2. ročník mezinárodní konference


Tématické okruhy: 

  • Veřejné politiky v ČR, V4 a EU
  • Veřejné politiky optikou veřejných financí
  • Regionální aspekty veřejných politik
  • Veřejné politiky a role veřejné správy
  • Veřejné politiky v oblasti vzdělání
  • Konsekvence veřejných politik pro veřejný sektor

Druhý ročník cyklu mezinárodních odborných konferencí Fiskální dialog je určen domácím a zahraničním tvůrcům, realizátorům a analytikům veřejných politik ve všech oblastech jedince a společnosti, vysokoškolským studentům jakožto i široké odborné veřejnosti. 

Na konferenci vystoupí řada domácích i zahraničních odborníků, např. prof. M. Potůček (Univerzita Karlova), prof. J. Nemec (Masarykova univerzita), doc. E. Zamrazilová (předsedkyně Národní rozpočtové rady), prof. M. Orviská (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici) a další.

Pozvánka na konferenci ke stažení zde:

www.fidi.cz
MŠMT, Karmelitská 529/5, Praha 1