Stavební minimum

Termín kurzu: říjen 2024 - květen 2025
Uzávěrka přihlášek do 20. 9. 2024
Cena: 16 900 Kč za semestr

Kurz Stavební minimum je určen zájemcům, kteří dosud nemají stavební vzdělání a chtěli by si zvýšit kvalifikaci právě v této oblasti. V průběhu studia získají znalosti z oblastí pozemního stavitelství, územního plánování, rekonstrukcí staveb či zeměměřičství.

Termín kurzu: říjen 2024 - květen 2025

Začátek kurzu:  18. 10. 2024

Uzávěrka přihlášek: 20. 9. 2024

Cena: 16 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha - Libeň

Průběh kurzu: 2 semestry, 6 - 8 výukových dnů / semestr (pátek), 2x měsíčně (9 -17 hodin)

Lektoři: pedagogové Ambis.Vysoké školy a odborníci z praxe

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání

Reference studentů

"Prvotní motivace byla rozšířit si vzdělání kvůli Živnostenskému úřadu a podmínkám koncese k oceňování. Dostala jsem toho mnohem víc, než jsem očekávala. Skvělá organizace a podpora od paní Radové, inspirující odborníci a vyučující (Ing. Lorenc, doc. Kubečka) se schopností znalosti předat + velké poděkování Ing. Krausovi za jeho čas, energii, prezentace a podněty k závěrečné práci. Kurz bych rozhodně doporučila a také tak budu činit. Děkuji!"

Dagmar Prajzlerová, MBA, kurz Stavební minimum (2 semestry)


Máte ke kurzům další dotazy, zajímá vás více informací k průběhu kurzů? Některé otázky se často opakují, sepsali jsme tak pro vás odpovědi přehledně rozdělené do dvou kategorií.

Jak kurzy probíhají?


Kde probíhá výuka kurzů?

Kurzy celoživotního vzdělávání probíhají na naší pobočce v Praze 8 – Libni, Lindnerova 575/1.

Je účast na výukových dnech povinná?

Účast na výukových dnech není povinná, nicméně ji určitě doporučujeme. Pokud se některé výuky nebudete moci zúčastnit, nic se neděje, podkladové materiály k jednotlivým přednáškám najdete v elektronické podobě v našem informačním systému.

Je potřeba si ke kurzu pořizovat nějakou další studijní literaturu?

Ke kurzům není potřeba si zakupovat žádnou povinnou literaturu. Veškeré podkladové matriály k přednáškám, prezentace, doplňkové materiály, praktická cvičení i příklady jsou tvořeny tak, aby obsáhly všechny informace, které pro průběh i úspěšné zakončení kurzu potřebujete. Tyto studijní materiály budete mít dostupné v elektronické podobě v našem informačním systému. Stejně tak je Vám plně k dispozici i knihovna v budově školy.

Jakým způsobem probíhá výuka?

Kurzy jsou sestaveny jako kombinace přednášek a praktického procvičování. V průběhu semestru se neskládají žádné průběžné zkoušky nebo testy. Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou z absolvovaných tematických okruhů.

Kurzy mají vždy stanovený výukový den (obvykle úterý nebo pátek), který Vám zůstane po celou dobu studia. Četnost výuky dodržujeme ve 14denních intervalech, s výjimkou letních a vánočních prázdnin.

Výukový den začínáme vždy v 9 hodin a výuka kurzu probíhá dle aktuálního rozvrhu do 16 nebo 17 hodin. Myslíme samozřejmě i na přestávky a pauzy na oběd.

Jaké povinnosti musím v průběhu kurzu splnit?

Pro úspěšné absolvování kurzu je třeba složit předepsanou závěrečnou zkoušku. Pro přípravu ke zkouškám jsou předem dostupné zkušební okruhy. Podmínkou účasti u zkoušky je odevzdání závěrečné práce.

Jak se hradí školné?

Školné se standardně hradí semestrálně, a to převodem na účet na základě vystavené faktury, kterou před začátkem kurzu obdržíte e-mailem. Další faktury najdete v informačním systému školy před začátkem daného semestru. V rámci platby školného máte možnost využít i splátkového kalendáře. Podrobné informace o úhradě a možnostech rozložení školného jsou uvedeny ve Smlouvě o studiu v programu celoživotního vzdělávání.

Rozhodl/a jsem se absolvovat kurz, jak se mohu přihlásit?

Pro přihlášení do kurzu stačí vyplnit webovou přihlášku, kterou najdete na stránce každého z kurzů. Poté Vás budeme kontaktovat – zašleme Vám podrobnější informace k průběhu a organizaci kurzu, smlouvu o studiu v programu celoživotního vzdělávání a rádi také zodpovíme všechny Vaše dotazy.

Výběr kurzu


Co obdržím, pokud úspěšně absolvuji kurz?

Po absolvování našeho kurzu získáte osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.

Mohu navštěvovat kurz Stavební minimum, i když zatím nemám ze stavební oblasti žádné zkušenosti?

Ano, můžete, tento kurz je určen právě Vám! V kurzu Stavebního minima začínáme s výukou od samého začátku, nemusíte mít tedy žádné obavy, že byste se v probíraných tematických blocích neorientoval/a.

Jak dlouhou zkušenost máte s pořádáním kurzů celoživotního vzdělávání?

AMBIS vysoká škola, dříve Bankovní institut vysoká škola, má více než 20 let zkušeností s pořádáním kurzů celoživotního vzdělávání. Dlouhodobě se orientujeme především na kurzy s profesním zaměřením na oceňování nemovitého majetku.

Přihláška

  • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
  • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
  • Stavební minimum
  • Studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
  • Speciální pedagogika
  • Ekonomika a management podniku - zaměření Bankovní management / Business Economics and Management with a focus on Banking Management

Veronika Radová

Tel.: 731 425 297

E-mail: kurzy@ambis.cz