Právo v praxi

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 32 400 Kč za semestr

Obor

Právo v praxi

Lokalita

Praha

Titul

Bakalář
(Bc.)

Získej právní vzdělání pro kariéru plnou výzev a úspěchů!

Právo v praxi ti poskytne všechny potřebné znalosti a dovednosti pro práci ve světě práva. Budeš se učit od profíků z oboru a získáš praxi i prostřednictvím studentských projektů. Co se naučíš, ihned budeš moci využít v profesním životě.


Uplatnění:

 • Asistent advokáta/notáře/exekutora
 • Soudní referent
 • Rozhodce
 • Samostatný referent na ministerstvech a dalších orgánech veřejné správy
 • Specialista v obchodních společnostech a v dalších právnických osobách

Klíčové oblasti studia:

 • Právo
 • Právo v podnikání
 • Právo ve veřejné správě
 • Mezinárodní a evropské právo
 • Obchodní právo

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Jaké "dveře" ti studium otevře?

Tvá cesta může vést k pozicím jako veřejný ochránce práv, legislativní poradce, specialista na veřejné zakázky, právník v státní správě, nebo poradce pro veřejnou politiku. Připrav se na kariéru v státních institucích, samosprávě, neziskovém sektoru či v legislativě.  

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru!

Získáš znalosti, které uplatníš při tvorbě a interpretaci zákonů, zlepšování veřejných služeb, ochraně práv občanů a řízení veřejných projektů. Tvé vzdělání se promění v nástroj pro pozitivní změny ve společnosti, umožní ti formulovat politiky a přispět k spravedlivějšímu systému.

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Tento obor je určený pro ty, kteří se chtějí naučit právo skrze praktické zkušenosti. Zároveň je obor vhodný pro osoby, které jsou zvídavé, analyticky zaměřené a rády se zapojují do řešení různých situací a problémů.

17 studijních oborů
70 zaměření

Zaměření oboru Právo v praxi

Právo
v podnikání

Právo
ve veřejné správě


Zajímá nás názor našich studentů


"Po dokončení střední školy jsem měla z dalšího studia velké obavy. Proto jsem přihlášku podávala na poslední chvíli a vybírala ze soukromých škol.

Hned v prvním ročníku se mi potvrdilo, že jsem vybrala dobře a na veškeré obavy jsem zapomněla. Škola se o studenty zajímá a poskytuje jim důležité informace v průběhu celého studia, vyučující mají zkušenosti z praxe a předávají studentům maximum. Díky tomu si i jako student kombinované formy odnesu z Ambisu hodně zkušeností."

- Dita, Ekonomika a management podniku"Naše škola má vysoký počet kvalifikovaných učitelů, kteří řídí svůj vlastní byznys. A kromě praktických přednášek nám dávají velkou dávku motivace. Státní školy vás učí, jak být dobrým zaměstnancem. Na Ambis nás učí být úspěšným podnikatelem."

- Ludvík, Ekonomika a management podniku"Nespornou výhodou soukromé školy je rozhodně osobní přístup. Zní to jako klišé, ale u nás to funguje. S učiteli máme opravdu blízký kontakt. Na schůzku se s nimi můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny. Jednají s námi spíš jako s kolegy než se studenty."

- Petr, Ekonomika a management podniku

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Kde mohu realizovat praxe?


Získejte slevu na přihlášku 490Kč

Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Cíl předmětu:

Předmět slouží jako právní propedeutika pro vytváření právního rámce k předmětům zejména platného práva, které student tohoto programu absolvuje v dalších fázích studia. Předmět obeznámí studenty se základními postuláty právní vědy, metodikami aplikace a realizace práva.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit základní právní terminologii, prameny a normy.
 2. Popsat systém práva a právní kultury.
 3. Vysvětlit pohledy na interpretaci práva a právní odpovědnost.
 4. Objasnit aplikaci práva na daném příkladu.

Obsah předmětu:

 1. Pojem práva.
 2. Prameny práva.
 3. Tvorba právních norem.
 4. První normy, logická struktura právních norem, druhy právních norem.
 5. Subjekty práva, osoby jako subjekty práv a povinností, fyzické osoby, právnické osoby.
 6. Systém práva a právní kultury, vnitrostátní systém práva, systém mezinárodního práva, systém práva Evropské unie.
 7. Interpretace práva, interpretace podle subjektu, podle metody výkladu, podle rozsahu výkladu.
 8. Realizace práva.
 9. Právní vztahy, právní skutečnosti, právní jednání, právní stavy, prvky právního vztahu.
 10. Právní odpovědnost, právní následky porušení právní povinnosti.
 11. Aplikace práva.
 12. Právní stát, stát z hlediska mezinárodního práva veřejného.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámení s obsahem ústavního práva jako právního odvětví, s ústavním systémem ČR a strukturou základních státních orgánů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat roli parlamentu, prezidenta, vlády a správních úřadů a státních zastupitelství a dalších aktérů v ústavním systému ČR.
 2. Diskutovat prostředky ochrany práv jednotlivce a funkci a obsah listiny základních lidských práv a svobod.
 3. Interpretovat vztah ústavního pořádku k mezinárodnímu právu a právu EU.

