Právo v podnikání

Tříleté bakalářské studium

Školné

od 31 900 Kč za semestr

Obor

Právo v podnikání

Lokalita

Praha/Brno

Forma

Prezenční nebo
kombinovaná

Titul

Bakalář
(Bc.)

Chcete se stát firemním specialistou v oblasti veřejného a soukromého práva?

Studujte dynamický obor, díky němuž budete moct nahlédnout do legislativních náležitostí podnikatelského prostředí. Při studiu prozkoumáte rozsáhlé spektrum právních aspektů, včetně obchodních smluv, korporátního práva, duševního vlastnictví, bankovnictví a finančních trhů. Získáte tak nejen silný právní základ, ale také schopnost aplikovat právní znalosti v reálných podnikatelských situacích.

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Řiďte legislativní procesy firem

Uplatněte se jako právníci obchodních společností, specialisté v oblasti korporátního dodržování právních předpisů, asistenti v advokátních kancelářích, úředníci ve veřejné správě nebo pracovníci v rozpočtových organizacích či neziskovém sektoru. 

Získejte cenné obchodně-právní know-how

Jako absolvent získáte široké právní znalosti z oblastí občanského a obchodního práva, pracovních vztahů, správy a managementu. Tato široká škála dovedností Vám umožní efektivně kombinovat právní aspekty podnikání s těmi ekonomickými a získáte tak komplexní vhled do legislativního fungování firem a obchodního prostředí.

Garant oboru

JUDr. Aleš Zpěvák, Ph.D.

Po studiu práv na Západočeské univerzitě pracoval v advokátní kanceláři. Poté začal přednášet na Policejní akademii České republiky v Praze a na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Během svého akademického působení získal titul doktora práv na Právnické fakultě UK a úspěšně dokončil doktorské studium na PAČR. Pracuje rovněž jako vedoucí právního oddělení v mezinárodní společnosti. Specializuje se na občanské právo a právo obchodních společností. Je autorem mnoha odborných publikací v České republice i v zahraničí zabývajících se oblastí správy majetku, IZS atd.

15 studijních oborů
61 zaměření

Zajímá nás názor našich studentů


"Po dokončení střední školy jsem měla z dalšího studia velké obavy. Proto jsem přihlášku podávala na poslední chvíli a vybírala ze soukromých škol.

Hned v prvním ročníku se mi potvrdilo, že jsem vybrala dobře a na veškeré obavy jsem zapomněla. Škola se o studenty zajímá a poskytuje jim důležité informace v průběhu celého studia, vyučující mají zkušenosti z praxe a předávají studentům maximum. Díky tomu si i jako student kombinované formy odnesu z Ambisu hodně zkušeností."

- Dita, Ekonomika a management podniku"Naše škola má vysoký počet kvalifikovaných učitelů, kteří řídí svůj vlastní byznys. A kromě praktických přednášek nám dávají velkou dávku motivace. Státní školy vás učí, jak být dobrým zaměstnancem. Na Ambis nás učí být úspěšným podnikatelem."

- Ludvík, Ekonomika a management podniku"Nespornou výhodou soukromé školy je rozhodně osobní přístup. Zní to jako klišé, ale u nás to funguje. S učiteli máme opravdu blízký kontakt. Na schůzku se s nimi můžeme domluvit i mimo konzultační hodiny. Jednají s námi spíš jako s kolegy než se studenty."

- Petr, Ekonomika a management podniku

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Kde mohu realizovat praxe?


Získejte slevu na přihlášku 490Kč

Nechte nám na sebe e-mail a zaplatíme za vás poplatek za přijímací řízení.

Orientační studijní plán

Podívejte se, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat. Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

Teorie práva
zkouška
povinný
Ústavní právo a státověda I
zkouška
povinný
Správní právo a veřejná správa I
zkouška
povinný
Dějiny českého a československého práva I
zkouška
povinný
Základy psychologie
zkouška
povinný
Cizí jazyk I
zápočet
povinný

2. Semestr

Ústavní právo a státověda II
zkouška
povinný
Správní právo a veřejná správa II
zkouška
povinný
Dějiny českého a československého práva II
zkouška
povinný
Občanské právo hmotné I
zkouška
povinný
Základy sociologie
zkouška
povinný
Cizí jazyk II
zápočet
povinný
Praxe I
zápočet
povinný

3. Semestr

Občanské právo hmotné II
zkouška
povinný
Občanské právo procesní I
zkouška
povinný
Cizí jazyk III
zápočet
povinný
Základy odborné práce
zápočet
povinný

4. Semestr

Občanské právo procesní II
zkouška
povinný
Evropská ekonomická integrace
zkouška
povinný
Základy ekonomie
zkouška
povinný
Metodologie odborné práce
zápočet
povinný
Management
zkouška
povinný
Cizí jazyk IV
zápočet
povinný

5. Semestr

Obchodní právo II
zkouška
povinný
Management lidských zdrojů
zkouška
povinný
Evropské hospodářské a správní právo
zkouška
povinný
>Pracovní právo
zkouška
povinný
Cizí jazyk V
zkouška
povinný
Bakalářský seminář
zápočet
povinný

6. Semestr

Trestní právo
zkouška
povinný
Praxe II
zápočet
povinný
Bakalářská práce
zápočet
povinný

Povinně volitelné předměty

Organizační chování
zápočet
povinný
Projektový management
zápočet
povinný
Moderní rétorika a argumentace
zápočet
povinný
Podpora podnikání v ČR a EU
zápočet
povinný

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.