Nabídka smluvního výzkumu


AMBIS vysoká škola, a.s. nabízí široký výběr tematických okruhů k realizaci smluvních výzkumů z oblastí práva, bezpečnosti, ekonomie, managementu a regionálního rozvoje.

Tematické okruhy z oblasti práva a bezpečnosti

Katedra bezpečnosti a práva provádí smluvní výzkumy řady témat týkajících se bezpečnosti. Vytváříme systémy, které jsou prakticky používané.

 1. Komunikace v období krizového stavu – zaměřeno na instituce
 2. Využití IT technologií zaměřené na bezpečnosti v dané oblasti
 3. Rizika dopravní infrastruktury obce s vysokým pohybem osob
 4. Rizikové oblasti, výskyt závadových osob a jejich prevence
 5. Zabezpečování ochrany obyvatelstva – výzkum pro soukromé bezpečnostní složky
 6. Zvýšení bezpečnosti dopravy v dané obci
 7. Vybavení ke zvýšení kybernetické bezpečnosti instituce
 8. Posouzení stavu kybernetické bezpečnosti, návrh opatření ke zlepšení stavu
 9. Analýza a návrh opatření na zvýšení bezpečnosti na území vybraného města
 10. Analýza bezpečnostní technologie
 11. Analýza na zajištění bezpečnostních služeb na území vybraného města
 12. Návrh rozmístění kamerového systému pro zajištění bezpečnosti ve vybrané obci
 13. Řešení bezpečnosti chodců, rizika a doporučení ve vybrané obci
 14. Ochrana měkkých cílů na hromadných akcích
 15. Analýza krizové připravenosti na mimořádné události
 16. Analýza bezpečnostních opatření v rámci sportovních utkání
 17. Analýza připravenosti IZS k zvládání hromadného neštěstí
 18. Aplikace umělé inteligence do činnosti PČR
 19. Předcházení trestné činnosti, zřízení obecní policie ve vybrané obci
 20. Analýza odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané instituci

Tematické okruhy z oblasti ekonomie, managementu a regionálního rozvoje

 1. Analýza multiplikačních efektů
 2. Analýza systémů motivace a stimulace
 3. Analýza trhu nemovitostí; tvorba cenových map
 4. Analýza trhu práce; Talent management; Kompetenční audit, hodnocení způsobilosti zaměstnanců
 5. Datamining, GIS
 6. Demografická analýza
 7. Finanční a nefinanční analýza podniku
 8. Finanční a strategické řízení NGO
 9. Inkluze ve vzdělávání
 10. Knowledge management
 11. Korupce, rent seeking, etické kodexy
 12. Kvalita a efektivnost veřejné správy; Moderní koncepty řízení veřejné správy
 13. Makroekonomická analýza
 14. Marketingový výzkum
 15. Masmédia, analýza reklamy a internetových sdělení
 16. Měnová politika
 17. Oceňování majetku
 18. Outsourcing a kontrahování veřejných služeb
 19. Projektové řízení
 20. Risk management
 21. Řízení kvality
 22. Řízení lidských zdrojů
 23. Sociologický výzkum
 24. Strategický management

Kontakt na Oddělení vědy a výzkumu:

Bc. Olga Puldová, vyzkum@ambis.cz