Osnova:

 1. Ústavní právo jako právní odvětví, ústavní pořádek, obsah a forma ústavy.
 2. Parlament, zákonodárný proces.
 3. Prezident republiky.
 4. Vláda, správní úřady, státní zastupitelství.
 5. Soudy.
 6. Územní členění státu a územní samospráva.
 7. Česká národní banka, měna.
 8. Nejvyšší kontrolní úřad, ombudsman.
 9. Listina základních lidských práv a svobod, obsah a struktura.
 10. Prostředky ochrany práva jednotlivce.
 11. Ústavní základy bezpečnosti státu.
 12. Vztah ústavního pořádku k mezinárodnímu právu a právu Evropské unie.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

V rámci tohoto předmětu studenti získají přehled o historickém vývoji jednotlivých právních institutů a nutný srovnávací základ pro porozumění platné právní úpravě.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat hlavní milníky v dějinách českého i mezinárodního práva.
 2. Vysvětlit alternativní řešení právních problémů.
 3. Popsat vývoj jednotlivých právních disciplín na našem území.

Obsah předmětu:

 1. Vývoj české státnosti před rokem 1918.
 2. Československo a jeho proměny v letech 1918–1993.
 3. Tradice rakouské a československé ústavnosti ve srovnávací perspektivě.
 4. Vývoj české veřejné správy a její moderní zákonné ukotvení v 19. a 20. století.
 5. Dějiny organizace českého soudnictví a právních povolání.
 6. Dějiny novověkých odvětvových kodifikací.
 7. Vývoj soukromého práva – osoby, věcná práva.
 8. Vývoj soukromého práva – dědictví, obligace.
 9. Vývoj trestního práva do 18. století
 10. Moderní trestní právo na našem území.
 11. Vývoj soudního řízení civilního.
 12. Vývoj soudního řízení trestního.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekonomickými kategoriemi, veličinami a modely ekonomické teorie jako základem pro další studium navazujících ekonomických a manažerských disciplín.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat základní ekonomické teoretické přístupy rozhodování v daných oblastech ekonomie.
 2. Vysvětlit rovnováhu a efektivnost trhu a jejich možná selhání.
 3. Definovat determinanty makroekonomické rovnováhy.
 4. Popsat možnosti léčení makroekonomických nerovnováh.

Obsah předmětu:

 1. Základní ekonomické pojmy, ekonomický koloběh, hranice produkčních možností.
 2. Rozhodování spotřebitele na trzích výrobků a služeb.
 3. Rozhodování firmy na trzích výrobků a služeb.
 4. Rozhodování domácností na trzích výrobních faktorů.
 5. Rozhodování firem na trzích výrobních faktorů.
 6. Rovnováha trhu. Efektivnost trhu a firmy. Tržní selhání. Mikroekonomická politika státu.
 7. Měření makroekonomické výkonnosti. Hospodářská politika, nástroje a funkce.
 8. Trh peněz.
 9. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní poptávka.
 10. Determinanty makroekonomické rovnováhy v krátkém období – agregátní nabídka.
 11. Makroekonomické nerovnováhy, hospodářský cyklus, inflace, nezaměstnanost.
 12. Možnosti léčení makroekonomických nerovnováh. Hospodářský růst a jeho determinanty.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je sjednotit a rozšířit odborné znalosti a dovednosti studentů při využívání textových komponent klíčových kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google nástroje).

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat znalosti klíčových kancelářských programů a jejich funkcí při tvorbě zadaných dokumentů.
 2. Aplikovat principy týmové spolupráce v on-line prostředí.

Obsah předmětu:

  MICROSOFT WORD:

 1. Úvod do programu Word, spuštění, nápověda, nastavení programu, automatické opravy.
 2. Formátování textu., písmo, odstavce, úpravy textu.
 3. Použití stylů textu a odstavce, záhlaví a zápatí, číslování stránek, rozložení stránky.
 4. Práce s oddíly, stavební bloky, šablony.
 5. Použití automatických funkcí. Vytváření obsahu, seznamů literatury, tabulek, obrázků, rejstříku, poznámkový aparát, citace a bibliografie.
 6. Práce s tabulkou. Zarážky, tabulátory, převod textu na tabulku a opačně, vytvoření tabulky, formátování tabulky, výpočty v tabulkách.
 7. Vizuální efekty. Standardní kliparty, vlastní obrázky (velikost, stín, 3D objekt), obtékání textu, editor rovnic, Wordart a Smartart.
 8. Hromadná korespondence. Vytváření a použití seznamu příjemců, vytvořen štítků, obálek a dopisů.
 9. Spolupráce uživatelů. Komentáře, sledované změny, porovnávání dokumentů, uzamykání dokumentů.
 10. MICROSOFT POWERPOINT:

 11. Prezentace. Tvorba prezentace, úprava a formátování snímků, zásady a doporučení. Tvorba animací a přechodů. Poznámky k prezentaci, spuštění prezentace, průběh prezentace.
 12. ALTERNATIVY K MICROSOFT WORD:

