Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru

V rámci programu BETA2 Technologické agentury České republiky získala Ambis jako spoluřešitel projekt č. TIRSMV217 „Analýza institucionalizace a posílení motivace metropolitní spolupráce v pražsko-středočeském prostoru“, hlavním řešitelem projektu je PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o.

Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo vnitra České republiky.

Odpovědný řešitel za AMBIS: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Doba trvání: 1. 8. 2023 – 31. 12. 2024

Projekt je realizován ze 100 % jako aplikovaný výzkum, jehož cílem bude systematicky zkoumat možnosti metropolitní spolupráce na území Prahy a Středočeského kraje. Výzkum bude zaměřen na řešení konkrétních praktických problémů a aplikaci získaných poznatků jak z daného území, tak ze zahraničí.

Pražská metropolitní oblast má v rámci České republiky unikátní postavení nejenom díky rozloze a počtu obyvatel, ale především díky koncentraci ekonomických aktivit, roli Prahy jako centra politické správy státu, střediska výzkumu, zdroje inovací a národního dopravního a komunikačního hubu. V území dochází k různým formám integrace zpravidla na sektorovém základě. Některé prvky spolupráce (integrovaná doprava) zasahují až za hranice současné PMO a Pražsko-středočeské aglomerace a fakticky překračuje hranice Středočeského kraje. V tomto území, s ohledem na způsob vymezení, žije mezi 2 až 3 miliony obyvatel.