Psychologie

Tříleté bakalářské studium

Školné

Od 44 900 kč za semestr

Obor

Psychologie

Lokalita

Praha/Brno

Titul

Bakalář
(Bc.)

Chceš více a lépe porozumět lidské povaze a chování druhých lidí? Přidej se k nám a objev, jak může studium psychologie obohatit tvůj život a kariéru

Během studia získáš hlubší vhled do lidské psychiky a naučíš se analyzovat a porozumět různým aspektům lidského chování. Zaměříš se na hlavní oblasti jako je například vývojová psychologie, kognitivní psychologie, psychopatologie a psychoterapie.


Uplatnění absolventů

 • Asistent psychologa
 • Kouč
 • Lektor
 • Asistent ve školství a výzkumných organizacích
 • Pracovník neziskových a humanitárních organizací

Předměty oboru

 • Psychologie

 • Psychopatologie
 • Psychoterapie
 • Vývojová psychologie
 • Klinická psychologie

Začněte studovat již od 6. května a ušetřete 5 000 Kč za každý semestr studia!

Studium tohoto oboru můžete zahájit v letním semestru (výuka je od  6. května do 26. července), ale i od října 2024 v zimním semestru.

Jaké “dveře” ti toto studium otevře?

Najdeš skvělé uplatnění zejména v pomáhajících profesích v oblastech, jako jsou: psychologie, lidské zdroje, školství, sociální služby, veřejná správa a další. Pokud se chceš stát psychologem, máš možnost pokračovat v navazujícím magisterském studiu na veřejných vysokých školách.

Pomůžeme ti s přípravou na tvou budoucí kariéru! 

Během studia se naučíš, jak aplikovat nejaktuálnější psychologické nástroje, postupy a metody. Díky našim profíkům z oboru budeš současně disponovat komplexním souborem odborných znalostí ze všech oblastí psychologie.

Jak poznáš, že tento studijní obor je ta správná volba pro tebe?

Studium psychologie je ideální pro osoby, které mají zájem o lidské chování, jsou empatické a mají silné analytické schopnosti. Je důležité být otevřený, připravený se učit a mít neustálý zájem o nové poznatky.

17 studijních oborů
70 zaměření

Průběh studia


Věděli jste, že na AMBIS můžete začít studovat Psychologii už od 6.5. 2024?

Jedná se o skvělou příležitost pro ty z vás, kteří nechcete čekat se začátkem studia do října.

Ušetřete!

 • Studium se začátkem od května 2024 je o 5 000 Kč/semestr levnější než studium se začátkem od října 2024. Za celé studium tak ušetříte 30 000 Kč.

Neztrácejte čas!

 • Květen je za rohem a vy tak můžete do studia nastoupit již za pár týdnů.

Začněte dříve pracovat!

 • Začátkem již v letním semestru ukončíte studium o půl roku dříve, než kdybyste nastoupili v zimním semestru. Díky tomu můžete odstartovat svou pracovní kariéru o půl roku dříve.

Zajímá nás názor našich studentů

"Pracuji na mezinárodním letišti a studium na AMBIS se zaměřením na manažerskou psychologii je pro mne velkou výzvou. V rámci studijních témat oceňuji, jak důležitá jsou hlediska psychologie v mnoha aspektech řízení, jak jsou propojena témata marketingu, řízení výkonu a v konečném důsledku také vztahy na pracovišti."

- Renata, Manažerská psychologie

,,Na tuto školu jsem se přihlásila proto, že jsem na ni obdržela velice pozitivní recenze. Vybrala jsem si kombinované studium, které se dá snadno zvládat s prací. Online výuka mi vyhovuje, protože se nás učitelé snaží zapojit do svých hodin.“

-Aneta, Management a hospodaření ve veřejné správě

„Vrhnout se na studium VŠ 30 let po maturitě? Proč ne... Jako člověk s dlouholetou praxí jsem si vybrala AMBIS právě proto, že přednášející mají také bohaté zkušenosti z praxe. Studuji kombinovaně první ročník, a protože přišla epidemie COVIDu, čekalo mě studium online. Nejprve jsem měla obavy, ale zbytečně. Dokonce mi online výuka více vyhovuje. I při přednáškách distanční formou se můžeme ptát a s přednášejícími živě diskutovat.“

-Jitka, Management a hospodaření ve veřejné správě

"Studium mě velmi bavilo. Přednášky byly skutečně poutavé a především přínosné. Jednoznačný přínos tohoto studia u sebe vidím v propojení s praxí.

Ve funkci starostky, kterou zastávám, získané teoretické znalosti jednoznačně doplnily praktické zkušenosti a velmi mi to v mé práci pomohlo."

-Mgr. Jitka Synková, absolventka oboru Management rozvoje měst a regionů

Okolí o mně říká, že jsem kreativní a komunikativní. Baví mě reklama, sociální sítě a komunikace s lidmi, a právě proto jsem se rozhodla studovat marketing a posouvat se v tomto směru dál. S každým dalším semestrem a novými předměty zjišťuji, že je mi marketing čím dál tím bližší.  Jsem ráda, že máme v rozvrhu předměty, které s marketingem přímo souvisí. V marketingu již pracuji, takže teorii, kterou se ve škole učíme, aplikuji obratem v praxi.

- Kristýna Šoborová, zaměření Marketing a brand management 

Vždy jsem chtěl studovat právo. Právnické fakulty ale neumožňují dálkové studium. Proto jsem hledal možnosti v rámci soukromých vysokých škol a objevil jsem Ambis.  Zaujalo mě zaměření Právo a bezpečnost, které je možné studovat v kombinované formě. To nejlepší na studiu je, že informace a znalosti, které získáváme během přednášek, nevyužijeme pouze v zaměstnání, ale jsou užitečné a obohacující i v běžném životě.

- Martin Beňo, zaměření Právo a bezpečnost

Mám velmi blízko ke sportu i k všeobecnému dění kolem sportu, proto jsem si ke studiu vybral zaměření Sportovní management. Oceňuji ochotu vyučujících a jejich informovanost v celém sportovním odvětví. Věřím, že po dokončení studia využiji všechno, co jsem se naučil a dozvěděl, k nalezení vysněné práce ve sportovním prostředí.

- Marek Soukup, zaměření Sportovní management

Na začátku studia jsem měla mírné obavy, jestli je vysoká škola pro mě to pravé, ale všechny obavy zmizely hned po prvních přednáškách. Přístup vyučujících a celého vedení školy je na perfektní úrovni, vždy pomohou a poradí s jakýmkoliv problémem.

Díky tomu, že je škola menší, cítíte rodinnou a přátelskou atmosféru. Oceňuji také možnost přístupu ke kvalitním studijním materiálům, zkušenosti vyučujících a možnosti praxe.

- Nicol Seligová, zaměření Kriminalistika a kriminologie

Mým profesním cílem a snem je založit si po škole vlastní business. Proto jsem si ke studiu vybral zaměření Startup a podnikání. Velmi oceňuji, že přednášky jsou opravdu zajímavé a učitelé jsou ke studentům velmi vstřícní. Snaží se přizpůsobit každou vyučovací hodinu našim potřebám. 

Vyučující nám častokrát posílají materiály nad rámec, a pomáhají nám tak rozvíjet naše znalosti a vhled do podnikatelského světa. Tím nám umožňují lépe se připravit na to, jak začít podnikat v oblasti, která nás zajímá.

- David Lindauer, zaměření Startup a podnikání

Zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů jsem si vybrala, protože mým profesním snem je vést a rozvíjet tým lidí pracujících v ekonomickém sektoru. Jsem ráda, že můžu využít možnosti kombinované formy studia, díky tomu totiž pokračuji ve své práci, ale zároveň studuji a vzdělávám se. Jestli je vaším snem pracovat s lidmi a vzdělávat se v této oblasti, tímhle zaměřením nešlápnete vedle. Studium vás bude rozvíjet a vzdělávat nejen pracovně, ale i soukromě.

- Markéta Frycová, zaměření Management a rozvoj lidských zdrojů

Jaké je studium na Ambisu? Podívejte se na referenční stránku.

Kde mohu realizovat praxe?


Garant oboru 

doc. Mgr. Jiří Mudrák, Ph.D.

