Smluvní výzkum

Ambis má prioritní zájem o dlouhodobý rozvoj tzv. smluvního výzkumu. Smluvní výzkum je výzkum prováděný pro externí zadavatele za podmínek jimi určených a za úměrnou úplatu pro školu (dle čl. 3.2.1 Rámce společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací 2006/C 323/01). Výsledkem smluvního výzkumu bývá zpravidla souhrnná výzkumná zpráva, údaje o níž škola eviduje v RIV. AMBIS realizuje projekty smluvního výzkumu pro řadu zadavatelů, jak ze soukromé tak i státní sféry.
V současnosti naše škola realizuje projekty smluvního výzkumu například pro MČ Prahu 13, MČ Prahu 17, Ministerstvo vnitra a České dráhy.