Mezinárodní konference MEKA 2023

Mezinárodní konference MEKA 2023

Dne 17. a 18. května se v prostorách zlínské Univerzity Tomáše Bati konala mezinárodní konference Medicína katastrof – MEKA 2023. Konference se zúčastnili i naši akademičtí pracovníci jako aktivní prezentéři vybraných témat. Tímto děkujeme zejména paní doktorce Ireně Tušer za reprezentaci AMBIS VŠ.