Konference Ochrana měkkých cílů III s účastí AMBIS VŠ

Dne 9. června se v Praze konala konference Ochrana měkkých cílů III, kterou pravidelně pořádá česká pobočka AFCEA ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze.

Na této konferenci mimo jiné vystoupil i pan docent Oldřich Krulík působící na AMBIS VŠ. Jeho přednáška nesla název „Crowd Science jako vynořující se odborná disciplína“.

Ačkoli vystoupení souviselo primárně s jeho působením v rámci Mezinárodního bezpečnostního institutu, byly v jeho rámci zmíněny přesahy do aktivit Vysoké školy AMBIS a spolupráce mezi oběma institucemi.

V publiku konference nechyběla paní rektorka Vysoké školy AMBIS Dr. Martina Mannová a další akademičtí pracovníci školy, Ing. Miloš Zajíc, MBA a Mgr. Petr Klíma, MPA.