Oceňování nemovitého majetku na tržních principech

Máte zájem o nemovitosti a rádi byste se věnovali odhadům jejich ceny? Ať již v této oblasti máte nějaké zkušenosti nebo teprve začínáte, prvním krokem vaší cesty by mělo být absolvování specializačního kurzu celoživotního vzdělávání zaměřeného na oceňování nemovitostí.

Tyto kurzy oceňování nemovitého majetku nabízíme ve dvou variantách. První je v délce dvou semestrů a je určena pro účastníky, kteří již mají stavební vzdělání (středoškolské nebo vysokoškolské). V průběhu celého kurzu se budeme věnovat jak teoretické, tak i praktické stránce ocenění nemovitostí a příbuzným tématům. Druhá, delší, varianta kurzu (4 semestry) je určena pro účastníky, kteří mají vysokoškolské vzdělání, ale ne stavebního směru. V prvním ročníku tohoto kurzu se věnujeme tematickým blokům ze stavební oblasti a v druhém se probírá již přímo oceňování nemovitostí, a to opět v teoretické i praktické rovině.

Po úspěšném absolvování jakékoliv z variant obdržíte osvědčení o absolvování kurzu, které slouží, společně s dokladem o dosaženém vzdělání, jako podklad pro vydání živnostenského listu pro vázanou živnost odhadce nemovitostí. 

V kurzech se zaměřujeme na tržní oceňování nemovitostí, tedy vytváření odhadů především pro potřeby bank, hypotečních ústavů nebo pojišťoven. V rámci výuky projdete s našimi lektory jak teoretické části zaměřené na vysvětlení různých postupů ocenění nemovitostí, tak i praktické příklady, kde si sami vyzkoušíte jednotlivé výpočty i vytvoření kompletního odhadu. Seznámíme vás také s nejčastějšími chybami, které mohou při tvorbě odhadu nastat, a ukážeme si oblasti, na které je třeba si dát pozor ať již při prohlídce nemovitosti, tak i při tvorbě posudku.

Náš lektorský tým je tvořen odborníky z praxe – předáme vám znalosti a zkušenosti z bankovních domů, pojišťoven i znaleckých kanceláří. Studium je realizováno ve spolupráci se znaleckým ústavem A-Consult Plus, ve kterém působí přední odborníci zabývající se oceňováním majetku, zejména nemovitostí a podniků.

Máte ke kurzům další dotazy, zajímá vás více informací k průběhu kurzů? Některé otázky se často opakují, sepsali jsme tak pro vás odpovědi přehledně rozdělené do dvou kategorií.

Jak kurzy probíhají?


Kde probíhá výuka kurzů?

Kurzy celoživotního vzdělávání probíhají na naší pobočce v Praze 8 – Libni, Lindnerova 575/1.

Je účast na výukových dnech povinná?

Účast na výukových dnech není povinná, nicméně ji určitě doporučujeme. Pokud se některé výuky nebudete moci zúčastnit, nic se neděje, podkladové materiály k jednotlivým přednáškám najdete v elektronické podobě v našem informačním systému.

Je potřeba si ke kurzu pořizovat nějakou další studijní literaturu?

Ke kurzům není potřeba si zakupovat žádnou povinnou literaturu. Veškeré podkladové materiály k přednáškám, prezentace, doplňkové materiály, praktická cvičení i příklady jsou tvořeny tak, aby obsáhly všechny informace, které pro průběh i úspěšné zakončení kurzu potřebujete. Tyto studijní materiály budete mít dostupné v elektronické podobě v našem informačním systému. Stejně tak je Vám plně k dispozici i knihovna v budově školy.

Jakým způsobem probíhá výuka kurzů?

Kurzy jsou sestaveny jako kombinace přednášek a praktického procvičování. V průběhu semestrů se neskládají žádné průběžné zkoušky nebo testy. Každý ročník kurzu je zakončen souhrnnou nebo závěrečnou zkouškou z absolvovaných tematických okruhů.

Kurzy mají vždy stanovený výukový den (obvykle úterý nebo pátek), který Vám zůstane po celou dobu studia. Četnost výuky dodržujeme ve 14denních intervalech, s výjimkou letních a vánočních prázdnin.

Výukový den začínáme vždy v 9 hodin a výuka plynule běží dle aktuálního rozvrhu do 16 nebo 17 hodin. Myslíme samozřejmě i na přestávky a pauzy na oběd.

Jaké povinnosti musím v průběhu kurzu splnit?

Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba složit předepsané souhrnné a závěrečné zkoušky. Pro přípravu ke zkouškám jsou předem dostupné zkušební okruhy. Podmínkou účasti u zkoušky je odevzdání seminární/závěrečné práce.

Jak se hradí školné?

Školné se standardně hradí semestrálně, a to převodem na účet na základě vystavené faktury, kterou před začátkem kurzu obdržíte e-mailem. Další faktury najdete v informačním systému školy před začátkem daného semestru. V rámci platby školného máte možnost využít i splátkového kalendáře. Podrobné informace o úhradě a možnostech rozložení školného jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu v programu celoživotního vzdělávání.

Rozhodl/a jsem se absolvovat kurz, jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu stačí vyplnit webovou přihlášku, kterou najdete na stránce každého z kurzů. Poté Vás budeme kontaktovat – zašleme Vám podrobnější informace k průběhu a organizaci kurzu, smlouvu o studiu v programu celoživotního vzdělávání a rádi také zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Výběr kurzu


Chci se věnovat oceňování nemovitostí, jaké podmínky musím splnit?

Činnost odhadců nemovitostí upravuje Živnostenský zákon, který stanovuje tuto živnost jako vázanou. Pro její získání je třeba absolvovat specializační vzdělání. Přesně takové poskytují naše kurzy Oceňování nemovitého majetku na tržních principech (2 a 4 semestry).

Jaký je rozdíl mezi 2semestrální a 4semestrální variantou kurzu Oceňování nemovitého majetku na tržních principech? Který mám zvolit?

Kurzy Oceňování nemovitého majetku nabízíme ve dvou variantách.

a) 2semestrální (1 rok studia): je určena pro ty, kteří již úspěšně zakončili stavební vzdělání (středoškolské nebo vysokoškolské, přesná definice, viz. níže),

b) 4semestrální (2 roky studia): je určena pro účastníky, kteří úspěšně zakončili vysokoškolské vzdělání, ale ne stavebního směru. V prvním ročníku se zde věnujeme stavební oblasti a druhá se již zaměřuje přímo na oceňování nemovitostí.

Jak se při vybírání správné varianty kurzu Oceňování nemovitostí posuzuje stavební vzdělání?

Obecně lze říci, že za stavební vzdělání je považováno absolvování střední průmyslové školy stavební, stavební fakulty technických univerzit (pozemní stavitelství, zakládání staveb, projekční činnost), fakulty architektury apod. Pokud máte své vzdělání více specializované a nejste si jistí, zda splňuje požadavky, doporučujeme se s dotazem obrátit přímo na příslušný živnostenský úřad, kde Váš konkrétní případ posoudí individuálně.

Jaký je rozdíl mezi absolvováním kurzu a certifikací odhadce nemovitostí?

Úspěšné absolvování kurzu Oceňování nemovitého majetku, doložené osvědčením o absolvování programu celoživotního vzdělávání, je jedním z podkladů pro vydání živnostenského listu pro vázanou živnost odhadce nemovitostí.

Po obdržení živnostenského listu můžete ihned vykonávat činnost odhadce nemovitostí. Certifikace odhadce nemovitostí je až následný periodický proces dokládání kvalifikace v oboru odhadů nemovitého majetku. K certifikační zkoušce je již nutné doložit praxi v oboru. Přesné podmínky a informace k certifikaci Vám ráda sdělí moje kolegyně Irena Martínková, která má tuto oblast na AMBIS vysoké škole na starosti - https://www.ambis.cz/certifikace.

Co obdržím, pokud úspěšně absolvuji kurz?

Po absolvování našeho kurzu získáte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. Je to doklad, který potřebujete pro vydání živnostenského listu pro činnost odhadce nemovitostí.

Jak dlouhou zkušenost máte s pořádáním kurzů celoživotního vzdělávání?

AMBIS vysoká škola, dříve Bankovní institut vysoká škola, má více než 20 let zkušeností s pořádáním kurzů celoživotního vzdělávání. Dlouhodobě se orientujeme především na kurzy s profesním zaměřením na oceňování nemovitého majetku.

Co nařizuje živnostenský zákon pro vázanou živnost odhadce nemovitostí?

Živnostenský zákon stanovuje pro vydání živnostenského listu pro činnost odhadce nemovitostí podmínky v oblasti dosaženého vzdělání, absolvování specializačního celoživotního vzdělání, případně doložení praxe v oboru. Přesné znění zákona naleznete např. zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-455


Nenašli jste, co jste hledali? Nevadí, kontaktujte nás, rádi vám vše zodpovíme.

Veronika Radová

Tel.: 731 425 297
E-mail: kurzy@ambis.cz