Externí projekty

Nedílnou součástí vědecké činnosti akademických pracovníků AMBIS je účast v externích grantových soutěžích vyhlašovaných Grantovou agenturou ČR, Technologickou agenturou ČR, MŠMT apod. Momentálně je škola řešitelem dvou velkých externích projektů: Realizace gender auditů dynamicky se rozvíjejících firem na území hl. m. Prahy v rámci Operačního Programu Zaměstnanost a projektu Uplatnění neparametrických metod (DEA, FDH) k analýze a ke komparaci efektivnosti obcí v rámci programu ÉTA Technologické agentury ČR (odpovědná řešitelka Prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.)."