Informace pro uchazeče o studium k maturitním zkouškám

Vážené uchazečky a uchazeči,

jednou z podmínek nezbytných pro přijetí do bakalářského studia podle podmínek přijímacího řízení stanovených rektorkou AMBIS je doložení vykonání maturitní zkoušky v termínu stanoveném zákonem o VŠ a Smlouvou o studiu, kterou s AMBIS VŠ uzavíráte. Podstatné je předložení maturitního vysvědčení, nikoliv forma, typ či druh vykonané maturitní zkoušky.

Přejeme Vám mnoho úspěchů u zkoušek a těšíme se na Vás.

AMBIS VŠ