Pozvánka na konferenci BEZPEČNOST A PRÁVO

Dovolujeme si Vás pozvat jménem Katedry bezpečnosti a práva

na IV. Mezinárodní vědeckou konferenci BEZPEČNOST A PRÁVO, výzvy a perspektivy 2018Hlavním záměrem realizace tohoto významného vědeckého konání je snaha navázat širší spolupráci se státními a samosprávnými orgány města Prahy, městských částí, integrovaných záchranných složek za účasti partnerských vysokých škol. Pozornost bude soustředěna na tři hlavní tematické okruhy a to:

1) aktuální otázky bezpečnosti regionů (obcí) a hlavního města ČR;

2) kriminologické a bezpečnostní aspekty bezpečnosti občanů;

3) právní aspekty bezpečnosti. 

Cílem konference bude výměna zkušeností a poznatků v oblasti bezpečnosti a práva, navázání a rozšíření spolupráce účastníků a obeznámení se s výsledky dobré praxe při řešení aktuálních bezpečnostních problémů.

Konference se uskuteční 8. listopadu 2018. Místem konání bude AMBIS Vysoká škola Praha – Žalanského 68/54, 163 00 Praha 17 – Řepy. Prosím registrujte se na e-mail: konference@ambis.cz