Externí projekty

Nedílnou součástí vědecké činnosti akademických pracovníků AMBIS je účast v externích grantových soutěžích vyhlašovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, MŠMT apod. Momentálně je škola řešitelem dvou velkých externích projektů: Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR (odpovědná řešitelka Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.). a projektu GAČR Alternativní způsoby poskytování služeb, ve spolupráci s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity (řešitelé Prof. Ing. Juraj Nemec CSc., doc. Ing. Michal Plaček Ph. D., M.sc, prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., doc. Ing. Milan Jan Půček, Ph.D. a kol.)

Projekty školy