formálním vědám, předmět a metoda filosofie, motivace filosofického tázání, základní filosofické disciplíny.
 2. Antická filosofie - Přechod od mýtu k logu, zásada sporu v Parmenidově filosofii, sofistika a Sókratés-metoda sokratovského dialogu, Platón – mýtus o jeskyni jako archetyp evropského pojetí poznání a výchovy, Aristotelés otec vědních disciplín, jeho politická a metafyzická teorie, definice člověka, helénistická filosofie-Skepticismus, stoicismus, epikureismus. Různé řešení otázky strachu ze smrti, základní relativistické argumenty skeptiků.
 3. Středověká filosofie - Proměna světa ve středověku, pojetí člověka jako imago dei, desatero jako základní morální kodex, patristika a základní myšlenky sv. Augustina, návaznost na antiku, scholastika, univerzitní tradice, sv. Tomáš Akvinský.
 4. Moderní filosofie - Racionalismus a empirismus a jeho hlavní představitelé, počátky moderní vědy u F. Bacona a R. Descarta, Rousseauovský skepticismus, odmítnutí věd, základní teorie státu a společenské smlouvy-Locke, Hobbes, Rousseau, Grotius a problematika otázky „spravedlivé“ války.
 5. Filosofie přelomu 19. a 20. století - Immanuel Kant jako mezník v dějinách filosofie, německá klasická filosofie-problematika dějin, vznik filosofie dějin, cesta ke 20. století Schopenhauer, Nietzsche, Comte.
 6. Základní filosofické směry a problémy 20. století - fenomenologie (E. Husserl, M. Heidegger, J. Patočka), existencialismus (K. Jaspers, J. P. Sartre, A. Camus.), analytická filosofie (L. Wittgenstein.), filosofická problematika jazyka a řeči, otázka času a temporality lidské existence.
 7. Postmoderna - Vztah moderny a postmoderny, postava J.F. Lyotarda, kulturní, hodnotové a společenské změny v postmoderně, základní postmoderní osobnostní vzorce podle Z. Baumana.
 8. Etika - Úvod do filosofické disciplíny, základní pojmy etika, morálka, mravnost, historický původ-Sókrates, Platón a sofisté.
 9. Základní etické teorie - Teorie ctností u Platóna a Aristotela, deontologická etika Kantova, utilitaristická etika, základy moderních etických přístupů: etika spravedlnosti a etika péče.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Sociologie zkoumá složitě strukturovanou společnost, což se projevuje i v její členité obsahové struktuře, která vstupuje do všech společenských věd. Obsahem předmětu je vhled do základů sociologické problematiky, seznámení nejen s klíčovými pojmy, ale i s historickou tradicí tohoto vědního oboru, s nejčastěji používanými metodami a technikami empirických výzkumů. Vyústěním je pak společné zamyšlení nad některými společenskými problémy, které řeší nebo by měla řešit současná sociologie.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Orientovat se v klíčových sociologických pojmech.
 2. Znát místo a specifika sociologie v systému věd.
 3. Orientovat se v dějinách sociologie.
 4. Porozumět historickým a gnozeologickým podmínkám vzniku sociologické reflexe světa.
 5. Chápat sociologické pojetí sociální reality.
 6. Porozumět sociálním procesům v současné společnosti.
 7. Chápat a ovlivňovat své místo a postavení ve společnosti.

Obsah předmětu:

 1. Vymezení, předmět a funkce sociologie - Co je sociologie. Jaká témata zkoumá Sociologie jako věda.
 2. Vznik sociologie a periodizace dějin sociologie - Historie sociologie. Hlavní představitelé.
 3. Základní sociologické teorie - Představení základních sociologických teorií.
 4. Kultura, společnost a jedinec
 5. Kultura a společnost jako téma sociologie. Kultura a její atributy. Rozmanitost kultur.
 6. Socializace - Socializace její činitelé. Vybrané sociologické teorie socializace. Resocializace.
 7. Rodina - Rodina jako sociologické téma. Manželství a jeho alternativy.
 8. Sociální normy, sociální kontrola, patologie a deviace - Sociální normy a sociální kontrola v sociologii. Deviace jako sociologické téma. Rizikové chování a patologie.
 9. Sociální struktura, sociální stratifikace, nerovnosti - Stratifikační mechanismy společnosti. Sociální skupiny. Sociální mobilita.
 10. Sociologie výchovy a vzdělání - Vzdělání jako stratifikační mechanismus. Škola jako společenská instituce. Ekonomický systém a práce. Sociologie byrokracie a organizace. Pracovní trh v ČR. Sociální nerovnosti na trhu práce.
 11. Demografie a urbanizace - Sociologie města. Demografie a vývoj společnosti.
 12. Metody a techniky sociologického výzkumu - Základní výzkumné metody. Využití sociologických výzkumných metod v praxi.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je sjednotit a rozšířit základní znalosti a dovednosti studentů při využívání textových a tabulkových komponent klíčových kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google nástroje). Důraz je kladen na efektivní spolupráci a komunikaci v on-line prostředí se zaměřením na vybrané cloudové aplikace. Dílčím cílem předmětu je základní tvorba obsahu v digitálním prostředí i mimo základní kancelářské nástroje. Všechny tyto dovednosti jsou zasazeny do rámce autorskoprávních aspektů při používání digitálních nástrojů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat možnosti, výhody i rizika desktopových i online kancelářských nástrojů.
 2. Aplikovat základní znalosti klíčových kancelářských programů a jejich funkcí při tvorbě textových dokumentů a tabulek.
 3. Aplikovat principy týmové spolupráce v online prostředí.
 4. Tvořit digitální obsah pomocí volně dostupných cloudových služeb.
 5. Určit problémy a rizika spojené s pohybem v online prostředí a umět jim předcházet.

Obsah předmětu:

 1. Základní technologický slovník – všeobecně používané pojmy a definice v oblasti digitálních dovedností.
 2. Kancelářské aplikace v moderním pojetím – Desktop/online (jaké jsou výhody a nevýhody), Open source nástroje, O365 a Google Wokrspace – základní principy používání.
 3. Efektivní úprava textových dokumentů – práce se styly, oddíly a jejich praktické využití, záhlaví a zápatí, nastavení dokumentu.
 4. Jak správně upravit akademický text v textovém editoru – vkládání citací, poznámky pod čarou, tvorba obsahu dokumentu.
 5. Užitečné nástroje v textových editorech – tvorba titulků, práce s doplňky, stavební bloky, netextový obsah.
 6. Základní úkony v Excelu a Tabulkách – adresování, názvy buněk a oblastí, jednoduché funkce (autosum, když), nástroj Tabulka.
 7. Práce s daty v Excelu a Tabulkách – filtrování, řazení, dynamické doplňování, podmíněné formátování.
 8. Užitečné online nástroje pro tvorbu digitálního obsahu – tvorba obsahu (Canva) a úprava obrázků (Photopea); tvorba emailového newsletteru, záznam obrazovky, práce s dokumenty ve formátu pdf, konverze souborů.
 9. Ukládání dat v cloudu – rizika a možnosti; nástroje a jejich výhody/nevýhody (Onedrive, Gdisk, Dropbox atd.), přístup prostřednictvím mobilních aplikací.
 10. Online komunikace a spolupráce – efektivní práce s emailem, textová / video komunikace – nástroje a možnosti; sdílení dokumentů při práci v týmu, plánování času a úkolů.
 11. Autorskoprávní aspekty v kyberprostoru – netiketa, digitální stopa, licence (Open source, Creative Commons), Open Access.
 12. Tipy a triky pro efektivní využití kancelářských nástrojů – další aplikace v prostředí Office365 nebo Google Workspace.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

