Soutěž o nejlepší závěrečnou práci

Rektorka školy dr. Martina Mannová vyhlašuje Soutěž o nejlepší závěrečnou práci pro rok 2023

Obhajujete v roce 2023 svoji závěrečnou práci?

Všichni studenti bakalářského a navazujícího studia na AMBIS VŠ se mohou přihlásit do soutěže o nejlepší závěrečnou práci.

Termín pro podání přihlášek a odevzdání prací do soutěže je 30. září 2023.

Přihláška do soutěže


Soutěž o nejlepší závěrečnou práci na AMBIS VŠ je uskutečňována s cílem podpořit tvůrčí činnost studentů a jejich přípravu pro odbornou činnost. Je zaměřena na závěrečné práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia a jejich vedoucí bakalářských a diplomových prací s cílem vytvořit kvalitní závěrečné práce a tím i zapojit studenty do vědecké a výzkumné činnosti školy.


I v tomto roce byla na AMBIS VŠ vyhlášena Soutěž o nejlepší závěrečnou práci. Máme velkou radost, že zájem o tuto soutěž neustále trvá a počty prací přihlášených do soutěže se nadále zvyšují. V letošním roce se hodnotilo dohromady 28 závěrečných prací.

Práce byly hodnoceny ve dvou základních kategoriích: bakalářské práce a diplomové práce. Dále se pak tyto práce hodnotily dle kateder.

V kategorii Bakalářské práce na Katedře ekonomie a managementu zvítězila práce Bc. Zdeňka Šavelky „Outsourcing ve veřejném sektoru – vendor lock-in v resortu Ministerstva obrany České republiky“ (vedoucí práce doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D.).

Vítěznou bakalářskou prací na Katedře bezpečnosti a práva je „Bezpečnostní strategie a její realizace – systémové a manažerské aspekty“ (autorkou práce Bc. Klára Chaloupková, vedoucí práce doc. Ing. Hana Bartošová, CSc., dr.h.c.).

Vítěznou diplomovou prací na Katedře bezpečnosti a práva je práce Mgr. Veroniky Kučerové „Dotační systém prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky“ (vedoucí práce doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.) a na Katedře ekonomie a managementu zvítězila práce „Možnosti zvýšení produktivity a zefektivnění firemních procesů“ autora Ing. Martina Mareše (vedoucí práce PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.).

Kompletní výsledky najdete ZDE.

Všem vítězům moc blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.