Mezinárodní konference v Madridu s účastí AMBIS VŠ

Ve dnech 22. - 23. 9. 2022 se náš vyučující, politolog Marián Sekerák, zúčastnil mezinárodní konference ve španělském Madridu. Akce, která probíhala ve starobylých reprezentativních prostorách španělského Senátu, byla zaměřena na budoucnost středopravých a křesťansko-demokratických stran v Evropě. Hlavním organizátorem, na jehož pozvání Dr. Sekerák na konferenci participoval, byla německá Nadace Hannse Seidela. Na akci se kromě akademiků a akademiček zúčastnilo také několik politiků ze Španělska a Portugalska.