Barokní krajina a obce Broumovska

Publikace je vytvořená ve spolupráci studentů magisterského studijního oboru Management rozvoje měst a regionů a jejich vyučujících Mgr. Michaela Pondělíčka, Ph.D., doc. Ing. arch. Vladimíry Šilhánkové, Ph.D., Ing. Pavla Struhy a Ing. Grabriely Antošové, Ph.D. Cílem práce bylo analyzovat rozvojové předpoklady a rozvojové problémy vybraného území, zejm. s ohledem na rozvoj cestovního ruchu. Práce je založena na vlastním terénním mapování v rámci terénního cvičení studentů.

Publikaci je možné stáhnout zde.