Partneři

AMBIS vysoká škola klade velký důraz na mobilitu studentů a učitelů a podniká celou řadu aktivit určených ke zkvalitnění výuky a zavádění nových témat a kurzů prostřednictvím nadnárodní spolupráce mezi univerzitami.

V současné době vysoká škola spolupracuje s více než 40 partnerskými univerzitami v Evropské unii i mimo ni. AMBIS vysoká škola intenzivně využívá nástroje programů Erasmus+ k podpoře inovací a internacionalizaci kurikula, výukových modulů a k výměně osvědčených postupů se svými evropskými kolegy s cílem zvýšit kvalitu studijních programů a s důrazem na mezinárodní a interkulturní dovednosti absolventů. V současnosti je AMBIS členem konsorcia v rámci projektu Erasmus+ v oblasti budování kariéry v cestovním ruchu a v oblasti kybernetické bezpečnosti.