Interní grantová agentura (IGA)

Ambis navazuje na tradici svých předchůdců, Vysoké školy regionálního rozvoje i Bankovního institutu, v podpoře výzkumných aktivit svých zaměstnanců skrze interní grantovou agenturu. Škola skrze IGA poskytuje finanční podporu zejména výzkumným projektům, které se mají stát základem pro uplatnění v grantových agenturách mimo školu (v rámci České republiky i mezinárodních), a přispívá tak ke zvyšování provázanosti výuky kateder s jejich výzkumnou a publikační činností.

Aktuální výzva

Vyhlášení IGA Ambis 2024