Naši studenti zapojeni do výzkumného týmu v projektu „Umělá inteligence a lidská práva“

Studentský výzkumný tým Ambisu a naši vyučující se podílí od června do prosince 2021 na výzkumu s názvem "Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace“. Výzkumné práce jsme již zahájili a studenti identifikují technologie umělé inteligence, které porušují lidská práva a provádějí základní výzkum a sběr informací. Průběžné výsledky jsou velmi kvalitní a přínosné.

Cílem projektu je identifikovat a zhodnotit rizika a příležitosti v oblasti vztahu umělé inteligence (artificial intelligence - AI) a lidských práv a navrhnout řešení, jak by technologie umělé inteligence měly být vyvíjené, používané a regulované, aby neohrožovaly lidská práva a naopak pomohly jejich rozvoji a ochraně. 

TA ČR je zkratka pro Technologickou agenturu ČR, která podporuje výzkum a inovace. 


Propojení expertízy právních a technických věd je reflektováno v řešitelském týmu tvořeném odborníky přes mezinárodní právo, lidská práva a právo ČR.