Studentská interní grantová agentura (SIGA)

Studentská interní grantová agentura (SIGA) AMBIS vysoké školy, a.s. je uskutečňována na základě vnitřního předpisu „VP – PR – 01 – Studentská interní grantová agentura Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu – AMBIS, a.s.“ s cílem podpořit odbornou činnost studentů a jejich akademickou přípravu.

Vyhlášení na rok 2021/2022

Vyhlášení na rok 2020/2021

Vyhlášení na rok 2019