Soutěž o nejlepší publikační počin

Vedení školy podporuje tvůrčí výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků prostřednictvím ocenění nejlepších počinů v průběhu roku. Rektorka školy pravidelně vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikační počin na škole.

Akademici se mohou soutěže zúčastnit ve dvou kategoriích. Do kategorie „ publikační počin“  mohou přihlásit svůj článek uveřejněný v časopise z databáze WoS či Scopus, který vyšel v roce 2021 a je uvedený v RIV za Ambis VŠ. Druhá kategorie se týká jakéhokoliv výstupu dle Metodiky 17+, který je uveden v databázi RIV za Ambis VŠ za předcházející tři roky a využívá se ve výuce.Vyhlášení soutěže za rok 2022:

Oznámení rektorky


https://www.ambis.cz/files/vyhlaseni-vysledku-2023-nejlepsi-publ-pocin.pdf

Výslekdy soutěže v akademickém roce 2022/2023

Vítězem kategorie „Publikační počin“ za rok 2022 je paní Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D. se  článkem LINHARTOVÁ, Veronika a Martina HALÁSKOVÁ. Determinants of corruption: a panel data analysis of Visegrad countrie.

V kategorii „ Využitelnost výsledků ve výuce“ obsadil první místo prof. Ing. Rudolf Urban, CSc. se článkem OULEHLOVÁ, Alena, Aleš KUDLÁK, Rudolf URBAN a Eva HOKE. Competitiveness of the Regions in the Czech Republic from the Perspective of Disaster Risk Financing

Všem vítězům gratulujeme!

Kompletní výsledky naleznete ZDE.


Výsledky soutěže v akademickém roce 2021/2022

Vítězem kategorie „Publikační počin“ za rok 2021 je paní doc. Ing. Markéta Šumpíková, Ph.D. se článkem PLAČEK, M., V. VALENTINOV, V., C. del CAMPO, G. VACEKOVÁ, F. OCHRANA and M. ŠUMPÍKOVÁ. 2021. Stewardship and administrative capacity in green public procurement in the Czech Republic: evidence from a large-N survey. Environ Sci Eur 33, 94. 2021.

V kategorii „ Využitelnost výsledků ve výuce“ obsadil první místo doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D. s monografií KUBEČKA, Karel. Využití metod analýzy rizika ve forenzních vědách: aplikace metod analýzy rizik v oceňování nemovitostí a hodnocení škod a vad.

Všem vítězům gratulujeme!

Kompletní výsledky naleznete ZDE a ZDE.Vyhlášení soutěže 2020/2021

Vítězem kategorie „Publikační počin“ za rok 2020 je pan doc. Ing. Michal Plaček, Ph.D. se článkem PLAČEK, Michal, Jana SOUKOPOVÁ, Gabriela VACEKOVÁ, František OCHRANA a Martin SCHMIDT. Another One Bites the Dust: Recurrent Procurement Contracts in the Czech Republic. SAGE PUBLICATIONS INC, 2020.

V kategorii „ Využitelnost výsledků ve výuce“ obsadil první a jediné místo pan JUDr. Petr Kolman, Ph.D.  se svým výukovým materiálem Veřejnoprávní aspekty prodávání a podávání alkoholu, který vyšel v časopise Právo a bezpečnost.

Všem vítězům gratulujeme.

Kompletní výsledky naleznete ZDE

Vyhlášení soutěže 2019/2020
 

Vítězná publikace 2019/2020:

Vítězem soutěže o nejlepší publikační počin na Ambis za akademický rok 2019/2020 se stává publikace: Polak, J. (2019). Determining Probabilities for a Commercial Risk Model of Czech Exports to China with Respect to Cultural Differences and in Financial Management. Vítězi gratulujeme.

Kompletní výsledky naleznete zde.

Vyhlášení soutěže 2018/2019
Vyhlášení soutěže 2017/2018