v konkrétních příkladech v akademickém prostředí. Předmět rozvíjí znalosti a schopnosti studentů potřebné při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce včetně hodnocení zdrojů, autorské etiky a prezentace výsledků.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Efektivně vyhledávat a třídit zdroje na základě jejich přesnosti a spolehlivosti.
 2. Používat metody a formy citování a eliminovat případné možnosti plagiátorství.
 3. Definovat základní charakteristiky odborného textu a vybrat vhodné metody zpracování odborného textu.
 4. Aplikovat zásady odborné práce na konkrétní tvorbu požadovaného odborného textu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do tvorby odborných textů.
 2. Tvorba a zásady psaní odborných textů.
 3. Stylistické, gramatické a typografické zásady.
 4. Citace I. – styly, forma a způsoby citování.
 5. Citace II. – praktické příklady a využití.
 6. Plagiátorství
 7. Práce s tématem.
 8. Způsoby vyhledávání informací.
 9. Elektronické informační zdroje.
 10. Hodnocení zdrojů a informací, etika vědecké práce.
 11. Kritické myšlení v práci s informacemi.
 12. Publikování a prezentace informací.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je koncipován jako vstup do problematiky oboru andragogika. Seznamuje studenty se základní andragogickou a pedagogickou terminologií a tématy andragogické diskuze. Ukazuje andragogiku jako součást systému společenskovědních disciplín. Vzdělávání dospělých je chápáno jako předpoklad úspěšného rozvoje lidských zdrojů a občanské společnosti a součást celoživotního učení a vzdělávání. Předmět představuje principy, metody a zásady práce vzdělavatele dospělých. Umožní posluchači si uvědomit, že celoživotní učení, vzdělávání se a péče v nejširším slova smyslu o sebe a další lidi kolem nás, je jednou z nejúspěšnějších možností, jak se vyrovnávat s neustálými změnami v osobním i pracovním životě a začlenění se do společnosti.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Porozumět základním pojmům z oblasti vzdělávání dospělých a andragogiky.
 2. Umět zařadit andragogiku do systému sociálních věd a porozumět filozofickým základům andragogického myšlení.
 3. Iidentifikovat základní složky vzdělávání dospělých.
 4. Orientovat se v současné odborné i politické diskuzi o vzdělávání dospělých.
 5. Zhodnotit přínos vzdělávání dospělých pro rozvoj jednotlivce i společnosti.
 6. Pracovat s empiricky ověřenými fakty a výsledky aplikovaného výzkumu.
 7. Využívat analytického, reflexivního, metodického, racionálního a koncepčního myšlení.
 8. Cílem je i schopnost komunikace a skupinové i samostatné práce.

Obsah předmětu:

 1. Pedagogické a andragogické myšlení: vývoj a základní pojmy.
 2. Vznik, rozvoj a dnešní stav vzdělávání dospělých.
 3. Funkce vzdělávání dospělých – makrosociální pohled.
 4. Institucionalizace vzdělávání a učení se dospělých.
 5. Organizace vzdělávání dospělých.
 6. Dospělý a vzdělávání dospělých v socializačních teoriích.
 7. Dospělý v andragogice.
 8. Cílové skupiny ve vzdělávání dospělých.
 9. Profesionalizace andragogické práce.
 10. Kurikulum ve vzdělávání dospělých.
 11. Stát a vzdělávání dospělých.
 12. Profesní vzdělávání dospělých.
 13. Přehled základních teorií a představ o využití teoretických a empirických poznatků v praxi.

Cíl předmětu:

Psychologie učení dospělých studuje všechny změny, k nimž dochází v průběhu života člověka. V dětství a dospívání jsou to především změny evoluční, které představují zákonitý postup řady změn navzájem vycházející z jednotlivých vývojových etap. Psychologie učení je prezentován jako nezastupitelný vědní obor o člověku v sociálních souvislostech jeho života. Studenti budou seznámeni s významnými osobnostmi tohoto vědního oboru a dále se základními pojmy a kategoriemi. Mimořádná pozornost bude věnována problematice socializace osobnosti, sociální interakci a komunikaci a jednotlivým sociálním činnostem. Posluchači tohoto studijního předmětu budou vedení k pochopení, že psychologie učení dospělých je významným zdrojem poznání a sebevýchovy a je prospěšná z hlediska jejich budoucí profesní činnosti.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Osvojit si základní pojmy vědy a jednotlivých psychologických disciplín, důraz bude kladen na psychologii učení a psychologii dospělých.
 2. Pochopit psychologii učení jako samostatné vědní disciplíny.
 3. Porozumět propojení jednotlivých psychologických oborů.
 4. Charakterizovat vývoj a zrání osobnosti.
 5. Orientovat se v sociální interakci a sociálním učení.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do studia psychologie dospělých.
 2. Vymezení socializace jedince, mechanizmy a činitele socializace.
 3. Percepce a posuzování druhých lidí.
 4. Teorie učení.
 5. Paměť – zapamatování a zpomínání.
 6. Komunikace a její funkce a druhy
 7. Hrová učební pracovní činnost
 8. Vývojové etapy dospělosti
 9. Dospělost a problematika učení
 10. Druhy učení s důrazem na sociální učení
 11. Role učícího se a vzdělavatele
 12. Dynamika osobnosti a styly vedení
 13. Patologické jevy zabraňující kvalitu učení
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vytvořit základní povědomí o problematice řízení organizací (část management) s důrazem na obsah manažerské funkce řízení lidí (část řízení lidských zdrojů). Studenti se v předmětu seznámí s rozdíly mezi správou organizací a jejich řízením, různými významy pojmu management, s manažerskými funkcemi a jednotlivými typy managementu (procesní, projektový, změnový, krizový) a problematikou organizování pracovních skupin a vytváření organizačních struktur. V části věnované řízení lidských zdrojů je pozornost zaměřena na procesy formování personálu organizace, motivace a odměňování, hodnocení zaměstnanců, jejich vzdělávání a osobního rozvoje. Specifickým okruhem je pak problematika pracovních podmínek a péče o zaměstnance.

