Konference Regional Development between Theory and Practice

Vysoká škola AMBIS se zapojila do 12. ročníku mezinárodní konference „Regional Development between Theory and Practice“

Dne 1. června 2023 se v Praze, v prostorách Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického, uskutečnil 12. ročník mezinárodní konference „Regional Development between Theory and Practice“.

AMBIS vysokou školu na akci zastupoval příspěvek „Smart Cities and Their Vulnerability“, jehož autory byli doc. Mgr. Oldřich KRULÍK, Ph.D.; doc. JUDr. Jan KOLOUCH, Ph.D. a pplk. Mgr. Marek PAČMAG, MBA, LL.M.

Anotace příspěvku: „Chytrá města“ jsou ve většině pojednání vnímána jako dominantně pozitivní fenomén. Autoři si kladou za cíl konstruktivně-kriticky tento přístup zmapovat – s důrazem na nejaktuálnější kazuistiku. Příklady z posledních let, a to nejenom v souvislosti s vývojem na Ukrajině, ukazují, že moderní, technologická řešení, respektive nástroje e-governmentu, se mohou stát terčem nebo přímo nástrojem různě motivovaných útočníků (zločinecké skupiny, cizí moc). „Chytré“ město je pak častokrát potenciálně zranitelnější než aglomerace řízené tradičnějším způsobem. Konkrétně přitom panuje snaha zjistit, zda k tématu existují ucelenější teoretické koncepty, případně zda a jakým způsobem téma zmiňují mezinárodní policejní organizace (Interpol, Europol).

Celý program akce můžete navštívit ZDE.

Tímto děkujeme za profesionální zastoupení a prezentaci AMBIS vysoké školy, a.s. na významné mezinárodní konferenci. Příspěvek bude zveřejněn v mezinárodně vědecky uznávané databázi.