Global Money Week

Dne 30. března 2017 proběhl na Bankovním institutu vysoké školy, a.s. cyklus odborných přednášek v rámci týdne zvyšování finační gramotnosti Global Money Week.

Tímto se Bankovní institut aktivně přihlásil k celosvětové akci, usilující o zvyšování finančního vzdělání u všech skupin obyvatelstva. Vzdělávací týden se konal v tomto roce pod záštitou vrcholných státních institucí České republiky - MŠMT ČR, MF ČR a ČNB. Hlavním organizátorem této akce v České republice byla společnost EFPA.

Cyklus přednášek, kterého se zúčastnili posluchači středních škol i zájemci ze širší veřejnosti v počtu cca 50 osob, probíhal v budově školy, v ulici Nárožní 2600/9, v Praze 5, od 9:00, a to v menší učebně a ve velkém přednáškovém sále, kde se vystřidali jednotliví lektoři.

Doc. Ing. František Pavelka, CSc., rektor Bankovního institutu vysoké školy, a.s., se v přednášce nazvané "Zázraky bank" snažil osvětlit posluchačům principy multiplikace finančních prostředků, která probíhá zejména prostřednictvím komerčních bank.

Další lektorka Ing. Olga Ortová Šeflová se ve svém příspěvku nazvaném "Bankovní platební karty" zabývala rozsáhlými možnostmi využívání platebních karet klienty bank i novými tredny v této oblasti bankovnictví. Ke všem přítomným byla také směrována doporučení pro bezpečné používání platebních karet.

Doc. RNDr. Jarmila Radová, PhD., vedoucí Katedry financí a ekonmie, oslovila posluchače s tématem "Spotřebitelské úvěry", ve kterém se zaměřila na významné parametry a obchodní podmínky tohoto typu úvěru pro domácnosti tak, aby se dlužníci nedostali do situace osobního bankrotu.

Všechny příspěvky z oblasti financí byly hodnoceny jako zajímavé a s velkým praktickým dopadem. Věříme, že jsme tímto počinem přispěli k posunu laťky potřebné gramotnosti obyvatelstva alespoň o pár centimetrů a že naše vysoká škola bude v oblasti názorného finančního vzdělávání veřejnosti pokračovat i v následujících letech.

Ing. Olgra Ortová Šeflová

garantka GMW na BIVŠ