Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa

Program

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

na téma

Důsledky roku 1968 pro rozvoj Československa

čtvrtek 19. dubna 2018
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s.,
Žalanského 68/54, Praha 17 - Řepy

Rok 1968 znamenal významný a tragický přelom nejen v politickém, ale i společenském a ekonomickém tj. i regionálním rozvoji tehdejšího Československa. Bez přehánění je možno konstatovat, že neblahé důsledky těchto událostí nás v oblasti regionálního rozvoje doprovázejí dodnes (např. přetrvávající regionální disparity ať je to již stále zaostalá oblast Šumavy a Českého lesa s desítkami zaniklých obcí, hospodářsky postižené regiony Ostravska a Krušných hor, ale dopady v citlivém předivu společenských a ekonomických vztahů a vazeb).

U mladších a mladých lidí se vytrácí povědomí o událostech, které ovlivňují naše (minimálně odborné) Konference si klade za cíl pozvat pamětníky – experty v oblasti regionálního rozvoje, aby se s mladou generací podělili o své zkušenosti, vzpomínky a postřehy tak, aby nastupující generaci regionalistů zprostředkovali tuto svoji nenahraditelnou životní zkušenost a zachovali ji i pro budoucí generace.

Konference se koná pod záštitou rektorky AMBIS dr. Martiny Mannové.

Program konference najdete zde