Internacionalizace

Strategie internacionalizace AMBIS vysoké školy formuluje cíle a opatření pro posílení mezinárodního rozměru činnosti vysoké školy. Navazuje na evropské a globální trendy a staví na principech Boloňského procesu a Evropského prostoru vysokoškolského vzdělávání. Strategie zohledňuje doporučení a klíčové priority Evropské komise uvedené ve sdělení „Evropské vysokoškolské vzdělávání v globálních souvislostech“ a zaměřuje se na získávání nadaných lidí pro zvýšení konkurenceschopnosti a kvality studijních programů. V souladu s uvedeným dokumentem se zaměřuje také na zlepšení připravenosti absolventů na život v globalizovaném světě. Nedílnou součástí strategie je i podpora strategického partnerství ve výzkumu a inovacích. AMBIS vysoká škola si uvědomuje, že internacionalizace je důležitým nástrojem pro rozvoj odborných i obecných kompetencí studenů, kteří si díky interakci se zahraničními studenty a odborníky mohou významně rozšířit své obzory, konfrontovat se s novými perspektivami a rozvinout své komunikační schopnosti v cizích jazycích. Takto nabyté znalosti a kompetence mají velký význam pro jejich budoucí profesní i akademické uplatnění. V souvislosti se skutečností, že do mobilitních programů se nezapojí všichni studenti, cílem AMBIS vysoké školy je posilovat „internacionalizaci doma“, a to zvyšováním počtu zahraničních studentů a odborníků.

Institucionální internacionalizace představuje jednu z hlavních priorit vysoké školy, která byla zahrnuta do jejích strategií a rozvojových plánů. Přijatá konkrétní opatření pro rozvoj a posílení spolupráce s evropskými univerzitami i s univerzitami z celého světa umožní studentům a akademickým pracovníkům na jedné straně vyzkoušet si další vzdělávací systémy, a na druhé straně propagovat vzdělávací systém a hodnoty AMBIS vysoké školy v zahraničí.