Výstupy studia:

 1. Znalosti: Absolvent kurzu zná rozdíl mezi správou společnosti a jejím řízením, umí vysvětlit obsah pojmu management, umí vysvětlit obsah jednotlivých manažerských funkcí a orientuje se ve specifických oblastech managementu. Orientuje se v obsahu základních personálních procesů a odpovídajících pracovně právních předpisech.
 2. Dovednosti: Dokáže aplikovat základní manažerské zásady při řízení malé skupiny lidí, dovede připravit a realizovat výběrové řízení na obsazení pracovního místa a řešit základní úkoly při řízení pracovního kolektivu. Schopnosti: Absolvent je schopen řídit malý pracovní kolektiv a aplikovat manažerské zásady a ustanovení pracovně právních předpisů v praxi.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do managementu, vysvětlení základních pojmů a principů.
 2. Vývoj teorií řízení a trendy v managementu.
 3. Postavení manažera, specifika řídící práce, manažerské vlastnosti a dovednosti.
 4. Plánování, vize, mise, strategie.
 5. Organizování a organizační struktury.
 6. Procesní a projektový management.
 7. Krizový management.
 8. Význam personálního managementu, jeho role a cíle.
 9. Motivace k práci, tvorba motivačního programu organizace, vedení pracovníků.
 10. Základy řízení pracovního výkonu, klíčové procesy řízení výkonu, způsoby řízení výkonu.
 11. Hodnocení pracovníka, metody hodnocení pracovníka, chyby v hodnocení a hodnotící rozhovor.
 12. Proces odměňování a strategie odměňování, zaměstnanecké výhody.
 13. Vzdělávání a osobní rozvoj.
 14. Péče o zaměstnance.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi jako základem pro další studium navazujících ekonomických a manažerských disciplín. Naučit je vycházet při analýze ekonomických činností lidí ze základního ekonomického problému společnosti; posoudit selhání tržní alokace zdrojů; ukázat dopady ekonomických fluktuací pomocí makroekonomických ukazatelů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat základní ekonomické teoretické přístupy rozhodování v daných oblastech ekonomie.
 2. Vysvětlit rovnováhu a efektivnost trhu a jejich možná selhání.
 3. Definovat determinanty makroekonomické rovnováhy.
 4. Popsat a zhodnotit možnosti léčení makroekonomických nerovnováh.

Obsah předmětu:

 1. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 2. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 4. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 5. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 6. Trh peněz. Bankovní soustava.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hrubý domácí produkt. Hospodářský cyklus.
 8. Inflace. Nezaměstnanost. Fiskální a monetární politika.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy. Agregátní poptávka a agregátní nabídka.
 10. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus.
 11. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je koncipován jako základní propedeutická disciplína ke studiu všech oborů platného práva. Probírají se v něm zejména: podstata a funkce práva, právní norma, prameny práva, tvorba, interpretace, realizace a aplikace práva, právní vztahy, právní a protiprávní jednání, právní odpovědnost, vztah státu a práva, právní stát, právní kultury, základní informace o právním pozitivismu, teorii přirozeného práva a sociologickém (politologickém) přístupu k právu. Součástí předmětu jsou i současné otázky demokracie a vývoj vztahu vnitrostátního a mezinárodního práva a jeho důsledky na český právní řád.

Výstupy studia:

 1. Po úspěšném absolvování předmětu získají studenti základ pro pochopení práva, jeho vytváření, struktury a působení ve společnosti. Studenti si osvojí základní právní pojmy a informace pro studium dalších právních odvětví. Studium teorie práva poskytne studentům základní přehled o podobě českého právního řádu a znalost výchozí terminologie pro studium práva.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do studia, základní pojmy.
 2. Teoretické otázky práva.
 3. Základy ústavního práva.
 4. Právo Evropské unie.
 5. Obecná část občanského práva. Absolutní majetková práva
 6. Relativní majetková práva. Rodinné právo.
 7. Občanské právo procesní.
 8. Základy obchodního práva.
 9. Korporátní právo.
 10. Specifika postavení podnikatele v závazkových vztazích.
 11. Vybrané otázky správního práva hmotného.
 12. Správní právo procesní (správní řád, soudní řízení správní).
 13. Vybrané otázky pracovního práva.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit schopnosti studentů v oblasti kritického myšlení a informační a mediální gramotnosti. Dovednost kritického myšlení, zejména z hlediska posuzovaní kvality informací a práce s nimi, je předpokladem pro úspěšné rozhodování a řešení problémů v každodenním životě. V rámci praktických cvičení budou studenti provedeni procesem vyhledávání, hodnocení, použití a šíření kvalitních informací. Další snahou bude přispět k hlubšímu porozumění fungování médií v informačním věku. Důležitou roli v předmětu hraje i kritická četba odborných i mediálních textů, společné hledání argumentů a vzájemné sdílení názorů formou debat.

Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni:

 1. Identifikovat základní charakteristiky pojmů informační gramotnost, mediální gramotnost a kritické myšlení.
 2. Vědět, jak funguje ověřování zdrojů a fakt.
 3. Vědět, kde najít relevantní a kvalitní informace a znát základní vyhledávání v odborných zdrojích.
 4. Kriticky posoudit správnost a důvěryhodnost zdrojů a znát kritéria posuzování kvality informací.
 5. Umět odlišit kvalitní a objektivní sdělení od subjektivního tvrzení.
 6. Rozpoznat klíčové informace mediálního sdělení a kriticky je zhodnotit.
 7. Umět použít kritické myšlení při čtení a porozumění textu a odhalování skrytých informací.
 8. Vědět, jakým způsobem argumentovat a jak poznat argumentační fauly.

Obsah předmětu:

 1. Informační a digitální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 2. Mediální gramotnost – úvod do tematiky, praktické ukázky.
 3. Kritické myšlení a kritický přístup k informacím, mapování tématu v ČR i ve světě.
 4. Kritické myšlení při získávání, zpracovávání a posuzování informací, relevantnost informačních zdrojů, publikování vědeckých výstupů – praktický výstup.
 5. Kritické myšlení při porozumění textu, identifikace klíčových myšlenek a zpracování textových výstupů.
 6. Konspirace, dezinformace, fake news, hoaxy, trolling – ukázky.
 7. České dezinformační a propagandistické weby, české proti-dezinformační a proti-propagandistické weby – praktická komparace.
 8. Argumentace a argumentační fauly – příklady.
 9. Kognitivní zkreslení při rozhodování – příklady.
 10. Výzkumy a studie v oblasti kritického myšlení, metody kritického myšlení používané ve výuce – praxe.
 11. Prezentace a obhajoba závěrečných týmových prací.

