České centrum v Bruselu nabízí stáž pro studenty

České centrum v Bruselu nabízí studentům možnost zúčastnit se stáže v oblasti kulturní diplomacie.

Brusel je sídlem NATO a některých institucí Evropské unie, a proto bývá neoficiálně označován jako hlavní město Evropy. Mimo Evropský parlament zasedá v Bruselu i Hospodářský a sociální výbor. Kromě zajímavé a motivující práce mají studenti možnost setkat se s předními českými umělci a významnými belgickými institucemi. Studenti mají možnost získat zkušenosti s organizací kulturních akcí, získají zkušenosti s grafickými programy, video a foto záznamy z akcí a v neposlední řadě si osvojí svoje komunikační schopnosti a dovednosti. Praktické stáže pomáhají studentům osamostatnit se a především jsou přínosem pro jejich budoucí kariérní růst. Stáž je určena pro studenty i čerstvé absolventy a může být financována ze zdrojů Erasmus+. Informace o financování naleznete na https://www.ambis.cz/erasmus.