Soutěž o nejlepší závěrečnou práci

Oznámení rektorky: Vyhlášení soutěže o nejlepší závěrečnou práci na rok 2024

Termín pro podání přihlášek a odevzdání prací do soutěže je 30. září 2024.

Přihláška do soutěže


Soutěž o nejlepší závěrečnou práci na AMBIS VŠ je uskutečňována s cílem podpořit tvůrčí činnost studentů a jejich přípravu pro odbornou činnost. Je zaměřena na závěrečné práce studentů bakalářského a navazujícího magisterského studia a jejich vedoucí bakalářských a diplomových prací s cílem vytvořit kvalitní závěrečné práce a tím i zapojit studenty do vědecké a výzkumné činnosti školy.


V roce 2023 byla jako každý rok vyhlášena Soutěž o nejlepší závěrečnou práci.

Práce byly hodnoceny ve dvou základních kategoriích: bakalářské práce a diplomové práce. Dále pak byly tyto práce hodnoceny podle kateder.

V kategorii Bakalářské práce na Katedře ekonomie a managementu zvítězila práce Bc. Šárky KohákovéProblematika sběru a recyklace vyřazených mobilních telefonů ve vztahu k principům cirkulární ekonomik“ (vedoucí práce doc. Ing. Gabriela Vaceková, Ph.D.).

Kategorie Bakalářské práce na Katedře bezpečnosti a práva má dvě první místa. Vítěznými pracemi jsou práce Bc. Anny Kadeřábkové s názvem „Připravenost Policie České republiky na zásah proti aktivnímu útočníkovi“ (vedoucí práce Ing. Pavel Novák) a Bc. Davida Císaře „Trasologie vybraných případů v kriminalistické praxi“ (vedoucí práce JUDr. Ing. Olga Vojtěchovská, Ph.D.).

I v dalších kategoriích máme dvě první místa. Na Katedře ekonomie a managementu u diplomových prací se o první místo dělí Ing. František Bartek se svou prací na téma „Dopady COVID-19 na SME společnosti v ČR a vhodnost poskytnutých státních podpor“ (vedoucí práce Ing. David Mareš, Ph.D., MBA,) a Ing. Karel Soukup „Aplikace metod vícekriteriálního rozhodování při výběru akciových titulů“ (vedoucí práce Ing. Šárka Čížková, Ph.D.).

Mgr. Barbora Kohoutová a Mgr.  Karel Žáček jsou vítězové v kategorii diplomová práce na Katedře bezpečnosti a práva. Mgr. Barbora Kohoutková byla úspěšná s prací “Delikvence a výchovné problémy dětí a mladistvých v dětských domovech“ (vedoucí práce Ing. Jana Pupíková, Ph.D.). Téma diplomové práce Mgr. Karla Žáčka bylo „Využití sofistikovaných kamerových systémů při zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku“ (vedoucí práce doc. Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D.).

Kompletní výsledky naleznete ZDE.

Všem vítězům moc blahopřejeme a ostatním děkujeme za účast.