 13. Použití textového editoru Google docs. Vytváření, přesouvání a mazání dokumentů, formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
 14. Použití textového editoru Open Office Formátování textu a odstavců, práce s grafikou a tabulkami, vytváření obsahu, číslování stránek, záhlaví a zápatí.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je naučit studenty základním pravidlům tvorby odborného textu a aplikaci těchto pravidel v konkrétních příkladech v akademickém prostředí. Předmět rozvíjí znalosti a schopnosti studentů potřebné při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce včetně hodnocení zdrojů, autorské etiky a prezentace výsledků.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Efektivně vyhledávat a třídit zdroje na základě jejich přesnosti a spolehlivosti.
 2. Znát metody a formy citování a eliminovat případné možnosti plagiátorství.
 3. Definovat základní charakteristiky odborného textu a vybrat vhodné metody zpracování odborného textu.
 4. Aplikovat zásady odborné práce na konkrétní tvorbu požadovaného odborného textu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do tvorby odborných textů.
 2. Tvorba a zásady psaní odborných textů.
 3. Stylistické, gramatické a typografické zásady.
 4. Citace I – styly, forma a způsoby citování.
 5. Citace II – praktické příklady a využití.
 6. Plagiátorství.
 7. Práce s tématem.
 8. Způsoby vyhledávání informací.
 9. Elektronické informační zdroje.
 10. Hodnocení zdrojů a informací, etika vědecké práce.
 11. Kritické myšlení v práci s informacemi.
 12. Publikování a prezentace informací.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vytvořit základní, ale ucelený přehled o občanském právu hmotném jako obecném základu práva soukromého. Výuka občanského práva hmotného bude zaměřena zvládnutí základní občanskoprávní terminologie, principů, institutů a souvislostí, na kterých je postavena platná úprava obsažená v občanském zákoníku a souvisejících předpisech.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. posoudit, zda určité právní jednání vyhovuje požadavkům zákona,
 2. rozlišovat mezi jednotlivými instituty rodinného práva a jednotlivými instituty věcných práv,
 3. sepsat jednoduchou smlouvu vybraného smluvního typu,
 4. v oblasti dědického práva určit na jakého právního nástupce přecházejí práva a povinnosti zůstavitele v závislosti na konkrétních skutkových okolnostech,
 5. vyhledávat relevantní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

Obsah předmětu:

 1. Systém a charakteristika soukromého práva. Prameny, základní zásady soukromého práva.
 2. Fyzické a právnické osoby. Ochrana osobnosti člověka.
 3. Občanskoprávní skutečnosti. Právní jednání.
 4. Manželství, rodičovství.
 5. Věci a jejich třídění. Vlastnické právo.
 6. Podílové spoluvlastnictví, společné jmění manželů.
 7. Věcná práva k věcem cizím.
 8. Základní pojmy závazkového práva, vznik, obsah a změna závazků.
 9. Zánik závazků. Zajištění a utvrzení závazků.
 10. Vybrané smluvní typy – kupní a darovací smlouva, smlouva o dílo, nájemní smlouva.
 11. Závazky z deliktů.
 12. Dědické právo.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Obchodní právo je zvláštní částí občanského práva vztahující se na podnikatele a právní vztahy, do nichž tento podnikatel vstupuje. Základními prameny práva jsou zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále zákon o obchodních korporacích), v platném znění, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, v platném znění. Vedle těchto předpisů je pramenem práva i živnostenský zákon, insolvenční zákon, zákon o ochraně hospodářské soutěže, právní předpisy upravující účetnictví, cenné papíry, „speciální právnické osoby“ (banky, pojišťovny apod.), práva plynoucí z ochrany průmyslového vlastnictví.

Studenti si v rámci předmětu Obchodní právo I osvojí především tyto znalosti: pojem a historii obchodního práva v retrospektivní i recentní reflexi, zásady obchodního práva, specifika jeho právní úpravy, základní znaky podnikání, vymezení osob jako podnikatelů, právní režim typických atributů podnikatele (zejména obchodní firmy a sídla podnikatele), veřejnoprávní regulaci podnikatelské činnosti (zejména podmínky provozování živnosti), právní úpravu zastoupení podnikatele obchodními zmocněnci a právní režim obchodního rejstříku jakožto veřejného rejstříku zabezpečujícího transparentnost podnikatelů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. porozumět základním pojmům z oblasti obchodního práva;
 2. aplikovat právní normy obchodního práva, a to jak vnitrostátní, tak evropské;
 3. sepsat návrh na zápis či výmaz údajů do obchodního rejstříku;
 4. odlišit podnikání podle živnostenského zákona a podle dalších právních předpisů, a stanovit jejich specifika;
 5. rozlišit jednotlivé oblasti soutěžního práva a včetně norem evropského práva této oblasti přiléhající.

Obsah předmětu:

 1. Obchodní právo: historie, prameny.
 2. Podnikání a podnikatel.
 3. Jednání za podnikatele.
 4. Podnikání zahraničních osob.
 5. Živnostenské podnikání a podnikání podle jiných právních předpisů.
 6. Firemní právo.
 7. Obchodní rejstřík.
 8. Obchodní závod a nakládání s ním.
 9. Cenné papíry: akcie, zatímní listy, kmenové listy, opční listy, dluhopisy, podílové listy, skladištní listy
 10. Soutěžní právo I. – právo proti omezování hospodářské soutěže.
 11. Soutěžní právo II. – nekalá soutěž.
 12. Insolvenční právo (základní charakteristika).
zápočet, zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Kurz se zaměřuje na představení a prohloubení znalostí studenů v oblasti pracovního práva. Absolventi budou schopni vydefinovat a odlišit pracovněprávní poměry od jiných (např. od občanskoprávních a obchodněprávních poměrů v podobě švarcsystému), získají přehled o základní právní úpravě výkonu závislé práce, pramenech a zorientují se ve specificích zaměstnávání nejen zvláštních kategorií osob (např. mladiství zaměstnanci, zdravotně postižené osoby), ale i v obecných podmínkách výkonu práce (např. rozvržení pracovní doby, odměňování, odpovědnosti). Stranou nezůstane ani důsledné akcentování problematiky skončení základních pracovněprávních vztahů a téma sociálního dialogu, kolektivního vyjednávání a působení zástupců zaměstnanců. Absolventi budou schopni napsat správně pracovní smlouvu, dohodu o práci konané mimo pracovní poměru a aplikovat zvláštní ustanovení na řešení otázek vyplývajících z praxe. Budou rovněž schopni vymezit možnosti skončení pracovního poměru a vybrat i vhodný postup s minimalizováním možných negativních důsledků.