3. Semestr

Cíl předmětu:

Další profesní vzdělávání představuje klíčovou oblast andragogické teorie i vzdělávací praxe. Základním cílem předmětu je vytvořit u studentů základní poznatkovou strukturu, která se bude týkat koncepčních a systémových základů přístupu k této oblasti. Na tento fundus budou navazovat otázky realizace profesního vzdělávání dospělých v praxi, zejména umění analýz vzdělávacích potřeb, tvorby vzdělávacích programů a hodnocení efektivity a kvality výuky.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Pochopit podstatu a základy sociálně ekonomických souvislostí dalšího profesního vzdělávání dospělých.
 2. Získat základní profesní dovednosti v této oblasti, tj. umět analyzovat vzdělávací potřeby, tvořit vzdělávací programy a hodnotit efektivitu a kvalitu kurzů.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy a vztahy v dalším profesním vzdělávání.
 2. Hlavní koncepční otázky rozvoje profesního vzdělávání dospělých.
 3. Kurikulum, kvalifikace, profesní kompetence a modely v profesním vzdělávání.
 4. Sociálně ekonomické prostředí pro rozvoj profesního vzdělávání.
 5. Systém dalšího profesního vzdělávání v České republice.
 6. Politika Evropské unie v dalším profesním vzdělávání.
 7. Dopady projektů ESF na profesní vzdělávání u nás.
 8. Globalizační a evropské integrační procesy v dalším profesním vzdělávání.
 9. Mýty, polopravdy a nepravdy v oblasti dalšího profesního vzdělávání.
 10. Realizace dalšího profesního vzdělávání v praxi.
 11. Analýza vzdělávacích potřeb.
 12. Plánování a projektování vzdělávacích aktivit.
 13. Efektivita a kvalita dalšího profesního vzdělávání.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Jednou ze základních charakteristik manažerské práce v oblasti vzdělávání dospělých je neustálý kontakt s jinými lidmi, a tudíž i trvalá nutnost komunikovat. Hlavním cílem předmětu je rozvíjet znalosti a dovednosti studentů v oblasti komunikace mezi jednotlivci a ve skupinách. Předmět je zaměřen na teoretické i praktické aspekty komunikace ve firemním prostředí, jde o úspěšnost různých druhů jednání, uplatnění logiky a správné argumentace, nonverbální komunikace, vedení pohovorů apod. Vhodné dovednosti a návyky budou utvářeny ve cvičeních formou asistovaných mikrovýstupů s rozborem, umožňujících získat zpětnou vazbu a bezprostředně analyzovat vlastní komunikační chyby a získat potřebnou rutinu.

Absolvent předmětu:

 1. Porozumí základním principům a technikám efektivní neverbální i verbální komunikace.
 2. Zvládne v praxi užívat postupy, taktiky a techniky verbální (ústní i písemné) i neverbální komunikace.
 3. Dokáže připravit, realizovat a zhodnotit pohovor (přijímací, hodnotící).
 4. Dospěje k volbě nejlepší alternativy jednání.

Obsah předmětu:

 1. Vymezení základních pojmů (definice pojmu komunikace, funkce komunikace, zásady komunikace, proces komunikace, druhy komunikace).
 2. Sociální vnímání (procesy ovlivňující vnímání, postoje a přesvědčení, řízení dojmu, důvěryhodnost, stereotypy, chyby a nedostatky ve vnímání).
 3. Interpersonální vztahy (analýza a hodnocení vztahů, vytváření a zlepšování vztahů, asertivita, agresivita, pasivita, manipulace).
 4. Naslouchání (proces naslouchání, efektivní naslouchání, aktivní naslouchání, porozumění a interpretační chyby).
 5. Verbální komunikace (jazykový styl a prostředí, paralingvistické prostředky).
 6. Neverbální komunikace (signály těla, mimické a zrakové, prostorová a teritoriální komunikace, komunikace dotykem, bariéry komunikace).
 7. Problémová komunikace (kritika, konflikt, diskriminace, rasizmus, xenofobie).
 8. Rozhovor (definice rozhovorů, příprava rozhovoru, průběh rozhovoru, dialog, vyjednávání).
 9. Skupinová komunikace (vývoj skupiny, struktura skupiny, pracovní týmy).
 10. Příjímací pohovor (příprava, realizace, aktivity manažéra po pohovoru), hodnotící pohovory.
 11. Diskuse a pracovní porady (skupinová diskuse, pracovní porada).
 12. Komunikační prostředí firmy (komunikační kanály v podniku).
 13. Písemná komunikace (styl, formy písemné komunikace, efektivní písemná zpráva).
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti managementu lidských zdrojů. Objasnit roli manažera a roli personalisty v ~organizaci včetně míry vzájemné participace se zohledněním rozdílů pro malé a střední podniky. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, etický přístup a moderní tredny v oblasti lidských zdrojů. Předmět poskytuje studentům potřebný základ pro využitelný jak v roli personalisty tak v roli manažera.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Student bude umět aplikovat na praktickém příkladu vybranou problematiku v oblasti managementu lidských zdrojů.
 2. Student bude umět porovnat motivační a rozvojové nástroje pro zaměstnance ve vybaném prostředí a fázi zaměstnání.
 3. Student bude umět interpretovat základní principy managementu lidských zdrojů v rámci jednotlivých fází (prebording, onbording, outboarding).

Obsah předmětu:

 1. Úvod do managementu lidských zdrojů, role a funkce manažera, řízení vs. leadership, lidské zdroje vs. lidský kapitál.
 2. HR oddělení a jeho začlenění do organizační struktury (MPS vs. velké firmy) a strategického rozvoje organizace, kultura organizace, etika a etický kodex, společenská odpovědnost organizací (work-life balance, well-being).
 3. Personální marketing vs. Employer Branding, osobnost personalisty.
 4. Vstup odborníka z praxe – současné přístupy v HR.
 5. Analýza pracovního místa, získávání a výběr zaměstnanců (preboarding).
 6. Adaptace zaměstnance (onboarding, pracovní tým, řešení konfliktů).
 7. Motivace zaměstnanců, angažovanost.
 8. Vzdělávání a rozvoj, pracovní kariéra, rozvoj talentů (talent development).
 9. Systémy odměňování, hodnocení zaměstnanců, řízení pracovního výkonu.
 10. Péče o zaměstnance, ukončení pracovního poměru (outplacement).
 11. Diversita, flexibilita a řízení změn v HR.
 12. Aktuální trendy v oblasti managementu lidských zdrojů (např. využití AI v HR).

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámení studentů se segmentem zájmového a občanského vzdělávání dospělých jejich historií, vývojem, strukturou a jednotlivými oblastmi působení. Absolvování tohoto předmětu přispívá ke komplexnímu pochopení všech relevantních aspektů konceptu celoživotního učení a jeho aplikaci do sféry volnočasových edukačních aktivit, která směřuje k seberozvoji studenta i jeho případné osobní angažovanosti v občanském životě. Student po absolvování předmětu bude také schopen kriticky zhodnotit vývojové trendy zájmového a občanského vzdělávání.

Výstupy studia:

 1. Studenti získají přehled a budou schopni celkové sumarizace teoretických poznatků o zájmovém a občanském vzdělávání dospělých, jejich historii, vývoji a struktuře.
 2. Studenti budou umět zařadit zájmové a občanské vzdělávání dospělých do systému andragogických subdisciplín.
 3. Dále budou schopni identifikovat základní typy zájmového a občanského vzdělávání dospělých a kriticky posoudit členění dle vybraných autorů.
 4. Studenti také dokážou zhodnotit aktuální stav a vývojové trendy v oblasti zájmového a občanského vzdělávání dospělých.
 5. Budou schopni sebereflexe týkající se jejich případné osobní angažovanosti v občanském životě.

