Nadcházející konference

8. listopadu 2018 – proběhne 4. ročník mezinárodní vědecké konference Bezpečnost a právo, Výzvy a perspektivy 2018, veškeré informace naleznete v pozvánce.

23. listopadu 2018 - 2. ročník odborné konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG na téma Veřejné politiky napříč EU - cíle, efektivnost a dopady, veškeré informace naleznete na stránkách konference https://www.fidi.cz/, pozvánka.

Minulé konference

10. listopadu 2017 - 1. ročník mezinárodní odborné konference z cyklu FISKÁLNÍ DIALOG na téma Fiskální decentralizace a efektivnost regionálních a místních autorit v EU, www.fidi.cz
31. října 2017 - III. Mezinárodní vědecká konference BEZPEČNOST V REGIONECH
14. září 2017 - 3. ročník konference GIS V PLÁNOVÁNÍ MĚST A REGIONŮ
19. dubna 2018
- 9. ročník odborné konference REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ na téma Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa, pozvánka