Zvláštní pozornosti neunikne rozlišení běžných pracovních poměrů zaměstnanců v soukromém sektoru a pracovních a služebních poměrů při výkonu veřejné správy a služeb (úředníci ÚSC, státní zaměstnanci, příslušníci bezpečnostních sborů). Absolventi budou schopni rozlišit základní podmínky úpravu režimu zaměstnání v běžném pracovním poměru, stejně jako v služebním poměru státních zaměstnanců i příslušníků bezpečnostních sborů (se zdůrazněním základních rozdílů).

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat formu základních pracovněprávních vztahů a jejich odlišností
 2. Aplikovat vhodnou právní úpravu na založení pracovního poměru, služebních poměrů i vztahů mimo pracovní poměr
 3. Navrhnout optimální obsah a znění pracovní smlouvy, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti
 4. Vyjmenovat možnosti rozvázání pracovního poměru, analyzovat jejich předpoklady a důsledky a sestavit vhodný postup pro minimalizaci hrozby neplatnosti
 5. Popsat pomocí příkladů zástupce zaměstnanců; podmínky působnosti odborové organizace a možný obsah kolektivní smlouvy a jejich praktické dopady

Obsah předmětu:

 1. Pracovní právo obecně; historie; funkce a zásady; význam a začlenění v právním řádu ČR (plus zahraniční rozměr), osoby a subjekty v pracovním právu.
 2. Předmět (závislá práce), systematika právních vztahů (základní a odvozené); prameny.
 3. Vznik pracovního poměru (pracovní smlouva; jmenování).
 4. Změny pracovního poměru (pracovní cesta; přeložení; převedení; dočasné přidělení).
 5. Právní vztahy založené dohodou o provedení práce a dohodou o pracovní činnosti; specifika.
 6. Skončení pracovního poměru (základních PPV) I – objektivní skutečnosti; dohoda, zrušení ve zkušební době).
 7. Skončení pracovního poměru (základních PPV) II – výpověď, okamžité zrušení PP, souvislosti (ochranné doby, odstupné, potvrzení o zaměstnání, konkurenční doložka).
 8. Odměňování (mzda, plat, odměna z dohody).
 9. Pracovní doba; Dovolená; Překážky v práci.
 10. Odpovědnost (povinnost k náhradě majetkové škody a nemajetkové újmy).
 11. Sociální dialog a kolektivní pracovněprávní vztahy (odborová organizace; kolektivní vyjednávání a kolektivní smlouva; stávka).
 12. Zvláštnosti a specifika služebního poměru a výkonu práce ve veřejné správě a službách (služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů, státních zaměstnanců, pracovní poměr úředníků ÚSC.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy veřejné správy v ČR a kontextu EU, jejich legislativou, reformami, hospodařením, kontrolou a hodnocením.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit základní pojmy a další charakteristiky veřejné správy v ČR.
 2. Diskutovat procesy a činnosti veřejné správy ve vazbě na odpovědnost zaměstnanců a kontrolní systém.
 3. Objasnit vybrané postupy, nástroje a techniky veřejné správy.
 4. Zdůvodnit použití vybraných nástrojů včetně jejich praktického využití.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy, subjekty veřejné správy.
 2. Správní věda, veřejné politiky, relevantní legislativa.
 3. Reformy a modernizace veřejné správy v ČR a EU.
 4. Organizace veřejné správy – státní správa, samospráva (obce, kraje), přenesený výkon státní správy, řízení veřejné správy
 5. Zaměstnanci ve veřejné správě, problematika korupce a etiky.
 6. Úkoly a cíle veřejné správy (management veřejné správy) – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy.
 7. Rozhodování a analýza ve veřejné správě (obecně, ve vazbě na samosprávu).
 8. Hospodaření ve veřejné správě, správa majetku, dotační management, zásady zdravého finančního řízení samospráv.
 9. Veřejné služby, veřejné projekty a veřejné zakázky.
 10. Kontrola a hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria (efektivnost, hospodárnost, účelnost).
 11. Efektivnost a dostupnost veřejné správy – praktické problémy měření efektivnosti.
 12. Problematika EU, mezinárodní a nadnárodní organizace a veřejná správa.

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Předmět je zaměřen na představení základů správního práva a charakteristiku veřejné, státní a územní správy včetně právní úpravy obecního a krajského zřízení v ČR.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit organizaci veřejné a státní správy a působnosti jejich orgánů.
 2. Aplikovat poznatky přestupkového práva na konkrétní případy.
 3. Ilustrovat průběh správního řízení na předloženém příkladu.
 4. Demonstrovat aplikaci práva na informace.

Obsah předmětu:

 1. Správní právo – pojem, cíle, význam, systematika, zařazení, členění.
 2. Vymezení a charakteristika základních pojmů správního práva (správně-právní normy, prameny, subjekty).
 3. Organizace veřejné správy.
 4. Organizace státní správy.
 5. Působnost orgánů státní správy, ústřední orgány státní správy.
 6. Organizace, pravomoc a působnost orgánů územní samosprávy.
 7. Obecní a krajské zřízení, místní a krajské referendum.
 8. Přestupkové právo – správní právo trestní.
 9. Správní řízení (pojem, podstata a zásady správního práva procesního).
 10. Průběh správního řízení (zahájení, přerušení a zastavení správního řízení).
 11. Vydání rozhodnutí (rozhodnutí, smír, usnesení a zvláštní rozhodnutí), přezkum správních rozhodnutí (včetně přezkumu soudního).
 12. Veřejná správa a právo na informace.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je vytvořit základní, ale ucelený přehled o civilním procesu. Výuka občanského práva procesního bude zaměřena na zvládnutí doktrinálního základu civilního procesu, organizace justiční systému jako celku, průběhu nalézacího řízení sporného, doktrinálních základů i úpravy nesporných řízení, opravných prostředků, průběhu vykonávacího řízení a základů insolvenčního řízení.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. rozumět justičnímu systému a roli advokáta, notáře, soudního exekutora v něm,
 2. interpretovat zákonný text s využitím procesních norem na zadaný skutkový stav
 3. sepsat plnou moc, žalobu a vyjádření k žalobě, včetně důkazních návrhů a vyjádření k dokazování, sepsat návrh na zahájení nesporného řízení, sepsat návrh na nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce),
 4. analyzovat relevantní rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do civilního procesu – pojem, druhy, prameny. Soudnictví a jeho organizace. Další instituce justičního systému. Možnosti alternativního řešení sporů.
 2. Zásady civilního procesu. Subjekty civilního procesu, zastoupení v civilním procesu.
 3. Procesní úkony účastníků – pojem, druhy, žaloba.
 4. Procesní podmínky. Jednání a jeho příprava.
 5. Dokazování.
 6. Rozhodnutí. Náklady řízení
 7. Průběh řízení před soudem prvního stupně.
 8. Smírčí řízení, zajišťovací řízení, předběžná opatření. Zkrácená řízení.
 9. Nesporná řízení.
 10. Opravné prostředky.
 11. Výkon rozhodnutí.
 12. Přezkum rozhodnutí orgánů veřejné správy podle páté části o.s.ř.. Insolvenční řízení – základní otázky.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem přednášek a seminářů předmětu Obchodní právo II. je podat systematický a ucelený výklad práva obchodních společností reflektující hlavní změny, které přinesl dosavadní legislativní, doktrinální a judikatorní vývoj v posledních několika letech. Podstatná část výuky je zaměřena na osvojení znalosti obecné úpravy obchodních společností a družstev podle zákona o obchodních korporacích, občanského zákoníku a dalších souvisejících předpisů. V rámci přednášek a seminářů získají studenti znalosti o obchodních korporacích (jejich historii, povaze, znacích, třídění, evropské regulaci dle práva EU), obecných otázkách práva obchodních korporací (vzniku a zániku obchodních korporací, postavení společníků obchodních společností a členů družstev, postavení členů volených orgánů obchodních korporací).

V rámci seminární výuky jsou tyto znalosti dále prohlubovány zejména s využitím judikatury a doktrinálních výkladů k jednotlivým problematickým otázkám vymezení podnikatele, regulace podnikání, zastoupení podnikatele a právního režimu obchodních korporací. Důraz je kladen na samostatnou přípravu studentů na seminární výuku, jejich práci s právními předpisy a dalšími určenými nebo samostatně vyhledanými odbornými zdroji (před výukou i v jejím průběhu). Rozvíjena je především jejich dovednost s těmito zdroji pracovat – orientovat se v právním předpise, vyhledat relevantní úpravu, řádně ji vyložit a aplikovat na konkrétní skutkové situace zadávané na semináři, vyhledat v soudním rozhodnutí relevantní právní závěry a vhodně je aplikovat. Řádná interpretace a aplikace norem obchodního práva a zejména práva obchodních korporací (například rozlišení norem kogentních a dispozitivních) se nemůže zakládat jen na znění právních předpisů, ale musí vycházet i z výkladu teleologického. Proto si studenti v rámci předmětu osvojují znalost účelu regulace podnikání a účelu jednotlivých institutů obchodních korporací.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. orientovat se v právních předpisech vztahujících se k problematice obchodních korporací;
 2. orientovat se v soudobé judikatuře;
 3. založit obchodní korporace s využitím k podnikatelské činnosti;
 4. bude schopen aplikovat dosažené poznatky v oblasti práva kapitálového trhu a bankovního práva v manažerské praxi (v managementu nižšího a středního managementu);
 5. Vysvětlit problematiku družstevního práva.

Obsah předmětu:

 1. Podnikatel a podnikání
 2. Obchodní firma
 3. Obchodní rejstřík, Sbírka listin
 4. Obchodní korporace – obecná charakteristika, jejich historie
 5. Obchodní korporace – založení, vznik, zrušení a zánik
 6. Společnost s ručením omezeným (základní otázky, práva a povinnosti společníků, postavení jednatele)
 7. Akciová společnost (základní otázky, akcie, dualistický model orgánů, monistický model orgánů)
 8. Komanditní společnost a veřejná obchodní společnost
 9. Družstvo
 10. Přeměny obchodních korporací
 11. Evropské formy obchodních korporací
 12. Bankovní právo
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je posílení aktivních komutativních dovedností v profesních situacích s využitím odborné terminologie.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat základní odbornou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět diskusi v angličtině na dané téma.

Obsah předmětu:

 1. Legal systems.
 2. Sources of law: legislation.
 3. Sources of law: common law.
 4. European Union law.
 5. International law.
 6. Division of law.
 7. The court system.
 8. Constitutional law.
 9. Electoral process.
 10. Property law, Intellectual property.
 11. Copyright and patent.
 12. Trade marks, domain names, and remedies for IP infringement.

4. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je prohloubit učivo ze SP I a poskytnout rozšířený základ problematiky správního práva, a to jak z pohledu teoretického, tak praktického včetně aktuálních změn.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat poznatky na konkrétní situace a případy.
 2. Analyzovat situace v oblasti územní samosprávy a správy na úseku obrany a policie.
 3. Prezentovat aplikaci správních aktů.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu. Veřejná správa a správní právo (obecné vymezení veřejné správy, státní správa, samospráva, obecné pojmy správního práva a veřejné správy). Organizace veřejné správy (ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány profesní a zájmové samosprávy).
 2. Správní akty a jiné formy činnosti (funkce a metody působení veřejné správy, formy činnosti veřejné správy, správní akty – normativní, individuální, veřejnoprávní smlouvy).
 3. Záruky zákonnosti (jednotlivé systémy záruk zákonnosti). Ochrana osobních údajů a právo na informace.
 4. Kontrola veřejné správy (formy kontroly a jejich členění dle orgánů, které ji vykonávají).
 5. Správní řízení obecně (pojem a charakteristika správního řízení, základní zásady správního řízení).
 6. Principy správního řízení a působnost správního řádu, subjekty správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí, přezkoumávání správního rozhodnutí.
 7. Správní právo trestní (správně právní odpovědnost za přestupky).
 8. Stavební právo veřejné (obecné principy stavebního práva veřejného a jeho odlišení od stavebního práva soukromého, územní plánování, územní řízení, jeho druhy, postup, stavební řízení, ohlašování staveb, stavby bez povolení a ohlášení, užívání staveb, odstraňování staveb).
 9. Územní samospráva – obecní zřízení.
 10. Územní samospráva – krajské zřízení.
 11. Územní samospráva – městská policie.
 12. Správa na úseku obrany a policie, opakování učiva.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s mezinárodním právem veřejným a právem evropským (právem Evropské unie) a vymezit jejich vztah k právu vnitrostátnímu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Rozlišit zvláštnosti mezinárodního práva veřejného, jeho subjekty a prameny.
 2. Analyzovat řešení vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu.
 3. Vysvětlit aplikaci norem mezinárodního práva veřejného.
 4. Provést rozbor práva a pramenů práva EU, pravomocí a orgánů EU a základních úprav vnitřního trhu EU.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a zvláštnosti mezinárodního práva (odlišnosti od vnitrostátního práva a práva Evropské unie)
 2. Subjekty mezinárodního práva veřejného (státy, mezinárodní organizace, jednotlivec, zvláštní politické jednotky).
 3. Právní úprava postavení obyvatelstva z hlediska mezinárodního práva, mezinárodněprávní ochrana lidských práv.
 4. Právní režim státního území, mezinárodních prostorů.
 5. Mezinárodní organizace vládní povahy (univerzální, regionální).
 6. Prameny a normy mezinárodního práva veřejného (mezinárodní smlouvy, mezinárodní obyčejová pravidla, jejich vztah, pomocné a doplňující prameny mezinárodního práva). Druhy pravidel mezinárodního práva.
 7. Řešení vztahu mezinárodního práva veřejného k právu vnitrostátnímu (zejména v právu ČR).
 8. Aplikace norem mezinárodního práva veřejného (řešení sporů – případy řešené mezinárodními soudními orgány, odpovědnost a donucení v mezinárodním právu).
 9. Vznik a vývoj Evropských společenství, vznik Evropské unie.
 10. Orgány EU, prameny EU, vztah práva EU k vnitrostátnímu právu.
 11. Občanství EU, vnitřní trh EU.
 12. Pojem, vývoj, prameny Evropského mezinárodního práva soukromého.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do systematiky práv duševního vlastnictví, seznámit je s právní úpravou jednotlivých práv duševního vlastnictví jak v České republice, tak na evropské a mezinárodní úrovni, a naučit studenty aplikovat získané poznatky o způsobu ochrany nehmotných statků v kontextu specifik jimi studovaného oboru.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit právní a trestněprávní odpovědnost za neoprávněný zásah do duševního vlastnictví.
 2. Interpretovat nakládání s chráněnými výtvory duševní činnosti v souvislosti se zákonnými požadavky.
 3. Načrtnout ochranu autorských děl a dalších předmětů duševního vlastnictví v online prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Historie řízení kvality.
 2. Úvod do práva duševního vlastnictví (systematika práv duševního vlastnictví, historie právní ochrany nehmotných statků, mezinárodní, ústavní a morální základy ochrany, základní principy práva k nehmotným statkům, prameny práva k nehmotným statkům).
 3. Autorské právo a práva související (základní pojmy autorského práva, definice autorského díla, způsob ochrany autorských práv).
 4. Výjimky a omezení práva autorského a práv souvisejících (trvání autorských práv, úřední díla, doktrína fair use).
 5. Autorské právo ve smluvních vztazích (obecný úvod do kontraktů, licenční smlouvy, softwarové smlouvy, smlouvy o dílo a zaměstnanecká díla).
 6. Kolektivní správa autorských práv (funkce a působnost kolektivních správců, postup při registraci a vymáhání autorských práv).
 7. Nekalosoutěžní aspekty práv duševního vlastnictví (obecný úvod do práva nekalé soutěže, definice soutěžitele, využití nehmotných statků v rámci nekalých soutěžních praktik).
 8. Práva k označením (ochranné známky, obchodní firmy a jiná označení podnikatelů, doménové právo).
 9. Úvod do práv průmyslového vlastnictví (pojem průmyslového vlastnictví a jeho zařazení v systematice práv duševního vlastnictví, principy průmyslového vlastnictví, typy průmyslových práv, mezinárodní aspekty).
 10. Patentová ochrana a patentový trolling (principy patentové ochrany, proces registrace patentů, pojem patentových trollů a jejich činnost v České republice a v zahraničí).
 11. Soudní ochrana práv duševního vlastnictví (systém soudní ochrany soukromých práv, postup při domáhání se práv před soudy, alternativní možností řešení sporů).
 12. Trestní a administrativní odpovědnost za porušení práv duševního vlastnictví (trestní odpovědnost za nezákonné zásahy do práv k nehmotným statkům, trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu, náhrada škody v trestním řízení, správní trestání ve věcech práv k duševnímu vlastnictví).
 13. Právo duševního vlastnictví a marketing (specifika použití nehmotných statků v rámci marketingu, autorskoprávní compliance marketingových kampaní, ochrana práv duševního vlastnictví na internetu).
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si v předmětu osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce a aplikují získané dovednosti výběru metod pro výzkumnou část své kvalifikační práce.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat téma a zadání závěrečné práce.
 2. Vytvořit seznam kvalitních a relevantních zdrojů.
 3. Zpracovat plán výzkumu včetně vhodné metodologie zpracování empirické části práce.
 4. Načrtnout obsah a strukturu své závěrečné práce podle zadané specifikace.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 7. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 8. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 9. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 10. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 11. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé praxe v oblasti andragogiky. Výuka je zaměřena na posílení aktivních komunikačních dovedností v každodenních situacích. Rovněž je dán důraz na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikační dovednosti, tak i pasivní schopnosti porozumět a zvládnout odbornou literaturu na úrovni B1 dle CEFR. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků obecných i odborných je podřízeno hlavnímu cíli.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat základní odbornou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět tématu diskuse v anglickém jazyce na dané téma.

