AMBIS VŠ partnerem projektu ERASMUS+

AMBIS vysoká škola, a. s. je partnerem projektu ERASMUS+, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt „Innovative education in gastronomy to support the sustainability of food systems (InGUPS)“ je zaměřen na inovativní vzdělávání v gastronomii v zájmu podpory udržitelnosti potravinových systémů. Cílem projektu, který potrvá 36 měsíců, je vytvoření inovativních studijních materiálů pro teoretická a praktická cvičení zaměřená na zpracování potravin a gastronomii. Dalším cílem je integrace ukrajinsky mluvících studentů do vzdělávacího procesu na univerzitách partnerů projektu prostřednictvím vytvoření dvojjazyčných výukových materiálů.

Úvodní setkání konsorcia se uskutečnilo ve dnech 23.-24. března v sídle koordinátora projektu na Slovensku v Nitre. Koordinátorem projektu je Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva. Setkání se za AMBIS vysokou školu zúčastnila doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. a Ing. Katarína Mrkvová, Ph.D. Dalším partnerem je projektu je Univerzita v Rzeszowě. V rámci úvodního setkání konsorcia byl definován plán plnění cílů a realizace projektových úloh.

AMBIS vysoká škola, a. s. is a partner of the ERASMUS+ project, which is co-financed by the European Union. The project "Innovative education in gastronomy to support the sustainability of food systems (InGUPS)" focuses on innovative education in gastronomy to support the sustainability of food systems. The project, which lasts 36 months, aims to develop innovative learning materials for theoretical and practical exercises on food processing and gastronomy. Another objective is to integrate Ukrainian-speaking students into the educational process at the project partners' universities by developing bilingual teaching materials.

The initial meeting of the consortium took place on 23-24 March at the headquarters of the project coordinator in Nitra, Slovakia. The project coordinator is the Slovak University of Agriculture in Nitra, Faculty of Biotechnology and Food Science. The meeting was attended by doc. Ing. Alžbeta Kiráľová, Ph.D. and Ing. Katarína Mrkvová, Ph.D. Another partner of the project is the University of Rzeszów. During the initial meeting of the consortium, a plan for the fulfillment of the objectives and the implementation of the project tasks was defined.