Bezpečnost podnikání a ochrana dat

Získat kompetence z oblasti osobní a podnikové bezpečnosti, seznámit se s právními a technickými normami týkajícími se bezpečnosti informačních systémů, ochrany dat, kopírování, zneužívání informačních systémů a praní špinavých peněz.
Navazuje úzce na výuku a předchozí znalosti studentů v oblasti informačních systémů.

Obsah předmětu

 1. Problematika bezpečnosti podniku, odpovídající části právních a technických norem.
 2. Bezpečnostní expertiza, obsah a použití. Možnosti použití bezpečnostní analýzy v běžné praxi.
 3. Metody zajišťování bezpečnosti podniku.
 4. Ochrana informací a bezpečnost informačních systémů, bezpečnostní opatření a kontrolní mechanizmy počítačové sítě, ochrana dat v informačním systému podniku.
 5. Normy bezpečnosti IT, antivirová ochrana, antivirové systémy, aktuální viry, ohrožení informačních systémů, cyber útoky, sociální inženýrství.
 6. Rizika používání internetu, sociálních sítí, mobilních telefonů, tabletů a jiných komunikačních zařízení, kyberšikana, útoky na osobnost. Nelegální stahování dat a používání nelegálního SW.
 7. Základní otázky kryptografie, symetrické a asymetrické šifrování a jejich možné použití.
 8. Ochrana podniku proti ohrožení zevnitř, podvody páchané zaměstnanci, prevence podvodů.
 9. Podvody v podnikání, podvodníci a jejich nástroje, hlavní typy podvodů, podvodné techniky, obecná doporučení k prevenci podvodů.
 10. Legalizace výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz), relevantní právní normy.
 11. Smysl plánování a zabezpečení kontinuity podnikání a obchodní činnosti podniku.
 12. Otázky krizového managementu z hlediska bezpečnosti.