Obsah předmětu:

 1. Company law.
 2. Formation of a company.
 3. Introduction to contracts.
 4. Discharge of contracts.
 5. Forming a contract.
 6. Commercial law.
 7. Structure od commercial contract.
 8. Express and implied terms.
 9. Exclusion. Limitation and standard clauses.
 10. Commercial leases.
 11. Buying and selling commercial properties.
 12. Employment law.

5. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem tohoto předmětu je získání klíčových znalostí a aplikací týkajících se jednotlivých pododvětví finančního práva, to vše v kontextu platné právní úpravy i judikatury.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Diskutovat principy daného pododvětví finančního práva.
 2. Aplikovat znalosti jednotlivých odvětví finančního práva na konkrétních příkladech.
 3. Interpretovat daňové právo a jeho principy v souvislosti s reálnou situací či případem.

Obsah předmětu:

 1. Obor finančního práva, postavení finančního práva v právním řádu a jeho systém, základní finančně právní kategorie s důrazem na subjekty finančního práva např. Českou národní banku, Ministerstvo financí, finanční správu.
 2. Rozpočtové právo – zásady rozpočtového práva, rozpočtová soustava, problematika státního rozpočtu.
 3. Rozpočty územních samosprávných celků.
 4. Měnové a devizové právo.
 5. Bankovní a pojišťovací právo.
 6. Poplatky, clo a ostatní příjmy veřejných rozpočtů.
 7. Principy fondovního hospodaření, státní fondy.
 8. Právo finančního systému.
 9. Úvod do daňového práva, principy a daňová soustava.
 10. Daně z příjmů, daň z nemovitých věcí a další přímé daně.
 11. Daň z přidané hodnoty a další nepřímé daně.
 12. Správa daní.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aplikací základního kategoriálního aparátu a stěžejních právních institutů trestního práva hmotného i procesního.

Výstupy studia:

 1. Vysvětlit na příkladech hlavní pojmy a situace z oblasti trestního práva hmotného a procesního.
 2. Diskutovat základy trestní odpovědnosti a sankcionování dospělých pachatelů.
 3. Vysvětlit postupy orgánů činných v trestních řízení na konkrétních příkladech.
 4. Porovnat tresty a trestní odpovědnost u jednotlivých kategorií (dospělí, mladiství, právnické osoby).

Obsah předmětu:

 1. Pojem trestního práva, zásady a prameny trestního práva hmotného, trestný čin.
 2. Objekt trestného činu, objektivní stránka, subjekt a subjektivní stránka.
 3. Vývojová stadia trestné činnosti.
 4. Okolnosti vylučující protiprávnost.
 5. Trestná součinnost.
 6. Tresty a ochranná opatření.
 7. Trestní odpovědnost právnických osob a mladistvých.
 8. Základní zásady trestního řízení, předběžné otázky.
 9. Pravomoc a příslušnost soudů, subjekty a strany trestního řízení.
 10. Dokazování v trestním řízení.
 11. Přípravné řízení, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení.
 12. Řádné a mimořádné opravné prostředky, zvláštní způsoby řízení.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s obecnými instituty trestního práva správního i s platnými právními úpravami odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a to v širších souvislostech.

Obsah:

 1. Aplikovat a vyložit relevantní právní úpravu i judikaturu.
 2. Analyzovat právní problémy z praxe a navrhnout jejich řešení.

Obsah:

