Pozvánka na konferenci REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

1. cirkulář konference

Dovolujeme si Vás pozvat na již 11. ročník odborné konference

REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ

na téma

UDRŽITELNÝ A BEZPEČNÝ CESTOVNÍ RUCH

Konference se uskuteční ve čtvrtek 16. dubna 2020
od 9 hod. na Vysoké škole regionálního rozvoje a Bankovním institutu – AMBIS, a.s.,
Lindnerova 1, Praha 8 – Libeň

Odborná garantka konference: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. (vladimira.silhankova@ambis.cz)

Konference se koná pod plnou záštitou rektorky AMBIS dr. Martiny Mannové.