Soutěž o nejlepší publikační počin

Vedení školy podporuje tvůrčí výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků a studentů i prostřednictvím ocenění nejlepších počinů v průběhu roku. Prorektor pro vědu a výzkum tak pravidelně vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikační počin na škole. Akademici se do soutěže přihlašují se svými původními články v renomovaných odborných časopisech (minimálně ERIH PLUS), odbornými monografiemi a kapitolami v kolektivních monografiích, které byly vydané nebo schválené k vydání. Přihlášené publikační počiny jsou posuzovány komisí jmenovanou rektorkou. Vítězný autor obdrží diplom a bude finanční odměnu.

Přihlášky se zasílají na email olga.puldova@ambis.cz

Aktuální výzva:


Vyhlášení soutěže 2018/2019
Vyhlášení soutěže 2017/2018


Vítězná publikace 2017/2018
S radostí oznamujeme, že vítězem soutěže o nejlepší publikační počin na Ambis za rok 2017/2018 se stává publikace Dědina, J.; Šikýř, M.; Šafránková, J.M.: Management a organizace: současné přístupy k řízení lidí a vytváření organizací. Key Publishing. Vítězům gratulujeme.