Aktuální problémy současného města 2

Publikace vznikla na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – Ambis v rámci naší snahy maximálně propojovat teoretickou výuku s praxí a práci se studenty zaměřovat tak, aby tito získávali teoretické vědomosti, ale i praktické zkušenosti a dovednosti.

V rámci magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů tak v předmětu Politika územního rozvoje vznikl v letním semestru akademického roku 2016/17 již druhý soubor seminárních prací zaměřených na aktuální rozvojové problémy našich sídel.

Studenti se věnovali mapování nevyužitých území a objektů – brownfields, regeneraci panelových sídlišť, stavu veřejných prostorů i problémům spojeným se suburbanizací. Řada z nich se ale nezastavila jen u popisu stávajícího stavu, ale v duchu studovaného oboru a jejich uplatnění nabývaných poznatků v praxi tak řada ze studentů rovněž vytvořila ideové návrhy řešení popisovaných problémů.

Publikaci je možné stáhnout zde.

Za akademické pracovníky Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovního institutu - Ambis Vám přeji inspirativní čtení.

doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.

Vznikl tak soubor tematicky ucelených prací, který přináší neotřelé nápady a návrhy, jak vybrané problémy v nejrozmanitějších koutech naší vlasti řešit. Protože jsme přesvědčeni, že vybrané práce mohou být zajímavou inspirací, rozhodli jsme se s Vámi podělit o 16 nejlepších prací formou této publikace.