Jiří Mudrák absolvoval magisterské studium klinické psychologie a doktorské studium vývojové psychologie na Masarykově univerzitě a habilitoval se v oboru pedagogická psychologie na Univerzitě Karlově. Ve svém výzkumu se zabývá interakcí mezi sociálními/organizačními a osobnostními/motivačními faktory, které ovlivňují rozvoj výkonu a well-being v průběhu života a v různých vývojových kontextech. Kromě spolupráce s AMBIS vysokou školou vyučoval Jiří Mudrák psychologii na Univerzitě Karlově a na Masarykově univerzitě. V průběhu své akademické dráhy získal řadu českých i mezinárodních výzkumných grantů a účastnil se výzkumných stáží v Norsku, Austrálii a Spojených státech. Vystupoval jako zvaný řečník na českých i mezinárodních konferencích, publikoval pět monografií a přes čtyřicet vědeckých prací v mezinárodních odborných časopisech.

Orientační studijní plán

Chcete vědět, jaké předměty vás čekají od prvního do šestého semestru
a co v nich budete probírat? Pokud vám nebude něco jasné, napište nám.

Název předmětu
Způsob ukončení
Typ předmětu

1. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní terminologický a teoretický rámec psychologie, který budou rozvíjet v průběhu dalšího studia a představit psychologii jako základní a aplikovanou vědeckou disciplínu i jako pomáhající profesi.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit průběh vývoje psychologického vědění a popsat základní psychologická paradigmata, koncepty a teorie.
 2. Identifikovat postavení psychologie v systému ostatních věd.
 3. Vysvětlit aplikace psychologického poznání a definovat jeho limity na konkrétních příkladech.

Obsah předmětu:

 1. Studium psychologie na VŠ. Studující se seznámí se strukturou a očekáváným průběhem jejich studia bakalářského studijního programu psychologie. Budou jim představeni jednotliví vyučující, jejich specializace a vyučované předměty. Studující se seznámí se s očekáváními vyučujících a budou diskutována jejich vlastní očekávání týkající se průběhu jejich studia. Budou představena základní doporučení týkající se studijních dovedností pro úspěšné zvládnutí studia vycházející z konceptu seberegulovaného učení.
 2. Současná psychologie a její aplikace. Orientačně bude představena současná psychologie jako věda a pomáhající profese, včetně základních a aplikovaných disciplín. Bude představen koncept tzv. laické psychologie a budou diskutovány perspektivy studentů týkající se povahy lidského myšlení, prožívání a chování. Na příkladech budou ilustrována některá hlavní témata současné psychologie, klíčové výzkumy a jejich aplikace v různých kontextech.
 3. Základní psychologická paradigmata, jejich historické kořeny a vliv na současnou psychologii. Budou představeny základní psychologické přístupy včetně biologického, behaviorálního, kognitivního, psychoanalytického a humanistického. Budou představeny jejich filozofické základy, průběh jejich vývoje včetně základních témat a dopadu na současnou psychologii. Bude diskutováno jejich propojení na příkladu biopsychosociálního modelu.
 4. Vývoj základních psychologických disciplín – hlavní představitelé a jejich klíčové myšlenky. Dále bude orientačně představen vývoj základních oborů psychologie (tj. obecné psychologie, psychologie osobnosti, sociální psychologie, vývojové psychologie), jejich hlavní představitelé a klíčové myšlenky.
 5. Metody utváření psychologického poznání. Budou představeny epistemologické a metodologické základy současné psychologie. Orientačně bude představen idiografický a nomotetický přístup k poznávání lidské psychiky, kvalitativní a kvantitativní výzkumné metody a možnosti uplatnění těchto metod při vytváření psychologického poznání. Bude diskutováno využití psychologického výzkumu v praktické psychologii v rámci konceptu praxe založené na důkazech („evidence-based practice“). Budou diskutovány limity psychologického poznání a možností jeho aplikace.
 6. Základní psychologické disciplíny I: Obecná psychologie. Bude představena obecná psychologie jako psychologická disciplína zabývající se studiem základních kognitivních procesů. Orientačně budou představeny základní koncepce obecné psychologie týkající se vnímání, myšlení, pozornosti, paměti a učení, jejich vzájemné propojení a možné aplikace.
 7. Základní psychologické disciplíny II: Psychologie osobnosti. Bude představena psychologie osobnosti jako psychologická disciplína zabývající se interindividuální odlišností. Orientačně budou představeny základní přístupy ke studiu osobnosti včetně rysového, humanistického, psychoanalytického a sociálně-kognitivního.
 8. Základní psychologické disciplíny III: Vývojová psychologie. Bude představena vývojová psychologie jako disciplína zabývající se stabilitou a proměnlivostí lidské psychiky. Bude diskutováno kontinuální a stadiální pojetí vývoje, základní determinanty vývoje i stabilita a proměnlivost základních psychických procesů.
 9. Základní psychologické disciplíny IV: Sociální psychologie. Bude představena sociální psychologie jako psychologická disciplína zabývající se mezilidskou interakcí. Budou diskutována základní témata sociální psychologie, jako je sociální vliv, sociální poznávání či sociální vztahy. Budou představeny některé základní studie sociální psychologie a budou diskutovány jejich implikace pro porozumění vztahům mezi lidmi.
 10. Psychologie jako pomáhající profese I: Možnosti psychodiagnostiky. Bude představena psychologická diagnostika jako jedna z hlavních aplikačních oblastí psychologického vědění. Budou diskutovány různé koncepce normality a na příkladech budou ilustrovány možnosti aplikace psychologických poznatků pro diagnostiku biopsychosociálních procesů v různých kontextech, jako je vzdělávání, zdravotnictví či oblast práce.
 11. Psychologie jako pomáhající profese II: Možnosti psychologické intervence. Budou představeny některé možnosti psychologické intervence jako prostředku aplikace psychologického poznání pro dosažení pozitivní individuální a sociální změny a zvýšení efektivity, resilience a well-being. Orientačně budou představeny základní psychoterapeutické směry a jejich hlavní myšlenky.
 12. Psychologie a seberozvoj – V této shrnující lekci budou studujícím představeny možnosti aplikace psychologického vědění ve vlastním životě.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studující s hlavními problémy a otázkami v dějinách psychologického myšlení a s předpoklady vzniku psychologie jako samostatné vědy s důrazem na otázky metodologie vědy a pojetí člověka ve filosofických koncepcích. V rámci předmětu budou rovněž představeny hlavní psychologické směry a systémy v 19. a zejména ve 20. století.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Orientovat se v základních problémech a otázkách v dějinách psychologického myšlení.
 2. Popsat jednotlivá období dějin psychologie a vysvětlit vznik psychologických teorií v kontextu filosofických a vědeckých koncepcí.
 3. Popsat psychologické školy a směry v 19. a 20. století a vysvětlit jejich vliv na další vývoj psychologického poznání.
 4. Kriticky srovnávat a hodnotit přístupy jednotlivých psychologických škol a směrů.
 5. Z historického kontextu vysvětlit napětí mezi psychologií jako filosoficky a empiricky/experimentálně orientovanou disciplínou.

Osnova:

 1. Empirismus a pozitivismus (Hobbes, Locke, Berkeley, Hume, Hartley, Mill, Comte).
 2. Racionalismus (Descartes, Spinoza, Leibniz, Kant, Herbart, Hegel).
 3. Romantismus a existencialismus (Rousseau, Goethe, Schopenhauer, Nietzsche, Kierkegaard).
 4. Fyziologie, psychofyzika (Bell-Magendie, Müller, Helmholtz, Purkyně, Hering) a počátky experimentální psychologie (Weber, Fechner).
 5. Strukturalismus (Wundt, Titchener).
 6. Raná německá psychologie (Brentano, Stumpf, Husserl, Ebbinghaus, Würzburská škola – Külpe).
 7. Vývojový přístup v psychologii (Lamarck, Spencer, Darwin), psychologie individuálních diferencí a měření inteligence (Galton, Cattell, Binet, Spearman).
 8. Americká psychologie a funkcionalismus (James, Münsterberg, Dewey, Thorndike).
 9. Behaviorismus (Pavlov, Watson, McDougall) a neobehaviorismus (Hull, Skinner, Tolman).
 10. Gestalt psychologie (Wertheimer, Koffka, Köhler, Lewin).
 11. Psychoanalýza (Freud S., Freud A., Jung, Adler, Horney).
 12. Humanistická psychologie (Maslow, Rogers).