Obsah předmětu:

 1. Vymezení základní terminologie: další vzdělávání dospělých, zájmové vzdělávání, občanské vzdělávání, osvěta, lidovýchova, neformální vzdělávání, informální učení, celoživotní vzdělávání a učení.
 2. Historie zájmového a občanského vzdělávání od starověku k postmoderně (včetně definice pojmu volný čas, jeho klasifikace a funkce. Základní teoretické přístupy ve vztahu ke vzdělávání ve volném čase).
 3. Postavení občanského vzdělávání v současnosti ve struktuře vzdělávání dospělých a v konceptu celoživotního učení.
 4. Typy občanského vzdělávání dospělých v ČR a jejich účastníci. (Zdravotní výchova. Právní a sociální vzdělávání. Ekonomické vzdělávání a finanční gramotnost. Vzdělávání v oblasti zajištění bezpečnosti a připravenosti na mimořádné události. Environmentální a ekologická výchova).
 5. Zájmové vzdělávání dospělých a jeho členění (Základní charakteristika zájmového vzdělávání, cíle a funkce. Typy zájmového vzdělávání dospělých. Kulturní a estetická výchova. Sportovní a pohybová výchova. Cestování, turismus a průvodcovství. Chataření a chalupaření, Kutilství a hand made. Vědeckotechnické vzdělávání a průmysl 4.0. Jazykové vzdělávání. Náboženská a duchovní výchova. Gerontagogika a zájmové vzdělávání seniorů).
 6. Didaktické aspekty zájmového a občanského vzdělávání.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí aplikované vědní disciplíny – gerontagogiky s akcentem na její charakteristiku, na demografický vývoj jak v České republice, tak i v Evropě, na oblast stáří a stárnutí v kontextu celoživotního učení, na koncept aktivního stárnutí a na charakteristiku oblasti vzdělávání seniorů se zaměřením na vzdělávací proces, didaktiku ve vzdělávání seniorů, motivaci, možnosti a formy tohoto vzdělávání. Absolvování předmětu by pak mělo přispět ke komplexnímu pochopení všech aspektů této disciplíny v souvislostech andragogické a pedagogické teorie a praxe. Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální společenské téma, bude cílem rovněž připravit studenty pro lektorkou činnost v dané oblasti, na metodické a koordinační vedení oblasti dalšího vzdělávání v institucích pečujících a vzdělávajících tuto cílovou skupinu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat základní pojmy a vývoj disciplíny, vymezit předmět a zařadit gerontagogiku do systému věd.
 2. Definovat stáří a stárnutí, změny ve stáří a vymezit specifika seniorského věku.
 3. Orientovat se v oblasti demografického vývoje v ČR a v Evropě.
 4. Vymezit základní strategické dokumenty a vládní opatření.
 5. Umět charakterizovat proces vzdělávání seniorů, vymezit jeho specifika a orientovat se v oblasti didaktiky vzdělávání seniorů.
 6. Charakterizovat univerzity třetího věku v kontextu celoživotního vzdělávání.

Obsah předmětu:

 1. Gerontagogika, definice, funkce, vymezení pojmů, vývoj, předmět a cíle.
 2. Gerontagogika v systému věd, problémové okruhy, historický kontext.
 3. Stáří a stárnutí, specifika seniorského věku, kvalita života ve stáří a péče o seniory.
 4. Demografický vývoj v ČR a Evropě, strategické dokumenty.
 5. Sociální a zdravotní péče, institucionální zajištění a sociálně patologické jevy ve společnosti.
 6. Vzdělávání seniorů, specifika, funkce, cíle, podmínky a bariéry.
 7. Vzdělávání seniorů v České republice, univerzity třetího věku, akademie, univerzity volného času, kluby.
 8. Vzdělávání seniorů v Evropě, komparace, celosvětové organizace a aktivity.
 9. Základní didaktické kategorie ve vzdělávání seniorů, cíle, metody, formy, prostředky, zásady a přístupy.
 10. Fáze didaktického procesu, motivace, expozice, fixace, diagnostika a aplikace.
 11. Lektor ve vzdělávání seniorů, profesní kompetence, sebereflexe lektora a profesionalizace v kontextu vzdělávání dospělých.
 12. Poradenství pro seniory, terapeutické přístupy, sociální gerontologie.
 13. Komunikace v gerontagogice, empatie, respekt, aktivní naslouchání, důvěra, důvěryhodnost a autentičnost.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé praxe v oblasti andragogiky. Výuka je zaměřena na posílení aktivních komunikačních dovedností v každodenních situacích. Rovněž je dán důraz na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikační dovednosti, tak i pasivní schopnosti porozumět a zvládnout odbornou literaturu na úrovni B1 dle CEFR. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků obecných i odborných je podřízeno hlavnímu cíli.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat základní odbornou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět tématu diskuse v anglickém jazyce na dané téma

Obsah předmětu:

 1. What is psychology?
 2. Definition of psychology.
 3. Introduction to branches of psychology.
 4. Branches of psychology.
 5. Process and person approaches.
 6. Educational/occupational/biological/forensic.
 7. Psychology in practice.
 8. Professional practice.
 9. Occupational and clinic psychology.
 10. Phobias, Mental disordes.
 11. Psychology and computers.
 12. Using computers to develop cognitive models.

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Andragogická didaktika se zabývá specifickými otázkami vyučování a učení dospělých. Cílem předmětu je formovat u studentů základy didaktického myšlení, jehož podstata je ve vnímání didaktického procesu v jeho jednotlivých složkách, jejich charakteristik a vztahů. Zvláštní důraz je kladen na metodiku vzdělávání ve vědomostní i praktické části.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Pochopení didaktických specifik učení a vzdělávání dospělých.
 2. Osvojení si základních pojmů a složek didaktického procesu s dospělými.
 3. Získání poznatků a praktických zkušeností s využitím hlavních skupin výukových metod ve výuce dospělých.

Obsah předmětu:

 1. Základní pojmy a vztahy v didaktice, vymezení andragogické didaktiky.
 2. Složky didaktického procesu.
 3. Docilita dospělého, hlavní rozdíly mezi vzděláváním dětí, mládeže a dospělých.
 4. Didaktické bohatství v díle Jana Amose Komenského.
 5. Didaktické zásady ve výuce dospělých.
 6. Didaktické pojmy vzdělávání dospělých.
 7. Klasifikace didaktických metod.
 8. Monologické metody.
 9. Dialogické a diskusní metody.
 10. Problémové vyučování a učení ve vzdělávání dospělých.
 11. Programované vyučování a učení.
 12. Didaktické hry ve vzdělávání dospělých.
 13. Workshopy ve vzdělávání dospělých.
 14. Open Space jako vzdělávací metoda.
 15. Sugestopedie.
 16. Superlearning.
 17. Vyučovací technologie ve vzdělávání dospělých.

