Tourism 4 Careers (T4C)

Projekt Tourism 4 Careers (T4C) se zaměřuje na propagaci vzdělávacích a kariérních možností v sektoru služeb a pohostinství mezi studenty středních a vyšších odborných škol. V rámci tohoto projektu byly vytvořeny dva interaktivní a vzdělávací online soubory (e-learningové zdroje):

  1. Úvod do cestovního ruchu
  2. Kariérní možnosti v sektoru cestovního ruchu a pohostinství

Model těchto e-learningových zdrojů (http://tourisminsight.ie/) byl vytvořen Institutem of Technology Tralee ve spolupráci s partnery ze sektoru pohostinství v Irsku, např. Irish Hospitality Institute, Failtre Ireland, Irish Hotels Federation a další národní asociace a hotely. Materiály studentům poskytují obsáhlý přehled kariérních možností v sektoru cestovního ruchu. Studenti se v  materiálech dozví, jaký vlastně je život v sektoru cestovního ruchu a pohostinství, a získají dostatek informací k tomu, aby se mohli rozhodnout pro vhodnou profesi. Zaměřením pozornosti na vzdělávání a pomoc při výběru profese se snižuje počet studentů, kteří se rozhodnout ukončit studium ještě před jeho úspěšným absolvováním.

Projekt Tourism 4 Careers se vývojem, adaptací a propagací materiálů pro studenty v partnerských zemích projektu zaměřuje na:

  • zvýšení povědomí studentů o možných profesích v sektoru cestovního ruchu a pohostinství;
  • diskuzi o nedostatku zaměstnanců v těchto odvětvích;
  • poskytnutí přístupných vzdělávacích zdrojů učitelům a studentům ke zlepšení digitální gramotnosti.

Materiály budou dostupné v několika jazycích jako je angličtina, bulharština, litevština, slovinština, italština, turečtina, holandština, češtinu nevyjímaje.

Newsletter T4C

T4C flyer

 https://t4c.erasmus.site/

BIORESET

Cílem projektu BIORESET je navržení technologie řízené bioremediace pro odstraňování vybraných problematických druhů znečištění a její poloprovozní aplikace in situ, případně model šíření kontaminace pro následné řešení rizikové situace. Aplikovaný výzkum bude proveden pro využívání kořenových čistíren v případě vody obsahující následující znečištění:

  1. těžké kovy (pilotní lokalita ve Slovinsku)
  2. farmaka (model v České republice)
  3. fosfor a dusík z rostlinné výroby – z vinařství, případně i jiných zemědělských zdrojů (pilotní lokalita v České republice).

https://www.vodnizdroje.cz/bioreset