Soutěž o nejlepší publikační počin

Vedení školy podporuje tvůrčí výzkumné a publikační činnosti akademických pracovníků a studentů i prostřednictvím ocenění nejlepších počinů v průběhu roku. Prorektor pro vědu a výzkum tak pravidelně vyhlašuje Soutěž o nejlepší publikační počin na škole. Akademici se do soutěže přihlašují se svými původními články v renomovaných odborných časopisech (minimálně ERIH PLUS), odbornými monografiemi a kapitolami v kolektivních monografiích, které byly vydané nebo schválené k vydání. Přihlášené publikační počiny jsou posuzovány komisí jmenovanou rektorkou. Vítězný autor obdrží diplom a bude finanční odměnu.

Přihlášky se zasílají na email andrea.saglova@ambis.cz

Aktuální výzva:

Vyhlášení soutěže 2019/2020
Vyhlášení soutěže 2018/2019
Vyhlášení soutěže 2017/2018

Vítězná publikace 2018/2019

S radostí oznamujeme, že vítězem soutěže o nejlepší publikační počin na Ambis za rok 2018/2019 se stává publikace SEKERÁK, M. 2018. The Velvet Revolution and the Centre/Periphery Model: Case of South Bohemia. In Politické vedy. Vítězi gratulujeme.