Soutěž o nejlepší publikační počin

Vedení školy podporuje tvůrčí výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků a studentů i prostřednictvím ocenění nejlepších počinů v průběhu roku. Prorektor pro vědu a výzkum tak pravidelně vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikační počin na škole. Akademici se do soutěže přihlašují se svými původními články v renomovaných odborných časopisech (minimálně ERIH PLUS), odbornými monografiemi a kapitolami v kolektivních monografiích, které byly vydané nebo schválené k vydání. Přihlášené publikační počiny jsou posuzovány komisí jmenovanou rektorkou. Vítězný autor obdrží diplom a bude finanční odměnu.

Aktuální výzva:
Vyhlášení soutěže 2017/2018


Vítězná publikace 2017/2018