Externí projekty

Nedílnou součástí vědecké činnosti akademických pracovníků na AMBIS vysoké škole, a.s. je účast v externích grantových soutěžích vyhlašovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, Operačními fondy, MŠMT apod.

V letech 2017–2018 zpracovala AMBIS vysoká škola, a. s. projekt „Realizace gender auditů dynamicky se rozvíjejících firem na území hl. m. Prahy" v rámci Operačního programu Zaměstnanost ČR (odpovědná řešitelka doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.). V letech 2018 – 2021 škola zpracovala projekt v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR s názvem "Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí" (odpovědná řešitelka prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., následně odpovědný řešitel Ing. Marek Jetmar, Ph.D.).

Momentálně je AMBIS vysoká škola, a.s., řešitelem šesti velkých externích projektů:

  • „Využití vyspělých technologií v oblasti odorologie“ (odpovědný řešitel prof. Ing. Václav Krajník, CSc.) ve spolupráci s ČVUT,
  • „Možnosti a podmínky inovace ISPV“ (odpovědná řešitelka za AMBIS doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.), kde je AMBIS vysoká škola, a.s. spoluřešitelem projektu ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR,
  • „Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace“ (odpovědná řešitelka JUDr. Martina Šmuclerová, Ph.D., DEA) ve spolupráci s ČVUT, MU a prg.ai, z. s.,
  • „Zvýšení kvality života v domovech pro seniory v období nouzového stavu“ (odpovědná řešitelka za AMBIS Mgr. Irena Tušer, Ph.D.), kde je AMBIS vysoká škola, a. s. spoluřešitelem projektu ve spolupráci s ČVUT, a to v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR.
  • Zároveň škola také zpracovává projekt „Alternativní způsoby poskytování služeb“ v rámci Grantové agentury ČR, kde je AMBIS vysoká škola, a.s. spoluřešitelem s ESF MU a projekt „BIORESET: Využití řízené bioremediace pro odstraňování specifických druhů znečištění“ v rámci programu INTER-EUREKA, kde je naše škola spoluřešitel spolu se společností Vodní zdroje, a.s.

AMBIS vysoká škola, a.s. je také členem mezinárodního konsorcia projektu Experience-sharing of Visegrad countries to tax avoidance aktivity v rámci Visegrad fond. Dále škola pracuje s mezinárodními partnery na projektu v rámci Erasmus+ 2019-1PL01-Ka203-065688 – Cybersecurity fundamentals a v roce 2021 byl úspěšně ukončen mezinárodní projekt v rámci Erasmus+ 2018-1-IE01-KA201-038799 – Developing an Open Source Interactive Tourism Portal (ITP) to Promote Careers and Education in the Hospitality and Tourism Sectors.

Projekty školy