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je představit studentům biologickou psychologii a neuropsychologii jako jeden z nejdominantnějších a nejrychleji se vyvíjejících psychologických směrů a seznámit je s biologickými aspekty lidské psychiky, s anatomií a funkcemi nervového systému a současnými teoriemi biologických základů psychických poruch.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat evoluční a genetické determinanty lidské psychiky.
 2. Vysvětlit strukturu a funkce nervového systému.
 3. Na konkrétním příkladu ilustrovat funkci mozku ve vybrané oblast vnímání, emocí, spánku, paměti nebo vyšších kognitivních procesů.
 4. Popsat biologické základy klíčových psychických poruch.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do biologické psychologie.
 2. Evoluční a genetické determinanty lidské psychiky.
 3. Buněčné a molekulární základy nervového systému.
 4. Struktura a funkce nervového systému I.
 5. Struktura a funkce nervového systému II.
 6. Neurobiologické základy cyklu spánku a bdění, poruchy spánkového cyklu.
 7. Neurální substrát percepce a pozornosti: sluchová a zraková mozková centra, pozornostní nervové dráhy.
 8. Schopnost mozku učení a zapamatování, tvorba a zánik nových nervových drah.
 9. Neuropsychologie lidské řeči.
 10. Mozková centra exekutivních funkcí: schopnost plánování, organizace a rozhodování.
 11. Emoční a sociální mozek: neurální substrát emočních procesů a orientace v sociálních vztazích.
 12. Psychické nemoci dysfunkce mozkových center a drah.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s oblastí společenských věd ve vztahu k psychologii s důrazem na filozofické kořeny psychoterapeutických přístupů, na problematiku metodologie společenských věd a na legitimizaci a postavení společenských věd v kontextu vzdělání, kultury, péče o duši a politiky.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat základní aspekty vybraných sociálních věd (filozofie, sociologie, politologie, kulturní antropologie, právo) ve vztahu k psychologii.
 2. Vysvětlit filozofické a společensko-vědní pozadí psychoterapeutických přístupů (obzvláště v kontextu filozofie).
 3. Ilustrovat postavení společenských věd v kultuře a společnosti na konkrétních příkladech, které se týkají problematiky péče o duši.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do kurzu (podmínky k udělení zápočtu).
 2. Dělení společenských věd a jejich postavení v rámci vzdělání.
 3. Filozofie (vybrané filozofické směry a koncepty, svobodná vůle, jáství a ne/vědomí – filosofie mysli).
 4. Sociologie (společnost a její analýza).
 5. Psychologie (kořeny psychologie ve filozofii).
 6. Politologie (péče o duši jako cesta k občanství).
 7. Kulturní antropologie (jedinec, kultura, globalizace a problémy identity).
 8. Právo (kodexy a normy ve vztahu ke společenským vědám).
 9. Filozofické pozadí psychoterapeutických přístupů (humanistické přístupy a hlubinná psychologie).
 10. Metodologie společenských věd: humanitní psychologie vs. klinické modely.
 11. Vybrané problémy a diskuze v kontextu filozofie a psychologie (fenomenologie, dialektika, kritická teorie, hermeneutika, strukturalismus apod.).
 12. Postavení společenských věd v kultuře a společnost. Potřebuje psychologie společenské vědy?

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s hlavními principy sociologického přístupu k analýze společenských jevů a s hlavními tématy sociologická myšlení

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit základní sociologické pojmy a perspektivy, paradigmata a přístupy.
 2. Porovnat hlavní sociologické teoretické směry.
 3. Aplikovat znalosti sociologie a demografie v oblasti trhu práce, životního prostředí a komunikace v českém i evropském kontextu.

Obsah předmětu:

 1. Principy sociologie a sociologické perspektivy, vznik sociologie jako vědy, zakladatelé sociologie.
 2. Základní sociologická paradigmata a přístupy, hlavní sociologické teoretické směry a postavy.
 3. Kultura, jedinec a společnost, socializace.
 4. Konformita, deviace a sociální kontrola.
 5. Sociální stratifikace a nerovnost, sociální mobilita.
 6. Skupiny, organizace a byrokracie.
 7. Ekonomický systém a práce, ekonomická globalizace.
 8. Hlavní charakteristiky pracovního trhu v ČR v kontextu EU.
 9. Základy demografie a hlavní demografické trendy v ČR v evropském kontextu.
 10. Urbanizace a životní prostředí.
 11. Masová média a komunikace.
 12. Základy metodologie sociologického výzkumu a hlavní sociologické výzkumné metody.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

v konkrétních příkladech v akademickém prostředí. Předmět rozvíjí znalosti a schopnosti studentů potřebné při výběru tématu, určení cílů, metod a postupů odborné práce včetně hodnocení zdrojů, autorské etiky a prezentace výsledků.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Efektivně vyhledávat a třídit zdroje na základě jejich přesnosti a spolehlivosti.
 2. Používat metody a formy citování a eliminovat případné možnosti plagiátorství.
 3. Definovat základní charakteristiky odborného textu a vybrat vhodné metody zpracování odborného textu.
 4. Aplikovat zásady odborné práce na konkrétní tvorbu požadovaného odborného textu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do tvorby odborných textů.
 2. Tvorba a zásady psaní odborných textů.
 3. Stylistické, gramatické a typografické zásady.
 4. Citace I. – styly, forma a způsoby citování.
 5. Citace II. – praktické příklady a využití.
 6. Plagiátorství
 7. Práce s tématem.
 8. Způsoby vyhledávání informací.
 9. Elektronické informační zdroje.
 10. Hodnocení zdrojů a informací, etika vědecké práce.
 11. Kritické myšlení v práci s informacemi.
 12. Publikování a prezentace informací.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je sjednotit a rozšířit základní znalosti a dovednosti studentů při využívání textových a tabulkových komponent klíčových kancelářských programů (MS Office, Open Office, Google nástroje). Důraz je kladen na efektivní spolupráci a komunikaci v on-line prostředí se zaměřením na vybrané cloudové aplikace. Dílčím cílem předmětu je základní tvorba obsahu v digitálním prostředí i mimo základní kancelářské nástroje. Všechny tyto dovednosti jsou zasazeny do rámce autorskoprávních aspektů při používání digitálních nástrojů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat možnosti, výhody i rizika desktopových i online kancelářských nástrojů.
 2. Aplikovat základní znalosti klíčových kancelářských programů a jejich funkcí při tvorbě textových dokumentů a tabulek.
 3. Aplikovat principy týmové spolupráce v online prostředí.
 4. Tvořit digitální obsah pomocí volně dostupných cloudových služeb.
 5. Určit problémy a rizika spojené s pohybem v online prostředí a umět jim předcházet.

Obsah předmětu:

 1. Základní technologický slovník – všeobecně používané pojmy a definice v oblasti digitálních dovedností.
 2. Kancelářské aplikace v moderním pojetím – Desktop/online (jaké jsou výhody a nevýhody), Open source nástroje, O365 a Google Wokrspace – základní principy používání.
 3. Efektivní úprava textových dokumentů – práce se styly, oddíly a jejich praktické využití, záhlaví a zápatí, nastavení dokumentu.
 4. Jak správně upravit akademický text v textovém editoru – vkládání citací, poznámky pod čarou, tvorba obsahu dokumentu.
 5. Užitečné nástroje v textových editorech – tvorba titulků, práce s doplňky, stavební bloky, netextový obsah.
 6. Základní úkony v Excelu a Tabulkách – adresování, názvy buněk a oblastí, jednoduché funkce (autosum, když), nástroj Tabulka.
 7. Práce s daty v Excelu a Tabulkách – filtrování, řazení, dynamické doplňování, podmíněné formátování.
 8. Užitečné online nástroje pro tvorbu digitálního obsahu – tvorba obsahu (Canva) a úprava obrázků (Photopea); tvorba emailového newsletteru, záznam obrazovky, práce s dokumenty ve formátu pdf, konverze souborů.
 9. Ukládání dat v cloudu – rizika a možnosti; nástroje a jejich výhody/nevýhody (Onedrive, Gdisk, Dropbox atd.), přístup prostřednictvím mobilních aplikací.
 10. Online komunikace a spolupráce – efektivní práce s emailem, textová / video komunikace – nástroje a možnosti; sdílení dokumentů při práci v týmu, plánování času a úkolů.
 11. Autorskoprávní aspekty v kyberprostoru – netiketa, digitální stopa, licence (Open source, Creative Commons), Open Access.
 12. Tipy a triky pro efektivní využití kancelářských nástrojů – další aplikace v prostředí Office365 nebo Google Workspace.

2. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Psychologie osobnosti je předmětem zkoumajícím různé aspekty lidské osobnosti, její formování a projevy. Tato interdisciplinární oblast psychologie se zaměřuje na studium individuálních rozdílů a charakteristik, které ovlivňují chování, myšlení a emoční projevy jednotlivců. Během kurzu studenti získávají vhled do klíčových teorií osobnosti, včetně psychoanalytických, behaviorálních, humanistických a sociálních přístupů, které jim pomáhají porozumět různým typům osobností a způsobům, jakými se osobnosti vyvíjejí a mění se v průběhu života. Dále se zabývají faktory ovlivňujícími jedinečnost lidské osobnosti, jako jsou dědičnost, prostředí a sociokulturní vlivy. Cílem studia psychologie osobnosti je porozumět klíčovým strukturám osobnosti a interpretovat základní teorie osobnosti.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Studenti budou schopni analyzovat a porovnávat klíčové teorie osobnosti, jako je psychoanalytický, behaviorální, humanistický a sociální přístup, a pochopí, jak tyto teorie ovlivňují naše chápání osobnosti.
 2. Studenti budou schopni identifikovat a charakterizovat základní struktury osobnosti rysů osobnosti, včetně těch, které jsou klíčové v různých teoriích, jako je Big Five model.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do psychologie osobnosti: Definice a význam studia osobnosti.
 2. Utváření osobnosti: Interakce mezi dědičností a prostředím při formování osobnosti.
 3. Temperament (definice, teorie).
 4. Rysy osobnosti (klasické a moderní teorie).
 5. Kognitivní funkce a inteligence.
 6. Motivace a vůle.
 7. Identita a sebepojetí.
 8. Psychoanalytický přístup.
 9. Behaviorální přístup.
 10. Humanistický přístup.
 11. Teorie sociálního učení.
 12. Metody a techniky měření osobnosti.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studujícím integrativní přehled současných psychologických teorií a výzkumů v oblasti vývojové psychologie a rozvinout dovednosti týkající se aplikace získaných znalostí.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní determinanty vývoje osobnosti a možné poruchy vývoje.
 2. Popsat průběh vývoje v základních oblastech (kognitivní, jazykový, emoční, motorický, sociální vývoj) a hlavních vývojových obdobích (od prenatálního období až po období stárnutí a stáří).
 3. Z perspektivy pozitivní psychologie vysvětlit salutogenní faktory podporující úspěšný vývoj.
 4. Aplikovat znalosti z vývojové psychologie s využitím konkrétních příkladů.
 5. Orientačním způsobem použít základní vývojově diagnostické metody.

Obsah předmětu:

 1. Determinanty vývoje osobnosti I: Vrozenost, prostředí a jejich interakce.
 2. Determinanty vývoje osobnosti II: Individuální aktér v sociálním kontextu – Ekologický model vývoje (Bronfennbrenner).
 3. Vývoj osobnosti I: Vývoj řeči, kognitivní a morální vývoj.
 4. Vývoj osobnosti II: Sociální a emoční vývoj, vývoj identity a sebepojetí.
 5. Vývojová období I: Prenatální období – předškolní věk
 6. Vývojová období II: Školní věk
 7. Vývojová období III: Dospívání, vynořující se dospělost
 8. Vývojová období IV: Dospělost, stárnutí a stáří
 9. Poruchy vývoje, specifické rizikové podmínky vývoje, protektivní faktory
 10. Pozitivní psychologie: psychosociální determinanty úspěšného vývoje
 11. Diagnostika průběhu vývoje: kvalitativní a kvantitativní metody
 12. Aktuální trendy vývojové psychologie: současná témata a výzkumy
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s designem psychologického výzkumu a hlavními používanými metodami sběru dat, kdy si studenti osvojí dovednosti volby efektivního výzkumného plánu a jeho realizace.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Porovnat jednotlivé vědecké teorie a metody psychologického výzkumu.
 2. Aplikovat znalosti volby výzkumného plánu pro daný projekt.
 3. Vysvětlit validitu a reliabilitu vybraných výzkumných metod a popsat jejich limity.
 4. Aplikovat principy etiky a zásad vědeckého publikování v daném výzkumném projektu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod – poznávání, filosofie a věda, pravda a kritéria pravdivosti.
 2. Vědecké teorie, tvorba a testování hypotéz.
 3. Kvantitativní a kvalitativní výzkum.
 4. Typy proměnných, škálování.
 5. Výzkumný vzorek.
 6. Validita a reliabilita.
 7. Analýza stop a výsledků činnosti, pozorování.
 8. Rozhovor.
 9. Testy – tvorba a standardizace.
 10. Experiment.
 11. Zásady vědeckého publikování a evaluace vědeckých poznatků.
 12. Etické problémy psychologického výzkumu, aplikace poznatků v praxi.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je uvést studenty do vztahu etiky v aplikované psychologii s důrazem na oblast poradenské psychologie HR a psychoterapie.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit základní etické pojmy a principy etiky v oblasti psychologie.
 2. Diskutovat základní etické problémy, dilemata a hlavní rizikové situace.
 3. Aplikovat principy etiky na příkladech z praxe.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do předmětu (požadavky a podmínky k udělení zápočtu).
 2. Co je to etika? (vymezí a historický pohledy na vybrané teorie).
 3. Člověk a hodnoty (etika, sociální etika, ethos, hodnoty, morálka, dobro a zlo).
 4. Etika a filozofie (etika ve vztahu k filosofii a jiným oborům).
 5. Základní principy etiky v psychologii: etika a praxe, etické kodexy, ne/etické jednání.
 6. Etický problém vs. etické dilema (příklady etických dilemat).
 7. Etické zásady psychologického výzkumu.
 8. Profesní etika terapeuta (psychologie, psychoterapie, poradenská psychologie).
 9. Myšlenkové experimenty v kontextu psychologie.
 10. Rizikové situace (příklady, řešení a problematika).
 11. Modely etického rozhodování, etické aspekty komunikace.
 12. Etika a moderní technologie v kontextu psychologie (např. elektronický terapeut).

Cíl předmětu:

Tento prakticky orientovaný předmět je zaměřen na individuální prožitky studentů a využívá technik sociální psychologie a psychoterapie vedoucí k rozvoji a obohacení osobnosti účastníků s důrazem na sebepoznání, sociální percepci, komunikaci a týmovou spolupráci. Cílem je rozvoj celkové způsobilosti pro pozitivní sociální interakce.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vyhodnotit vlastní vnímání klíčových individuálních a skupinových fenoménů při konkrétních aktivitách.
 2. Vysvětlit vznik a průběh emocí a práci s nimi v rámci skupinové dynamiky a rolí.
 3. Aplikovat principy zpětné vazby a kladení otázek v průběhu cílených rozhovorů.

Obsah předmětu:

 1. Základní poznání jednotlivých účastníků s vyučujícím a mezi sebou.
 2. Nastavení pravidel, očekávání od výcviku.
 3. Sociální kompetence a sociálně psychologický trénink.
 4. Aktivity zaměřené na sociální vnímání, interakci a komunikaci.
 5. Osobnost a sebeúcta. Sebeúcta a respekt k ostatním jako důležité atributy mezilidských vztahů. Kongruence.
 6. Zvýšení citlivosti pro myšlenky, emoce a pohnutky vlastní i cizí (větší schopnost empatie).
 7. Rozvoj komunikativních znalostí.
 8. Vyjádření pocitů. Otevřenost emočních projevů.
 9. Jasnější vědomí skupinové dynamiky, skupinových rolí.
 10. Spolupráce a komunikace v týmu.
 11. Praktická průprava využívající sociálně-psychologických technik směřujících k rozšíření sebepoznání, které vede k realističtější představě o sobě, větší schopnosti autokorekce a přeneseně i k větší sebejistotě a úspěšnosti.
 12. Závěrečné shrnující setkání, jehož podstatou je uzavření podstatné části psychologických procesů vzniklých v předcházejících fázích výcviku.