Cíl předmětu:

Náplní studijního předmětu jsou základní pojmy a poznatky z oblasti médií a technologií ve vzdělání. Téma je pojednáno na základě poznatků a přístupů mediální andragogiky, komunikačních věd, pedagogiky a mediálních studií. Pro získání kontextu jsou zařazena i základní témata a obecné pojmy mezilidské komunikace. Konkrétně je pojednána role médií ve společnosti, základy jejich působení, význam svobody projevu, rizika médií a jejich minimalizování cestou regulace. Je zařazen i předpokládaný vývoj mezilidské komunikace a dopady na životní styl a mezilidské vztahy v rámci vývoje informační společnosti. Kurz seznamuje studenty i s mediální andragogikou a rozvojem mediální gramotnosti dospělých, což je důležité i s ohledem na bezpečnostní strategii státu. Dále kurz studenty seznámí s využíváním moderních vzdělávacích nástrojů pro aktivní učení, jak v prezenční, tak on-line formě. Studenti budou seznámeni i s pedagogickými teoriemi, o něž se aktivní výuka a využívání nástrojů pro její podporu opírá.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Student schopen pracovat se základním pojmy a jevy z oblasti mezilidské komunikace v kontextu soudobé informační společnosti.
 2. Student bude umět kriticky pracovat s mediálním obsahem, bude. Dokáže se orientovat v textech a mluvených projevech. V těchto médiích dokáže rozlišit podstatné informace od nepodstatných. Umí rozpoznat skryté významy, manipulační techniky, nepřesné a zcela neúplné informace atd.
 3. Bude schopný odlišit pravdivý text nebo výpověď od fabulace nebo subjektivního tvrzení, nepodloženého fakty. Umět stanovit požadavky na tvorbu e-learningového kurzu.
 4. Student bude rozumět fungováním sítových médií a bude je umět využívat ve vzdělávání. Umět vytvořit prezentaci včetně didaktického zdůvodnění její koncepce a provedení.

Obsah předmětu:

 1. Základy lidské komunikace.
 2. Mediální studia důležité teorie a jejich uplatnění v praxi.
 3. Základy sémiotiky.
 4. Mediální gramotnost, výchova a andragogika.
 5. Propaganda, fake news a jak se jim bránit.
 6. Media jako vzdělávací zdroj lektorů.
 7. Pedagogické teorie využívané při práci s digitálními technologie.
 8. E-learning.
 9. M-learning.
 10. Sociální média a vzdělávání dospělých.
 11. Tvorba prezentací pro prezenční i online vzdělávání.
 12. Technologické nástroje pro podporu aktivní prezenční výuky.
 13. Závěrečná prezentace práce.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vytvořit základní povědomí o problematice evaluace výsledků vzdělávání a řízení a hodnocení kvality vzdělávacího procesu, vzdělávacích aktivit a vzdělávacích institucí. Studenti se v rámci kursu naučí základům metod vnitřního a vnějšího hodnocení. Absolvent kursu je schopen vybrat evaluační metodu adekvátní dané situaci.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Znát podstatu systémů zabezpečování kvality a evaluace.
 2. Znát základní postupy používané pro zajišťování kvality a evaluace.
 3. Umět navrhnout vhodné nástroje pro evaluaci vzdělávacích programů v různých situacích.

Obsah předmětu:

 1. Historie řízení kvality.
 2. Koncepce TQM a její různá pojetí.
 3. Model EFQM a jeho varianty pro veřejnou správu a vzdělávání.
 4. Systém norem ISO 9000 a jejich aplikace ve vzdělávání.
 5. Řízení kvality dalšího vzdělávání v ČR od 90. let po současnost.
 6. Specifické nástroje řízení kvality DPV.
 7. Podstata zabezpečování kvality v prostředí VŠ.
 8. Potupy zabezpečování kvality v prostředí VŠ.
 9. Evaluace vzdělávacího procesu v podmínkách škol.
 10. Evaluace vzdělávání v podmínkách firem a organizací.
 11. Nástroje evaluace vzdělávání a jejich aplikace v různých situacích.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami personální práce při uplatnění principů etického řízení.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní personální funkce.
 2. Zpracovat případovou studii v dané oblasti personální práce.

Obsah předmětu:

 1. Koncept personální práce a jejich strategická návaznost na směřování organizace.
 2. Personální strategie, personální politika a personální plánování.
 3. Analýza pracovních míst a katalog pracovních pozic v praxi.
 4. Prognózování a plánování lidských zdrojů, dovedností a kompetencí.
 5. Moderní nástroje k získávání zaměstnanců.
 6. Onboarding zaměstnanců a potenciál chatbotů.
 7. Švarcsystém vs. outsourcing.
 8. Etické řízení organizace a lidských zdrojů.
 9. Etický program organizace.
 10. Sociální odpovědnost organizace vůči zaměstnancům.
 11. Tvorba a implementace filantropické odpovědnosti organizace.
 12. Etické budování značky zaměstnavatele na trhu práce.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty zpracovat zadání závěrečné práce a osvojit si pokročilejší zásady zpracování odborného textu. Získají informace ohledně možnostech volby tématu své závěrečné práce a budou připraveni spolupráci s vedoucím práce. Naučí se stanovit cíl práce a získají přehled o metodách využívaných ke zpracování výzkumné části bakalářské práce. Budou schopni rozlišit výhody kvalitativního a kvantitativního typu výzkumu a budou mít přehled o základních výzkumných metodách. Současně si zopakují zásady tvorby textů včetně citování. Získané dovednosti budou před zpracováním závěrečné práce zkoušet aplikovat na tvorbu seminární práce, která je podmínkou ukončení předmětu. K této práci získají osobní zpětnou vazbu, díky které se naučí kriticky pohlížet na svůj odborný text. Studenti budou po absolvování předmětu připraveni na tvorbu bakalářské práce a její obhajobu před odbornou komisí.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vědět, co je součástí zadání závěrečné práce a jak jej zpracovat.
 2. Stanovit cíle závěrečné práce.
 3. Pracovat na výběru a konkretizaci tématu své závěrečné práce.
 4. Umět vyhledat a zhodnotit relevantní zdroje k tématu.
 5. Navrhnout vhodnou metodologii zpracování empirické části práce.
 6. Poučit se ze zpětné vazby získané k seminární práci, kterou zpracuje na základě získaných znalostí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do metodologie odborné práce.
 2. Výběr tématu a vedoucího závěrečné práce.
 3. Zadání závěrečné práce
 4. Rešerše, desk research a čtení odborných textů.
 5. Výzkumný problém a výzkumné otázky.
 6. Výzkumné metody – obecně.
 7. Kvantitativní typ výzkumu – vybrané metody a nástroje.
 8. Kvalitativní typ výzkumu – vybrané metody a nástroje.
 9. Nejčastější chyby v závěrečných pracích.
 10. Citace a plagiátorství – shrnutí a opakování.
 11. Time management.
 12. Příprava na obhajobu závěrečné práce.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé praxe v oblasti andragogiky. Výuka je zaměřena na posílení aktivních komunikačních dovedností v každodenních situacích. Rovněž je dán důraz na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikační dovednosti, tak i pasivní schopnosti porozumět a zvládnout odbornou literaturu na úrovni B1 dle CEFR. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků obecných i odborných je podřízeno hlavnímu cíli.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat základní odbornou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět tématu diskuse v anglickém jazyce na dané téma.

Obsah předmětu:

 1. Dreams and personality.
 2. Approaches to dreams.
 3. Freud, Jung.
 4. Models of consciousness and personality.
 5. Vygotsky and Piaget: thought and language.
 6. Development of thought and language across cultures.
 7. Cognitive development and education.
 8. Memory.
 9. Theories about forgetting.
 10. Mental disorders: popular myths.
 11. Common myths about mental illness.
 12. The media and stereotypes of mental illness.

