Smluvní výzkum

AMBIS VŠ má prioritní zájem o dlouhodobý rozvoj smluvního výzkumu. Smluvní výzkum je výzkum prováděný pro externí zadavatele za podmínek jimi určených a za úměrnou úplatu pro školu (dle čl. 3.2.1 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01). Výsledkem smluvního výzkumu bývá zpravidla souhrnná výzkumná zpráva, údaje, o níž škola eviduje v RIV.

AMBIS VŠ realizuje projekty smluvního výzkumu pro řadu zadavatelů jak ze soukromé, tak i státní sféry. V současnosti naše škola realizuje projekty smluvního výzkumu například pro Ministerstvo práce a sociálních věcí, Krajský úřad Jihomoravského kraje, Trivi, a.s. nebo Saunia, s.r.o.

Nabídka smluvního výzkumu