Soutěž o nejlepší závěrečnou práci

Soutěž o nejlepší závěrečnou práci na AMBIS VŠ je uskutečňována s cílem podpořit tvůrčí činnost studentů a jejich přípravu pro odbornou činnost. Je zaměřena na závěrečné práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia a jejich vedoucí bakalářských a diplomových prací s cílem vytvořit kvalitní závěrečné práce a tím i zapojit studenty do vědecké a výzkumné činnosti školy.

Termín pro podání přihlášek a odevzdání prací se posouvá na 30. 9. 2021.

Přihlášky zasílejte na e-mail andrea.saglova@ambis.cz.

Aktuální výzva

Pozvánka na veřejnou obhajobu studentské odborné soutěže

Vyhlášení soutěže 2020/2021

Vyhlášení soutěže 2019/2020
Vyhlášení soutěže 2018/2019
Vyhlášení soutěže 2017/2018
Přihláška

Směrnice prorektora pro vědu a výzkum - Soutěž o nejlepší závěrečnou práci

Vítěznými bakalářskými pracemi se v roce 2020 staly práce:

Vzdělávací program pro přípravu občanů k sebeochraně a vzájemné pomoci při mimořádných událostech autora Radka Jandla,

Implementace normy ČSN ISO/IEC 27001 ve vybrané organizaci“ autora Reného Čegana,

Návrh marketingového plánu zakládané společnosti v segmentu MSP autora Pavla Jirana,     

a práce Dostupnost zdravotnické péče ve venkovském mikroregionu Vranovsko autorky Jany Pavlíčkové.

Vítěznou magisterskou prací se stala práce s názvem Projektový management – na příkladu investičního projektu obce Ledčice autorky Niny Vetruské.

Všem vítězům gratulujeme.

Kompletní výsledky naleznete zde