5. Semestr

Cíl předmětu:

Obsah předmětu Metodologie sociálního výzkumu je strukturován do třinácti tematicky návazných okruhů v rámci přednášek a třinácti tematických okruhu v rámci seminářů a cvičení. Tematické okruhy v rámci přednášek soustřeďují pozornost posluchačů zejména na seznámení s klíčovým kategoriálním aparátem, metodologickými souvislostmi a nástroji sociálního výzkumu. Dále procesuální stránce sociálního výzkumu, jeho hodnocení a etickým principům. Tematické okruhy v rámci seminářů a cvičení jsou orientovaná na aplikační činnost studentu, na jejich aktivity při seznamování zejména s jednotlivými metodami sociálního výzkumu. Důraz je kladen na vzájemnou propojenost těchto témat a jejich dimenzí pro současný výzkum. Studium předmětu Metodologie sociálního výzkumu je zároveň hlubším vhledem do aktuální společenské problematiky v kontextu stěžejních témat studovaného oboru.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit poslání sociálního zkoumání a jeho hlavní funkce.
 2. Identifikovat základní pojmy a vysvětlit jejich podstatu.
 3. Rozlišit procesuální stránku kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
 4. Navrhnout projekt sociálního zkoumání.
 5. Formulovat výzkumný problém a stanovit hypotézy.
 6. Ovládat metodickou stránku zkoumání.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do stresu.
 2. Specifika a vymezení sociálního výzkumu. Smysl sociálního výzkumu. Problém komplikovanosti sociální reality. Základní pojmy.
 3. Způsoby poznávání sociální reality. Specifikum vědeckého přístupu. Úloha objektivity a nezaujatosti badatele.
 4. Struktura a strategie výzkumu. Výzkum jako proces. Identifikace problémové oblasti.
 5. Formulace výzkumné otázky a hypotéz. Projekt výzkumu. Sestavení výzkumných nástrojů.
 6. Kvantitativní a kvalitativní přístup v sociálním zkoumání.
 7. Příprava kvantitativního výzkumu.
 8. Základní přehled o technikách sběru dat v kvantitativním výzkumu pozorování. Výzkum dokumentů. Dotazníkové šetření. Rozhovory.
 9. Příprava kvalitativního výzkumu. Zásady kvalitativního zkoumání.
 10. Základní techniky sběru dat.
 11. Výběr zkoumaných objektu. Význam výběru, typy výběru.
 12. Některé specifické způsoby získávání informací.
 13. Spravování výsledku výzkumu.
 14. Etické otázky výzkumu.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je, aby studenti byli schopni navrhnout financování vzdělávacího programu. Uměli vzdělávací program řídit, tak aby v něm bylo dosahováno požadovaných výsledků učení a vysokých standardů kvality. V teoretické části předmětu studenti získají potřebné znalosti z oblasti financování studijních programů a jejich řízení.

Výstupy studia:

 1. Student umí sestavit rozpočet, finanční plán vzdělávacího programu.
 2. Student dokáže sestavit harmonogram vzdělávacího programu.
 3. Student bude schopen program řídit a nastavit systém zajišťování kvality.
 4. Student umí navrhnout vzdělávací program.

Obsah předmětu:

 1. Metody řízení vzdělávacích projektů.
 2. Moderní softwarové nástroje na řízení projektů.
 3. Eliminace rizik projektu.
 4. Proces vzdělávání, tvorba vzdělávacího programu.
 5. Cíle a výsledky učení.
 6. Rozdíly mezi on-line, kombinovaným a prezenčním vzděláváním.
 7. Zajišťování kvality vzdělávacího programu I.
 8. Zajišťování kvality vzdělávacího programu II.
 9. Metody získávání zpětné vazby od studentů a stakeholderů.
 10. Financování vzdělávacích aktivit.
 11. Financování vzdělávacích projektů z veřejných fondů 1.
 12. Financování vzdělávacích projektů ze soukromých zdrojů.
 13. Obhajoba seminární práce/zkouška.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu pracovní právo je seznámit studenty s prameny a aplikačními principy se zřetelem na praktickou realizaci práv vyplývajících z individuálního a kolektivního pracovního práva. Cílem přednášek a navazujících seminářů je, aby studenti získali dovednosti využitelné zejména v procesu vzniku, změny a zániku pracovněprávních vztahů, kolektivního vyjednávání a v procesech řešení individuálních i kolektivních sporů z těchto vztahů vznikajících. Důraz je kladen na získání orientace v platné legislativě, osvojení odborné terminologie a získání kompetencí k praktické aplikaci zejména při přípravě a revizi právních dokumentů užívaných v personální praxi a dále prevenci a řešení pracovních sporů.

Obsah:

 1. Pojem pracovního práva. Funkce pracovního práva.
 2. Prameny pracovního práva.
 3. Právní úprava závislé práce a samostatné výdělečné činnosti.
 4. Pracovněprávní vztahy. Subjekt. Objekt. Obsah. Druhy.
 5. Vznik pracovního poměru. Pracovní smlouva. Dohoda o provedení práce. Dohoda o pracovní činnosti.
 6. Zánik pracovního poměru ze strany zaměstnavatele a zaměstnance.
 7. Změna pracovního poměru. Převedení. Přeložení. Pracovní cesta.
 8. Pracovní doba a doba odpočinku. Rozvržení pracovní doby.
 9. Odměňování za práci. Mzda. Plat. Odměna.
 10. Odpovědnost za škodu v pracovním právu ze strany zaměstnance a zaměstnavatele.
 11. Překážky v práci na straně zaměstnavatele a zaměstnance.
 12. Státní služba. Agenturní zaměstnávání.
 13. Opakování.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámení studentů s teoretickými přístupy v andragogickém poradenství, s teoretickými základy poradenské práce, metodickými nástroji a jejich variantami aplikací v praxi poradce v průběhu jednotlivých poradenských fází. Studenti získají informace o institucích, jež se poradenstvím pro dospělé zabývají a aktuální situaci v oblasti andragogického poradenství. V rámci prakticky orientovaných seminářů budeme pracovat s kazuistikami a případovými studiemi z poradenské praxe.

Výstupy studia:

 1. Seznámení s poradenskou teorií i praxí.
 2. Naučit se analyzovat poradenské případy s návrhy na řešení.
 3. Získání přehledu o jednotlivých diagnostických a intervenčních metodách.
 4. Získání orientace v poradenském systému v ČR.

Obsah:

 1. Andragogice poradenství – pojem, vymezení.
 2. Základní pojmy.
 3. Předmět a místo andragogického poradenství v soustavě věd.
 4. Význam a funkce poradenství pro dospělé cílové skupiny.
 5. Poradenské instituce pro dospělé – státní a soukromý sektor.
 6. Poradce – role, požadavky, pozitivní a negativní projevy poradce.
 7. Klient – typy osobnosti.
 8. Formy poradenství.
 9. Poradenský proces – cíle, fáze.
 10. Kariérní poradenství – typy osobnosti v pracovním prostředí.
 11. Metody práce poradce v individuálním poradenství.
 12. Metody práce poradce ve skupinovém poradenství.
 13. Specifika poradenství pro další vzdělávání.
 14. Poradenství pro sociálně a zdravotně znevýhodněné dospělé jedince.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé praxe v oblasti andragogiky. Výuka je zaměřena na posílení aktivních komunikačních dovedností v každodenních situacích. Rovněž je dán důraz na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikační dovednosti, tak i pasivní schopnosti porozumět a zvládnout odbornou literaturu na úrovni B1 dle CEFR. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků obecných i odborných je podřízeno hlavnímu cíli.

