Bude AMBIS v online výuce pokračovat i nadále?

Velice nás těší, že nám studenti dávají pozitivní zpětnou vazbu na distanční (online) výuku. V hodnocení zimního semestru 2020 dokonce 81 % studentů uvedlo, že je spokojeno s výukou předmětů.

Studenti se nás dotazují, jestli zachováme tento způsob výuky i do budoucna. Zklameme je, ale jen částečně. Vyučování jako takové v online podobě zachovat nemůžeme. Dosavadní studijní programy byly akreditovány v prezenční formě, a pokud bude zrušený tento výjimečný stav ze strany MŠMT a dalších institucí, vracíme se zpět do školních lavic.

Bereme si ale z této zkušenosti mnoho pozitivního. Především je to zjištění, jak se AMBIS dokáže rychle adaptovat na změny a za velmi krátkou dobu vytvořit plně fungující vzdělávací systém, který reflektuje a pracuje se zpětnou vazbou jak našich studentů, tak i vyučujících. Respektujeme požadavky studijních programů, ale tyto požadavky opíráme o moderní vyučovací metody, které díky této době zažily svůj velký boom. Jsme vděční za to, že se díky této době AMBIS posouvá velkými skoky. Za tento rozvoj děkujeme jednak studentům, kteří do svého vzdělání vkládají takové úsilí, tak vyučujícím, kteří se stále vzdělávají a nedovolí si v této době usnout na vavřínech

Co už ale nyní víme, že si ponecháme? Zcela jistě radost, že se nám v této době povedlo tak dobře čelit novým výzvám, hledat nové cesty komunikace, jak být nablízku našim studentům i vyučujícím, vzájemně spolupracovat, obohacovat se o nové zkušenosti z jednotlivých výukových lekcí, pořádat online podpůrné webináře, konzultace, workshopy. Všechny tyto aktivity totiž můžeme zachovat bez větších potíží v této online podobě.

Jsme si jisti, že v prezenční výuce, kterou dosud někteří studenti vůbec neznají, najdou svá pozitiva. Vyzdvihujeme osobní přátelský kontakt nad tím virtuálním. Ceníme si kooperace mezi studenty i vyučujícími. Za těchto stávajících podmínek je realizace řady aktivit velmi ztížená.

Těším se, až se všichni poznáme osobně.

Hanka Lánová

Provozní ředitelka AMBIS