Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)

Specifický vysokoškolský výzkum je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Cílem soutěže je podpora projektů uskutečňovaných týmy složených ze studentů magisterských studijních programů AMBIS VŠ a akademických, vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovníků AMBIS VŠ

Zásady studentské grantové soutěže v rámci specifického vysokoškolského výzkumu

Zásady studentské grantové soutěžě v rámci spedifického vysokoškolského výzkumu - druhé vydání

Formuláře:

- Přihláška do studentské grantové soutěže

Vyhlášení soutěže:

- Dodatečná průběžná výzva k předkládání studentských projektů do studentské grantové soutěže v rámci specifického vysokoškolského výzkumu AMBIS vysoké školy, a.s., na rok 2024

- Výzva k předkládání studentských projektů do Studentské grantové soutěže v rámci specifického vysokoškolského výzkumu AMBIS vysoké školy na rok 2024

Vyhlášení výsledků soutěže:

- Vyhlášení výsledků soutěže SVV pro rok 2024