Výstupy studia:

 1. Používat základní odbornou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět tématu diskuse v anglickém jazyce na dané téma.

Obsah:

 1. Personality.
 2. Trait theory.
 3. Genetics and personality.
 4. Modern addictions.
 5. Internet addiction.
 6. Body image and eating disorders.
 7. Parapsychology.
 8. Mind over matter.
 9. Altered states of mind.
 10. With the future in mind (psychology).
 11. Violence and video games.
 12. Case study: cyberbullying.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metody odborné práce a jeho cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Výstupy studia:

 1. Definovat téma, jeho rámec a kontext pro účely bakalářské práce.
 2. Vyhledat relevantní odborné zdroje v požadované kvalitě a rozsahu.
 3. Zpracovat teoretická východiska bakalářské práce na základě kritické analýzy vybraných zdrojů.
 4. Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s., (Směrnice rektorky VP-R-01 – Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

6. Semestr

Cíl předmětu:

Andragogická realita je neobyčejně heterogenní a vyvíjí se značně dynamicky. Témata andragogických diskurzů se mění pod vlivem sociální a vzdělávací politiky, inovací andragogické praxe a měnících se ekonomických a společenských podmínek, ale i v důsledku měnících se nároků účastníků vzdělávání dospělých. Předmět Současný stav vzdělávání dospělých má tento vývoj reagovat a seznámit studenty s aktuálními trendy andragogické diskuze. Nevztahuje se tedy na nějakou uzavřenou problematiku a daný okruh otázek.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat doposud ve studiu získané znalosti a kompetence při analýze nejnovějších trendů vzdělávání dospělých.
 2. Orientovat se v nejnovějších trendech andragogického diskurzu.
 3. Využívat příklady z praxe, se kterými budete seznámeni.
 4. Kriticky posuzovat současné směry teorie a sociální a vzdělávací politiky.
 5. Posoudit stav českého vzdělávání dospělých na pozadí mezinárodní diskuze a vývojových trendů.
 6. Využívat různé informační zdroje a diskusní fóra při svém dalším vzdělávání a sebevzdělávání v oboru.
 7. Důraz je kladen na využívání relevantních zahraničních zdrojů studenty.

Obsah předmětu:

 1. Vliv koncepce průmyslu a společnosti 4.0 na další vzdělávání.
 2. Kvalita v dalším vzdělávání.
 3. Profesionalizace andragogických povolání.
 4. Andragogická etika.
 5. Sebeřízené a sebeurčené učení.
 6. Zrovnoprávnění formálního, neformálního a informálního učení.
 7. Současné trendy a modely učení se a vzdělávání dospělých.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je objasnit v obecném pojetí základní principy a úkony řízení projektů v rámci životního cyklu projektu v souladu se světovými trendy moderního projektového managementu. Hlavní důraz je kladen na základní terminologii v oblasti řízení projektu, na oblast projektového řízení, procesy projektového managementu, plánování a zahájení projektu, řízení projektových prací, projektovou kontrolu a uzavření projektu. Nedílnou součástí je i téma osobnosti projektového manažera, jeho kariéra a etika. Absolvování předmětu by pak mělo přispět ke komplexnímu pochopení všech aspektů projektového řízení a mělo by být návodem pro začínající projektové manažery v praxi. Jedná se o velmi aktuální téma současné doby, kdy je kladen velký důraz na znalosti projektových manažerů, zvládání jejich rolí, vedení projektového týmu, samozřejmě s akcentem na zpracování projektového záměru a následně vedení agendy projektu. V oblasti vzdělávání dospělých se projektový manažer může velmi dobře uplatnit při sestavování, realizaci a evaluaci projektů realizovaných v rámci projektů ESIF.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat projektové řízení a jeho použití s akcentem na terminologii.
 2. Seznámit se základním procesním modelem projektového managementu.
 3. Rekapitulovat nejčastější problémy řízení projektů v jednotlivých fázích s praktickými ukázkami.
 4. Definovat cíle projektu, informovat o základních metodických postupech a systematizovat související dokumenty.
 5. Seznámit s oblastí plánování projektu, plánu řízení kvality, komunikačního plánu a plánu projektové dokumentace.
 6. Předat informace o principech řízení, koordinaci a komunikaci.
 7. Seznámit s významem monitorování a kontroly projektu.
 8. Vymezit osobnost manažera projektu, jeho kariéru a etické normy.

Obsah předmětu:

 1. Řízení projektu, terminologie, management, organizační struktura.
 2. Světové standardy projektového řízení, IPMA, PMI a PRINCE 2.
 3. Projektový management, životní cyklus projektu, projektové řízení, volba nástrojů.
 4. Procesy projektového managementu, procesní modely, problémy řízení projektů.
 5. Zahájení projektu, projektové dokumenty, formulace cílů, náklady projektu a stanovení ceny.
 6. Plánování projektu, rozpis prací, časový plán projektu, obsazení projektových rolí, komunikační plán.
 7. Rozpočet projektu, plán projektové dokumentace.
 8. Proces řízení projektu, koordinace, komunikace, kooperace, hledání řešení a shoda členů v týmu.
 9. Monitorování a projektová kontrola, metody kontroly, kontrolní systémy, reporty o stavu projektu.
 10. Uzavření projektu, proces, výstupy, analýzy, administrativní uzavření projektu.
 11. Integrované řízení projektů, změny, rizika, nástroje analýzy rizik, koncept kvality, odpovědnost.
 12. Osobnost a kariéra manažera projektu, autorita.
 13. Etické a kulturní normy manažera projektu.
 14. Řízení a efektivní týmová komunikace, manažerské styly.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, konkrétně potřebami personální práce a napomoci studentům se lépe připravit na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů.Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých institucí zejména v oblasti firem a veřejné správy, získat zcela nové poznatky, které studentovi pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Posoudit aplikovatelnost nabytých znalostí a dovedností v konkrétním pracovním prostředí.
 2. Zhodnotit získané pracovní zkušenosti.
 3. Reflektovat vlastní silné a slabé stránky v souvislosti s pracovním prostředím a pracovním profilem.

Obsah předmětu:

Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Plán odborné praxe.
 2. Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.

Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce).

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Zpracovat systematickou rešerši odborné literatury na téma bakalářské práce.
 2. Připravit plán výzkumu, včetně tvorby výzkumných otázek a hypotéz, plánu sběru dat a analytických strategií.
 3. Realizovat výzkumný projekt na téma bakalářské práce.
 4. Publikovat výsledky vlastního výzkumu ve formě bakalářské práce.
 5. Příprava bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s. (Směrnice rektorky č. 1/2022 Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.