Beck Online

Beck Online CZ je právní informační systém, prostřednictvím kterého je možné přistupovat k českým právním předpisům, judikatuře a dalším důležitým dokumentům a odborné literatuře z oblasti práva, především od nakladatelství C. H. Beck.

Odkaz na webové stránky Beck Online