 1. Úvod, Charakteristika odpovědnosti za správní delikty. Správní trestání jako součást výkonu veřejné správy.
 2. Pojem správního deliktu a jeho pojmové znaky. Členění správních deliktů, stručná charakteristika jednotlivých druhů správních deliktů. Základní principy správního trestání.
 3. Prameny přestupkového práva hmotného a procesního.
 4. Koncepce přestupkového práva a systematika zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.
 5. Europeizace trestního práva správního.
 6. Časová, územní a osobní působnost přestupkového zákona.
 7. Základy odpovědnosti za přestupek fyzické osoby. Fyzická osoba jako pachatel přestupku. Odpovědnost zákonného zástupce. Deliktní způsobilost fyzické osoby, Zavinění. Skutkový omyl a právní omyl.
 8. Základy odpovědnosti právnické osoby za přestupek. Právnická osoba jako pachatel přestupku.
 9. Objektivní odpovědnost a liberační důvod. Prameny právní úpravy. Základy odpovědnosti podnikající fyzické osoby za přestupek.
 10. Okolnosti vylučující protiprávnost a důvody zániku odpovědnosti za přestupek.
 11. Druhy správních trestů a ochranných opatření. Vyměřování správních trestů a ochranných opatření. Výkon správních trestů a ochranných opatření.
 12. Správní právo procesní – trestní: Řízení o přestupcích.
 13. Správní právo procesní – trestní: Správní orgány a účastníci řízení o přestupku.
 14. Řešení praktických příkladů.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cíl předmětu je stanoven na základě rozboru jazykových potřeb vzhledem k požadavkům soudobé praxe ve veřejném sektoru, které jsou kladeny na absolventa vysoké školy. Výuka je zaměřena na posílení aktivních komunikačních dovedností v každodenních situacích. Rovněž je dán důraz na profesní orientaci učiva, odborný jazyk, aktivity a postupy rozvíjející jak komunikační dovednosti, tak i pasivní schopnosti porozumět a zvládnout odbornou literaturu na úrovni B1 dle CEFR. Slovní zásoba je preferenčně orientovaná na profesní komunikaci odpovídající úrovně tak, aby se student učil pohybovat v profesní sféře. Opakování a prohlubování nezbytných teoretických znalostí a procvičování jazykových prostředků obecných i odborných je podřízeno hlavnímu cíli. Výuka odborného jazyka pokračuje na dosažení úrovni obecného jazyka na úrovni B1 v následujících semestrech.

Výstupy studia:

 1. Argumentovat s využitím odborné terminologie v angličtině.
 2. Analyzovat obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Diskutovat v angličtině dané téma.

Obsah:

 1. Information technology law and cybercrime.
 2. Enviromental law.
 3. Family law.
 4. Criminal law.
 5. Criminal justice nad criminal proceedings.
 6. Categories of criminal offences.
 7. Civil procedure.
 8. Civil procedure rules.
 9. Proceeding with a claim.
 10. Tribunals.
 11. The status and range of tribunals.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce a jeho cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu

Výstupy studia:

 1. Definovat téma, jeho rámec a kontext pro účely bakalářské práce.
 2. Vyhledat relevantní odborné zdroje v požadované kvalitě a rozsahu.
 3. Zpracovat teoretická východiska bakalářské práce na základě kritické analýzy vybraných zdrojů.

Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s., (Směrnice rektorky VP-R-01 - Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

6. Semestr

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvýšit provázanost studia s potřebami praxe, konkrétně potřebami právní praxe a napomoci studentům se lépe připravit na požadavky budoucích potenciálních zaměstnavatelů. Studentovi by tento předmět měl umožnit ověřit si nabyté vědomosti z oblasti svého studijního oboru jejich praktickou aplikací v konkrétních situacích běžné činnosti různých institucí zejména v oblasti veřejné správy, ale i dalších organizací včetně soukromého sektoru a získat zcela nové poznatky, které mu pomohou doplnit si teoretické vědomosti a získat tak ucelenější orientaci v určité problematice.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Posoudit aplikovatelnost nabytých znalostí a dovedností v konkrétním pracovním prostředí.
 2. Zhodnotit získané pracovní zkušenosti.
 3. Reflektovat vlastní silné a slabé stránky v souvislosti s pracovním prostředím a pracovním profilem.

Obsah předmětu:

  Na úvodním semináři budou studenti seznámeni s podmínkami, obsahem a organizací odborné praxe. Na něm také obdrží všechny potřebné formuláře:

 1. Plán odborné praxe.
 2. Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta.
 3. Závěrečnou zprávu o realizaci odborné praxe.
 4. Student absolvuje praxi ve vybrané a školou schválené organizaci. O průběhu praxe student zpracuje závěrečnou zprávu.

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava a zpracování bakalářské práce pod vedením vedoucí/ho práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucí/m práce prostřednictvím osobních či online konzultací anebo e-mailem, přičemž minimálně by měla proběhnout konzultace struktury práce a rešerše literatury, výzkumného designu, sběru a analýzy dat, interpretace a diskuse výsledků a závěrečná konzultace před odevzdáním práce (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu).

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Zpracovat systematickou rešerši odborné literatury na téma bakalářské práce.
 2. Připravit plán výzkumu, včetně tvorby výzkumných otázek a hypotéz, plánu sběru dat a analytických strategií.
 3. Realizovat výzkumný projekt na téma bakalářské práce.
 4. Publikovat výsledky vlastního výzkumu ve formě bakalářské práce.
 5. Příprava bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s. (Směrnice rektorky č. 1/2022 Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

Garant oboru

Prof.  JUDr.  Jan Ondřej, CSc., DSc.

Na vysoké škole AMBIS působí od roku 2018, předtím působil na Soukromé vysoké škole ekonomických studií. Vedle vysoké školy AMBIS působí také na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Ve své publikační činnosti se zaměřuje zejména na problematiku práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení a práva mezinárodních prostorů. Je autorem řady monografií a učebnic a rovněž článků z mezinárodního práva, ale i obchodního práva, je vedoucím autorského kolektivu publikace Zahájení podnikání z roku 2022 na které se podíleli i akademičtí pracovníci AMBIS. Na vysoké škole AMBIS vyučuje předměty Základy práva, Obchodní právo, Mezinárodní a evropské právo. Je zapsán v seznamu advokátů České advokátní komory.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Proč studovat zrovna u nás?

Přes 50

zahraničních partnerských univerzit 

82%

studentů doporučuje studium na Ambis

Až 98%

našich absolventů se uplatní na trhu práce

32 let

praktických zkušeností ve vzdělávání 

18k +

úspěšných absolventů od roku 2001

6 rokem

po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR