Soutěž o nejlepší publikační počin

Ambis podporuje publikační, vědecko-výzkumnou a tvůrčí činnost akademických pracovníků školy. Soutěž o nejlepší publikační počin by měla podpořit úsilí akademiků o dosažení vynikajících výsledků v těchto oblastech. Do soutěže je možné přihlásit původní články v renomovaných odborných časopisech (minimálně ERIH PLUS), odborné monografie a kapitoly v kolektivních monografiích vydané nebo schválené k vydání.

7.1 Aktuální výzva


7.2 Vítězná publikace 2017/2018