Stavební minimum

Říjen 2022 - květen 2023 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 30. 9. 2022
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Stavební minimum je určen zájemcům, kteří dosud nemají stavební vzdělání a chtěli by si zvýšit kvalifikaci právě v této oblasti. V průběhu studia získají znalosti z oblastí pozemního stavitelství, územního plánování, rekonstrukcí staveb či zeměměřičství.

Termín kurzu: říjen 2022 - květen 2023

Uzávěrka přihlášek: 30. 9. 2022

Cena: 15 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha - Libeň

Průběh kurzu: 2 semestry, 6 - 8 výukových dnů / semestr (pátek), 2x měsíčně (9 -17 hodin)

Lektoři: pedagogové Ambis.Vysoké školy a odborníci z praxe

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, úspěšný absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání

FAQ - Stavební minimum

Přihláška

  • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
  • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
  • Stavební minimum

Veronika Radová

Tel.: 731 425 297
E-mail: veronika.radova@ambis.cz