3. Semestr

zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Kognitivní psychologie je předmětem zabývajícím se studiem mentálních procesů, jakými jsou vnímání, myšlení, učení, paměť a rozhodování. Tento interdisciplinární obor se zaměřuje na pochopení, jak jednotlivci zpracovávají informace, jakými způsoby řeší problémy a jak si utvářejí reprezentace světa. Během kurzu studenti seznámí s klíčovými teoriemi a experimentálními přístupy v kognitivní psychologii a naučí se analyzovat a interpretovat výsledky výzkumů. Cílem předmětu je seznámit studenty s klíčovými teoriemi a experimentálními přístupy v kognitivní psychologii a poskytnout jim hlubší porozumění v oblasti kognitivních procesů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Studenti budou definovat základní mentální procesy, jako je vnímání, myšlení, paměť a rozhodování, a budou schopni popsat, jak tyto procesy ovlivňují lidské chování a prožívání.
 2. Studenti dokáží interpretovat základní klíčové kognitivní teorie, včetně teorie gestalt nebo klasické teorií paměti.
 3. Studenti budou schopni aplikovat znalosti pro posouzení kognitivního vývoje v různých věkových skupinách, od dětství po pozdní věk, a budou schopni diskutovat o faktorech, které ovlivňují rozvoj kognitivních funkcí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do kognitivní psychologie: Definice a význam kognitivní psychologie. Historie a vývoj kognitivní psychologie. Základní pojmy a principy v kognitivní psychologii.
 2. Vnímání: Percepční procesy a organizace smyslových vjemů. Psychofyzikální a gestaltistické přístupy k vnímání. Zvláštnosti vnímání (vnímání času, prostoru, tváří atd.).
 3. Paměť: Vnímání, kódování a ukládání informací. Krátkodobá a dlouhodobá paměť. Zapomínání, paměťové zkreslení a fenomén falešných vzpomínek.
 4. Učení a kognitivní procesy: Klasické a operantní podmínění. Učení prostřednictvím pozorování a modelování. Kognitivní mapy a konceptuální učení.
 5. Myšlení a rozhodování: Kognitivní procesy v řešení problémů. Heuristika a zkreslení myšlení. Procesy rozhodování a řešení konfliktů.
 6. Jazyk a komunikace: Struktura jazyka a jazyková produkce. Percepce a porozumění řeči. Psychologie komunikace a komunikačních modelů.
 7. Pozornost a vědomí: Základní vlastnosti pozornosti. Alterované stavy vědomí a jejich vliv na kognitivní funkce.
 8. Kognitivní vývoj: Kognitivní změny v dětství a adolescenci. Vliv kognitivních procesů na učení a rozvoj osobnosti.
 9. Kognitivní neurověda: Mozkové struktury a funkce spojené s kognitivními procesy. Vztah mezi mozkovou aktivitou a mentálními procesy.
 10. Emoce a kognice: Vztah mezi emocemi a kognitivními procesy. Emoční regulace a ovlivňování kognitivních funkcí.
 11. Kognitivní psychopatologie: Kognitivní aspekty psychopatologických stavů.
 12. Aplikace poznatků z kognitivní psychologie.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je představit studentům klíčové teorie, koncepty a výzkumy současné pedagogické psychologie a jejich aplikace v kontextu učení se a vzdělávání.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Popsat klíčové teorie, koncepty a výzkumy pedagogické psychologie.
 2. Vysvětlit psychosociální procesy ovlivňující učení, vývoj a motivaci žáků a studentů, jejich charakteristiky, limity a vzájemné vztahy.
 3. Aplikovat základní teorie učení do konkrétních rozvojových plánů.
 4. Porozumět individuálním rozdílům mezi žáky a studenty a zhodnotit role klíčových aktérů procesu učení.
 5. Demonstrovat dovednosti v oblasti pedagogicko-psychologického poradenství a pedagogické praxe.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do pedagogické psychologie: Vymezení a cíle pedagogické psychologie, vývoj pedagogické psychologie, vztah pedagogické psychologie a příbuzných disciplín.
 2. Kognitivní procesy ve vzdělávacím kontextu: Vnímání, pozornost a paměť. Jazyk, řeč, myšlení. Usuzování, rozhodování a řešení problémů.
 3. Teorie učení: Asocianistické a behavioristické přístupy, sociálně kognitivní a kognitivistické teorie učení, sociokulturní perspektiva učení.
 4. Individuální předpoklady učení I: Schopnosti, inteligence, nadání, tvořivost.
 5. Individuální předpoklady učení II: Kulturní rozdíly, sociální znevýhodnění, poruchy učení a chování, zdravotní postižení.
 6. Motivace jako klíčový předpoklad učení: Výkonová motivace, self-koncept, atribuce, vnímaná osobní účinnost, sebe-determinace, cíle a cílové orientace, seberegulace, mindset.
 7. Proximální kontext učení: rodina, výchovné praktiky a styly, komunita, sociální kapitál, vrstevníci, vrstevnické vztahy.
 8. Sociální interakce ve školní třídě: Komunikace ve školním prostředí, vztahy učitel-žák a žák-žák, skupinová dynamika a spolupráce, šikana a prevence šikany.
 9. Vývoj v kontextu vzdělávání: Fyzický, kognitivní a sociální vývoj žáků, vývojové fáze a jejich vliv na proces vzdělávání, teorie vývojové psychologie v kontextu vzdělávání.
 10. Učitel a prostředí školy: Pedagogické styly a strategie výuky, zpětná vazba, zvládání třídy, klima třídy, kultura školy.
 11. Hodnocení průběhu vzdělávání: Metody hodnocení. Testování a standardizované testy. Alternativní metody hodnocení. Význam zpětné vazby pro vzdělávací rozvoj.
 12. Tvorba efektivních podmínek pro učení: seberegulované učení, záměrná příprava, motivační klima, systemický přístup k rozvoji vzdělávacího potenciálu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

