Pozvánka na fiskální dialog 3. ročník cyklu mezinárodních odborných konferencí

Na III. mezinárodní konferenci AMBIS se debatovalo o veřejných financích v evropském kontextu

Místní veřejné finance a finanční management: Evropská perspektiva bylo téma letošní mezinárodní konference, která se uskutečnila dne 22. listopadu v zasedacím sále MŠMT pod záštitou MMR ČR. Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a. s. sezvala již potřetí odborníky i laickou veřejnost ke společné diskusi v rámci cyklu Fiskální dialog.

Konferenci zahájily úvodním slovem rektorka Vysoké školy regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, a. s. Martina Mannová a Marie Zezůlková, ředitelka Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, jež uvedla své nejčerstvější zkušenosti z praxe k danému tématu.

V prvním dopoledním bloku vystoupil Milan Jílek k problematice fiskálního federalismu
a jeho souvislostí se secesionistickými tendencemi v Evropě. Peter Pisár, přednášející na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici, následně zdůraznil význam místní a regionální vlády v podpoře inovací, a uvedl příklady ze Slovenska.

Téma participativního rozpočtování zpracované na univerzitě v Dubrovníku v Chorvatsku představila Meri Šuman-Tolić. Juraj Nemec společně s Markétou Šumpíkovou následně hovořili o outsourcingu veřejných zakázek na úrovni městských samospráv a podělili se
o výsledky vlastního výzkumu.

V odpoledním bloku se Lucie Sedmihradská zamýšlela nad otázkou, zda je fiskální federalismus kombinovaný či komplikovaný model pro naši republiku. A na závěr Milan Jan Půček rozebral výhody a nevýhody velkého počtu malých obcí v naší zemi z hlediska přísunu veřejných financí, včetně zveřejnění výsledků analýzy rizik vypracované speciálně pro Ústí nad Labem.

Po každém z příspěvků následovala diskuse, která rezonovala zájem návštěvníků konference o přednášené příspěvky, a spolu s účastí zástupců také studentské obce, podtrhovala aktuálnost probíraných témat.

Mediální partneři konference byly časopis Moderní obec, Bankovnictví, portály pro podnikání
a export BusinessInfo.cz a Euractiv.cz.

Program konference naleznete zde.
Podrobné informace naleznete na www.fidi.cz