ASPI

Elektronická databáze právních informací. Obsahuje všechny právní předpisy vydané na území ČR a také předpisy Evropské unie a Evropského společenství.

ASPI je přístupné POUZE z počítačů ve studovně.