CCílem předmětu je seznámit studenty s principy sociální psychologie a pomoci jim pochopit, jak sociální kontext ovlivňuje lidské chování.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní kategorie sociální psychologie zahrnující identitu, sociální percepci a vliv, postoje a vztahy.
 2. Demonstrovat roli stereotypů, předsudků a diskriminace na konkrétních příkladech.
 3. Popsat vznik davového chování, agrese a prosociálního chování.
 4. Reflektovat vlastní nebo cizí zkušenost v souvislosti s probíranými tématy.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do sociální psychologie, metody, teorie.
 2. Identity a sociální self.
 3. Sociální percepce.
 4. Sociální vliv.
 5. Postoje.
 6. Atribuce.
 7. Meziskupinové vztahy.
 8. Stereotypy, předsudky, diskriminace.
 9. Davové chování.
 10. Agrese.
 11. Prosociální chování.
 12. Reflexe: souvislosti mezi probranými tématy.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je představit studentům základy teorie pravděpodobnosti a seznámit je s hlavními metodami kvantitativní analýzy a jejího využití v psychologii.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat znalosti z popisné a inferenční statistiky v konkrétních příkladech či projektech.
 2. Zpracovat výstupy z dotazníkového šetření a interpretovat jejich výsledky.
 3. Analyzovat a interpretovat závislost mezi statistickými proměnnými.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do statistiky – Základní pojmy – Statistický soubor, výběrový statistický soubor, druhy proměnných.
 2. Popisná statistika – způsoby zpracování statistických proměnných, tabulka prostého rozdělení četností, Tabulka intervalového rozdělení četností, využití grafů pro zobrazení dat.
 3. Charakteristiky polohy (průměry, kvantily).
 4. Charakteristiky Variability (rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient).
 5. Definice pravděpodobnosti, vlastnosti pravděpodobnosti – základní pojmy, klasická pravděpodobnost, statistická pravděpodobnost, věty o sčítání a násobení pravděpodobností, nezávislé jevy.
 6. Základní rozdělení náhodných veličin – Binomické, Poissonovo, Hypergeometrické, Normální, Studentovo.
 7. Dotazníková šetření – způsoby dotazování, typy otázek, reprezentativnost vzorku, možnosti šíření, specifika při vyhodnocování dotazníků.
 8. Bodové a intervalové odhady – bodové a intervalové odhady střední hodnoty, relativní četnosti a rozptylu.
 9. Testování parametrických hypotéz – Jednovýběrové i dvou výběrové testy střední hodnoty, relativní četnosti a rozptylu.
 10. Analýza rozptylu – ANOVA.
 11. Analýza závislostí – Korelační analýza (Pearsonův korelační koeficient, Spearmanův korelační koeficient).
 12. Testování neparametrických hypotéz – Chi-square test nezávislosti, Test dobré shody.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je předat studentům znalosti o vedení a řízení týmů a pomoci jim orientovat se v klíčových principech a metodách týmové komunikace, motivace, rozvoje i koordinace projektů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní principy a metody vedení a řízení týmů.
 2. Porovnat jednotlivé styly řízení a vedení, zejména v oblastech komunikace, koordinace, rozvoje a práce s technologiemi.
 3. Demonstrovat (diskutovat) vhodné postupy a metody plánování a koordinace projektů, zlepšování komunikace a řešení konfliktů s ohledem na aktuální týmovou situaci.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do vedení a řízení týmů.
 2. Řízení týmů a jeho výzvy v 21. století.
 3. Teorie a metody týmového leadershipu.
 4. Komunikace a zpětná vazba v týmu.
 5. Řešení týmových konfliktů.
 6. Rozvoj týmu a jeho členů.
 7. Týmový koučink a mentoring.
 8. Projektové plánování a koordinace.
 9. Moderní technologie v týmové spolupráci.
 10. Agilní řízení týmů.
 11. Vedení samořídících týmů.
 12. Budoucnost vedení a řízení týmů.

4. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je podpořit u studentů klinicko-psychologické uvažování a seznámit je se základními pojmy z obecné a speciální psychopatologie tak, aby jim porozuměli v kontextu osobních vztahů, veřejné podpory zdraví a prevence psychických onemocnění.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Porovnat klinické metody získávání informací z hlediska jejich přínosů a limitů.
 2. Vysvětlit hlavní poruchy psychických funkcí, neurotické poruchy.
 3. Navrhnout plán prevence syndromu vyhoření.

Obsah předmětu:

 1. Klinická psychologie – základní pojmy.
 2. Klinické metody – pozorování, rozhovor, anamnéza, analýza spontánních produktů. Anamnestický rozhovor; psychologický nález. Neuropsychologické baterie a metody. Psychodiagnostika intelektových schopností. Psychodiagnostika pozornosti a paměti. Psychodiagnostika osobnosti (objektivní testy osobnosti).
 3. Předmět psychopatologie, základní pojmy.
 4. Poruchy některých psychických funkcí (vědomí, vnímání, paměť, pozornost, myšlení, intelekt, emoce, jednání, vůle).
 5. Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy, poruchy vyvolané traumatem, posttraumatická stresová porucha.
 6. Syndrom vyhoření u pomáhajících profesí.
 7. Poruchy chování v dětském věku a dospívání, poruchy osobnosti.
 8. Schizofrenie, schizoafektivní poruchy.
 9. Afektivní poruchy.
 10. Organické duševní poruchy.
 11. Poruchy příjmu potravy.
 12. Neurobiologické a jiné teorie vzniku duševních poruch.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je představit studentům současné poznatky týkající se výkonové motivace a seberegulace, pomoci jim orientovat se v klíčových motivačních a seberegulačních strategiích a aplikovat tyto poznatky v tvorbě plánů osobního rozvoje.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní principy motivace a seberegulace.
 2. Analyzovat efektivitu a limity různých motivačních a seberegulačních strategií.
 3. Připravit plán osobního rozvoje zohledňující principy motivace a seberegulace.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky sebeřízení a motivace.
 2. Typologie osobnosti a motivace.
 3. Metody zkoumání motivace.
 4. Proces a oblasti sebemotivace.
 5. Emoční inteligence a odolnost.
 6. Fáze a oblasti sebeřízení.
 7. Bariéry motivace a sebeřízení.
 8. Strategie řízení emocí, kognice a chování.
 9. Strategie rozvoje sebemotivace.
 10. Sebereflexe – proces a metody.
 11. Osobní rozvoj a metody osobního rozvoje v oblasti sebeřízení a motivace.
 12. Aplikace poznatků do plánu osobního rozvoje.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je poskytnout studentům znalosti a dovednosti v oblasti kvalitativního sběru dat, jejich zpracování a interpretace.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vytvořit plán pro kvalitativní nebo smíšený výzkum.
 2. Porovnat metody sběru kvalitativních dat na základě jejich výhod a limitů.
 3. Porovnat metody analýzy kvalitativních dat s případným využitím vhodných technologií.
 4. Interpretovat a prezentovat výsledky kvalitativního výzkumu.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do metod kvalitativního výzkumu, paradigma kvalitativního výzkumu.
 2. Přístupy ke kvalitativnímu výzkumu a základní východiska, smíšený výzkum.
 3. Plánování kvalitativního výzkumu.
 4. Sběr dat v kvalitativním výzkumu: rozhovor.
 5. Sběr dat v kvalitativním výzkumu: fokusní skupiny.
 6. Sběr dat v kvalitativním výzkumu: pozorování.
 7. Sběr dat v kvalitativním výzkumu: případová studie.
 8. Metody analýzy: zakotvená teorie, tematická analýza, diskursivní analýza.
 9. Metody analýzy: praxe využití tematické analýzy.
 10. Software pro analýzu dat v kvalitativním výzkumu.
 11. Prezentování výsledků kvalitativního výzkumu.
 12. Reflexe: souvislosti mezi probranými tématy.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Studenti si v předmětu osvojí pokročilé zásady a metody odborné práce a aplikují získané dovednosti výběru metod pro výzkumnou část své kvalifikační práce.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat téma a zadání závěrečné práce.
 2. Vytvořit seznam kvalitních a relevantních zdrojů.
 3. Zpracovat plán výzkumu včetně vhodné metodologie zpracování empirické části práce.
 4. Načrtnout obsah a strukturu své závěrečné práce podle zadané specifikace.

Obsah předmětu:

 1. Metody získávání zdrojů, dat a informací.
 2. Čtení odborného textu, rešerše, kritika pramenů, zásady interpretace dat, vědecká fakta.
 3. Používání zdrojů a jejich citace, zásady správného citování, nejčastější chyby v citacích. Obecná pravidla pro bibliografické citace podle normy ČSN ISO 690.
 4. Metodologie sociologického výzkumu, kvalitativní a kvantitativní metody.
 5. Vybrané výzkumné metody a techniky vhodné pro zpracování bakalářské práce.
 6. Obsahová strukturalizace a hierarchizace textu a hlavních částí bakalářské práce.
 7. Vnitřní podoba bakalářské práce a stylistika.
 8. Charakteristika jednotlivých základních částí bakalářské práce.
 9. Vnější podoba bakalářské práce, formální náležitosti.
 10. Time management. Efektivní časový plán postupu prací při zpracovávání bakalářské práce.
 11. Prezentace bakalářské práce, příprava na diskusi a rozpravu v rámci obhajoby bakalářské práce.
 12. Skupinové a individuální konzultace, prezentace průběžných výsledků.

5. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem tohoto předmětu je poskytnutí systematického přehledu psychologických intervencí a psychoterapeutických přístupů a seznámení s jejich metodami. Vedle představení různých psychoterapeutických směrů a jejich historického vývoje budou studenti seznámeni také se současnými významnými trendy a vlivy v péči o duševní zdraví. Důraz bude kladen na aktivní propojování teoretických znalostí s jejich aplikací, což se týká zejména témat psychohygieny či nácviku základů krizové intervence. Studenti budou podněcováni k aktivní práci s informacemi a ke kritickému přezkoumávání různých přístupů a jejich limitů.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit možnosti psychologické intervence v různých oblastech.
 2. Porovnat různé psychoterapeutické přístupy, včetně jejich východisek, metod a efektů.
 3. Aplikovat některé základní techniky z krizové intervence a psychologické podpory
 4. Připravit kazuistický rozbor a navrhnout možnou psychologickou intervenci.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do stresu.
 2. Psychologické intervence – úvod do tématu, přehled přístupů a metod. Psychoterapie a psychologické poradenství. Požadavky, kompetence, zkušenost, praxe a získávání dovedností. Základní rozdělení přístupů a myšlenkových směrů.
 3. Přehled psychoterapeutických směrů, jejich východisek a metod I. Psychoanalýza a hlubinná psychologie. Freud, Jung a jejich pokračovatelé.
 4. Přehled psychoterapeutických směrů, jejich východisek a metod II. Behaviorální přístupy v psychoterapii a poradenství. Kognitivně-behaviorální přístupy.
 5. Přehled psychoterapeutických směrů, jejich východisek a metod III. Humanistické směry: Gestalt terapie. Psychocentrický přístup (PCA). Existenciální přístupy.
 6. Nové, alternativní a postmoderní přístupy. Systematické přístupy. Práce se změněnými stavy vědomí. Evidence-based versus “šarlatánské” přístupy.
 7. Práce s tělem v psychoterapii a psychologických intervencích. Na tělo zaměřené přístupy. Využití dramaterapie.
 8. Psychologie zdraví. Wellbeing. Resilience. Psychologie štěstí. Kvalita života.
 9. Psychohygiena. Základní pojmy psychohygieny. Výkonnost, práceschopnost a únava. Relaxace a rekreace. Biorytmicita.
 10. Emoční první pomoc. Častá emoční zranění a jejich zvládání.
 11. Náročné životní situace a jejich zvládání. Reakce na stres. Základy krizové intervence – praktické ukázky.
 12. Seberozvoj. Koučování. Seznámení s přístupy a technikami a jejich aplikace.
 13. Výzvy a nároky současné doby a aktuální otázky. Digitální doba. Závislosti. Technologie v péči o duševní zdraví.

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou psychologie práce, s jejím aktuálním vývojem a mezioborovými vztahy.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vybrat vhodné psychologické metody a přístupy v oblasti výběru a rozvoje zaměstnanců.
 2. Aplikovat zásady individuálního a týmového výkonu v konkrétní pracovní situaci.
 3. Navrhnout plán na snížení působnosti negativních jevů na pracovišti.
 4. Vytvořit soubor zásad a doporučení pro práci z domova pro dané pracoviště.

Obsah předmětu:

 1. Vývoj psychologie práce a organizace, oblasti uplatnění a mezioborové vztahy.
 2. Psychologie pracovního prostředí, pracovní zátěž.
 3. Psychologické metody a přístupy při výběru a adaptaci zaměstnanců.
 4. Psychologické metody a přístupy při rozvoji a talent managementu.
 5. Psychologické aspekty řízení a hodnocení výkonu, outplacement.
 6. Motivace a pracovní motivace.
 7. Pracovní týmy (dynamika týmů, skupinový výkon a skupinový vliv, virtuální týmy).
 8. Koučování jako metoda řízení výkonu a rozvoje potenciálu zaměstnanců.
 9. Uspokojení z práce a rovnováha mezi pracovním a soukromým životem. Wellbeing – objektivní, subjektivní, metody měřeni, a změna.
 10. Negativní jevy na pracovišti a jejich vplyv na jedince a organizaci. Psychologická podpora a krizová intervence na pracovišti.
 11. Psychologické aspekty práce z domu.
 12. Vliv informačních komunikačních technologií na práci, pracovní komunikaci a vztahy.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je předat studentům znalosti z oblasti práce se stresem a pomoci jim osvojit si dovednosti jeho prevence a zvládání stresových situací.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit podstatu pohledu na stres, jeho negativní a pozitivní dopady.
 2. Vybrat a použít vhodné metody zvládání stresu v zadané situaci.
 3. Navrhnout plán prevence stresových situací v daném prostředí.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do stresu.
 2. Biologický pohled na stres.
 3. Psychologický pohled na stres.
 4. Pozitivní a negativní aspekty stresu.
 5. Stres a emoce.
 6. Zvládání stresu: time management.
 7. Zvládání stresu: cirkadiánní rytmy.
 8. Zvládání stresu: relaxační techniky.
 9. Zvládání stresu: mindfulness.
 10. Zvládání stresu v mezilidských vztazích.
 11. Syndrom vyhoření a jeho prevence.
 12. Pokročilejší metody zvládání stresu.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými moderními metodami personální práce, ve kterých se uplatňuje aplikovaná psychologie.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Vysvětlit hlavní personální funkce a procesy a zařadit je do systému řízení lidských zdrojů.
 2. Zpracovat případovou studii v dané oblasti personálního řízení.

Obsah předmětu:

 1. Moduly v systému ŘLZ a jejich strategická návaznost na směřování organizace.
 2. Analýza pracovních míst a katalog pracovních pozic v praxi.
 3. Prognózování a plánování lidských zdrojů, dovedností a kompetencí.
 4. Moderní nástroje k získávání zaměstnanců (gamifikace).
 5. Talent management vs. výběr zaměstnanců.
 6. Onboarding zaměstnanců a potenciál chatbotů.
 7. Spravedlivé odměňování.
 8. Základní mzdová diferenciace.
 9. Švarcsystém vs. outsourcing.
 10. Aplikace principů psychologické smlouvy při budování vztahů se zaměstnanci.
 11. Nástupnictví a transfer znalostí.
 12. Odchod zaměstnance ve vztahu k budování značky zaměstnavatele.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Předmět navazuje na kurz Metodologie odborné práce. Cílem je seznámit studenty se závaznou metodikou pro psaní kvalifikačních prací, obsahovými a formálními požadavky kladenými na zpracování prací tohoto druhu a poskytnout jim informace usnadňující zpracování bakalářské práce na požadované odborné úrovni a připravit je na její úspěšnou obhajobu.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Definovat téma, jeho rámec a kontext pro účely bakalářské práce.
 2. Vyhledat relevantní odborné zdroje v požadované kvalitě a rozsahu.
 3. Zpracovat teoretická východiska bakalářské práce na základě kritické analýzy vybraných zdrojů.
 4. Příprava závěrečné práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s., Směrnice rektorky č. 1/2022 Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

6. Semestr

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s aktuálními trendy základních i aplikovaných psychologických disciplín s využitím celospolečenských témat, na jejichž řešení se současná psychologie podílí.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Analyzovat aktuální vývoj daného trendu ve vybrané oblasti.
 2. Identifikovat hlavní výzvy ve vybrané psychologické oblasti a zhodnotit možná řešení.

Obsah předmětu:

