Katedry

Ing. Magdaléna Náplavová, Ph.D.
Katedra bezpečnostního managementu

Ing. et Ing. Veronika Linhartová, Ph.D.
Katedra ekonomie, ekonomiky a veřejné správy

Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Katedra managementu a lidských zdrojů 

Ing. Zuzana Kvítková, Ph.D.
Katedra marketingu a cestovního ruchu 

PhDr. Marián Sekerák, Ph.D.
Katedra mezinárodních vztahů a politologie

PaedDr. Jarmila Klugerová, Ph.D.
Katedra pedagogiky

doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.
Katedra práva a kybernetické bezpečnosti

Mgr. Jozef Šimúth, PhD.
Katedra psychologie a sociálních věd