Specifický vysokoškolský výzkum (SVV)

Specifický vysokoškolský výzkum je výzkum prováděný studenty při uskutečňování akreditovaných magisterských studijních programů, který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním.

Cílem soutěže je podpora projektů uskutečňovaných týmy složených ze studentů magisterských studijních programů AMBIS VŠ a akademických, vědeckých, výzkumných nebo vývojových pracovníků AMBIS VŠ

Zásady studentské grantové soutěže v rámci specifického vysokoškolského výzkumu

Formuláře:

- Přihláška do studentské grantové soutěže