Interní grantová agentura (IGA)

Ambis navazuje na tradici svých předchůdců, Vysoké školy regionálního rozvoje i Bankovního institutu, v podpoře výzkumných aktivit svých zaměstnanců skrze interní grantovou agenturu. Škola skrze IGA poskytuje finanční podporu zejména výzkumným projektům, které se mají stát základem pro uplatnění v grantových agenturách mimo školu (v rámci České republiky i mezinárodních), a přispívá tak ke zvyšování provázanosti výuky kateder s jejich výzkumnou a publikační činností.

Aktuální výzva
Vyhlášení IGA Ambis 1/2018


Řešené projekty
Vliv vysokých škol na městský (regionální) rozvoj (s aplikací na VŠRR), řešitel Prof. Ing. Milan Buček, DrSc.
Optimalizace základních metod analýzy rizik pro hodnocení území a určení redukčních koeficientů ocenění nebo škod, řešitel Doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Názory absolventů a studentů na uplatnění získaných kompetencí na trhu práce se zaměřením na specifika generace Y, řešitel Doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.

Závěrečný seminář IGA k ukončeným projektům proběhne dne 15. 5. 2018 od 13:00 v učebně 202, na pobočce v Řepích.