 1. Psychologická perspektiva v dnešní společnosti: role psychologie v řešení celospolečenských problémů.
 2. My a oni: meziskupinové vztahy, související psychologické procesy a individuální a společenské dopady.
 3. Kultury a konflikty: od organizací po civilizace.
 4. Psychologie zdraví: současné aplikace teorie plánovaného chování.
 5. Současná kognitivní psychologie: situovaná kognice a umělá inteligence.
 6. Interindividuální variabilita v kontextu: aplikace současné psychologie osobnosti.
 7. Psychické zdraví v době krize: trendy, výzvy a možná opatření.
 8. Vzdělání pro každého: psychologické aspekty inkluze a diferenciace ve vzdělávání.
 9. Pracovní zdraví a pracovní výkon: hledání rovnováhy.
 10. Budoucí generace: klíčové psychologické faktory utvářející vývoj dnešních dětí.
 11. Environmentální psychologie: psychologické limity a facilitátory udržitelného chování.
 12. Sebeaktualizace vlastního potenciálu: současné trendy v osobním rozvoji a psychoterapii.
zkouška
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s problematikou kyberpsychologie jako oboru aplikované psychologie tak, aby mohli vyhodnotit její pozitivní a negativní dopady na člověka.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat principy bezpečné komunikace v online prostoru.
 2. Posoudit psychologické aspekty virtuální práce, virtuálního vzdělávání a trávení volného času ve virtuálním prostoru.
 3. Zhodnotit chování lidí v online prostředí včetně případných patologických jevů.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do kyberpsychologie.
 2. Komunikace v on-line prostoru.
 3. Pozitivní a negativní dopady online komunikace na člověka.
 4. Osobnost a tvorba osobnosti v kyberprostoru.
 5. Soukromí, bezpečnost v online prostoru.
 6. Přesvědčivost v on-line prostoru.
 7. Patologické jevy v kyberprostoru.
 8. Psychologické aspekty virtuální práce.
 9. Virtuální vzdělávaní na školách a ve firmách.
 10. Psychologické aspekty on-line her.
 11. Využití virtuální reality a umělé inteligence v různých kontextech.
 12. Chování zákazníků v on-line prostředí.
zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je umožnit studentům získat úvodní praktické zkušenosti v různých oblastech psychologie tak, aby rozvinuli dovednosti a znalosti získané během studia v kontextu reálných pracovišť zaměřujících se na různé oblasti psychologie a získali základní orientaci v praktických oborech psychologie. Studenti budou v rámci předmětu pod vedením mentorů integrovat teoretické znalosti s praktickými dovednostmi v různých oblastech psychologie, včetně psychologického výzkumu, organizační a pracovní psychologie, školní a poradenské psychologie či klinické psychologie. Předmět tak podpoří profesní rozvoj studentů a jejich praktickou orientaci v různých oborech psychologie a umožní jim informovaně se rozhodovat o možnostech dalšího profesního směřování v praxi či navazujícím magisterském studiu. Předmět bude probíhat v průběhu tří týdnů na různých pracovištích pod vedením zkušených mentorů. V prvním týdnu se bude zaměřovat na oblast psychologického výzkumu a bude probíhat prostřednictvím účasti na výzkumných projektech akademických pracovníků AMBIS VŠ. V druhém týdnu bude probíhat v oblasti organizační a pracovní psychologie v některé ze spolupracujících firem. V třetím týdnu bude probíhat dle výběru studentů na některém dalším pracovišti, včetně škol, poradenských či klinických pracovišť a podobně.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Aplikovat základním způsobem teoretické znalosti získané během studia do konkrétních praktických situací v různých oblastech psychologie.
 2. Spolupracovat na řešení praktických problémů v různých oblastech psychologie pod vedením zkušeného mentora/supervisora.
 3. Přijímat a reflektovat konstruktivní zpětnou vazbu ze strany mentora/supervisora.
 4. Reflektovat základním způsobem svou psychologickou praxi, na tomto základě identifikovat své silné a slabé stránky a možnosti směřování svého dalšího profesního rozvoje.
 5. Aplikovat v různých kontextech etické principy psychologické praxe.

Obsah předmětu:

 1. Týden
 2. Základní orientace ve výzkumech realizovaných na VŠ Ambis jako praktický úvod do výzkumných metod a etiky v psychologickém výzkumu. Aktivní účast na výzkumném projektu na VŠ Ambis. Praxe ve sběru/ zpracování/ analýze dat. Prezentace výsledků výzkumu. Reflexe týkající se výzkumných témat, použitých výzkumných metod a obecně psychologického výzkumu jako jedné z možností profesního směřování v psychologii.

 3. Týden
 4. Základní orientace v rámci firmy/podniku jako praktický úvod do psychologie práce a organizace. Stínování mentora v rámci aktivit/ projektů týkajících se lidských zdrojů, leadershipu či týmové dynamiky. Rozvoj praktických zkušenosti s aplikací psychologických principů ve firemním prostředí. Reflexe a prezentace zkušeností získaných v průběhu praxe ve firemním prostředí.

 5. Týden
 6. Základní orientace v rámci organizace zaměřující se na další oblast psychologické praxe (škola, poradenské zařízení, klinické zařízení apod.) jako praktické představení dalšího oboru psychologie (školní psychologie, poradenská psychologie, klinická psychologie apod.). Pozorování a asistence při praktických aktivitách mentora v rámci pracoviště. Diskuse o etických otázkách, benefitech a limitech psychologické intervence na daném pracovišti. Prezentace vlastních pozorování a reflexe praxe na daném pracovišti.

zápočet
povinný

Cíl předmětu:

Náplní předmětu je příprava bakalářské práce pod vedením vedoucího práce. Studující má za povinnost během přípravy práce konzultovat s vedoucím práce pomocí osobních konzultací anebo e-mailem minimálně v těchto etapách (splnění konzultací je podmínkou udělení zápočtu v příslušných předmětech, jejichž náplní je příprava bakalářské práce):

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Zpracovat systematickou rešerši odborné literatury na téma bakalářské práce.
 2. Připravit plán výzkumu, včetně tvorby výzkumných otázek a hypotéz, plánu sběru dat a analytických strategií.
 3. Realizovat výzkumný projekt na téma bakalářské práce.
 4. Publikovat výsledky vlastního výzkumu ve formě bakalářské práce.
 5. Příprava bakalářské práce se řídí vnitřními předpisy AMBIS vysoké školy, a.s. (Směrnice rektorky č. 1/2022 Závěrečná práce v bakalářském a navazujícím magisterském studiu).

Povinně volitelné předměty

zápočet
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je posílit aktivní komunikační dovednosti studentů v anglickém jazyce a zlepšit porozumění anglickým textům odborné psychologické literatury.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat základní odbornou psychologickou terminologii v angličtině.
 2. Vysvětlit obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Porozumět diskuzi v angličtině na dané psychologické téma.

Obsah předmětu:

 1. What is psychology?
 2. Branches of psychlogy.
 3. Psychology in practice.
 4. Psychlogy and computers.
 5. Dreams and personality.
 6. Vygotsky and Piaget: thoughts and languages.
 7. Memory.
 8. Mental disorders: popular myths.
 9. Personality.
 10. Modern addictions.
 11. Parapsychology.
 12. With future in mind.
zápočet
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je dále rozvinout aktivní komunikační dovednosti studentů v anglickém jazyce a zlepšit porozumění anglickým textům odborné psychologické literatury.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Používat rozšířenou odbornou psychologickou terminologii v angličtině.
 2. Interpretovat obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Prezentovat v angličtině dané psychologické téma.

Obsah předmětu:

 1. Health and therapy.
 2. Physical and psychological health.
 3. The role of therapy.
 4. Psychoanalysis.
 5. Jungian therapy.
 6. Self psychology and object relations.
 7. Transactional analysis.
 8. Behavioural therapy.
 9. Cognitive therapy – CBT, CPT, REBT.
 10. Humanistic therapy – person – centred therapy. EMDR.
 11. Systematic therapy – family system, strategic family therapy.
 12. Biotherapies.
zápočet
povinně volitelný

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je dále rozvinout aktivní komunikační dovednosti studentů v anglickém jazyce a zlepšit porozumění anglickým textům odborné psychologické literatury.

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 1. Argumentovat s využitím odborné psychologické terminologie v angličtině.
 2. Analyzovat obsah a hlavní myšlenky anglického odborného videa, audia nebo textu.
 3. Diskutovat v angličtině dané psychologické téma.

Obsah předmětu:

 1. Health and therapy.
 2. Psychology of self-identity.
 3. Identity formation.
 4. Personality.
 5. Self-actualization.
 6. The psychology of relationships.
 7. Psychology and attachment.
 8. Psychology in the workplace.
 9. Selecting the best candidates.
 10. Managing talent.
 11. Team development.
 12. Leadership.
 13. Organizational culture and changes.

*povinně volitelné předměty se vyučují od druhého semestru

Chci se přihlásit ke studiu

Napište nám o sobě pár údajů a my se vám obratem ozveme zpět s pozvánkou k přijímacímu pohovoru.

Proč studovat zrovna u nás?

Přes 50

zahraničních partnerských univerzit 

82%

studentů doporučuje studium na Ambis

Až 98%

našich absolventů se uplatní na trhu práce

32 let

praktických zkušeností ve vzdělávání 

18k +

úspěšných absolventů od roku 2001

6 rokem

po sobě jsme největší soukromá VŠ v ČR