BIORESET

Doba trvání projektu: 1. červenec 2018 – 30. červen 2022

Koordinátor projektu:  

VODNÍ ZDROJE, a.s., Česká Republika

Partneři:

AMBIS vysoká škola, a. s. (Česká Republika)

GEOKO geological advising and research (Slovinsko)

Zodpovědný řešitel za AMBIS: doc. Ing. Jan Těšitel, CSc.

Cílem projektu BIORESET je navržení technologie řízené bioremediace pro odstraňování vybraných problematických druhů znečištění a její poloprovozní aplikace in situ, případně model šíření kontaminace pro následné řešení rizikové situace. Aplikovaný výzkum bude proveden pro využívání kořenových čistíren v případě vody obsahující následující znečištění:

  1. těžké kovy (pilotní lokalita ve Slovinsku)
  2. farmaka (model v České republice)
  3. fosfor a dusík z rostlinné výroby – z vinařství, případně i jiných zemědělských zdrojů (pilotní lokalita v České republice).

https://www.vodnizdroje.cz/bioreset