Pozvánka na přednášku Dezinformace jako současný fenomén

Oddělení prorektorky pro studium srdečně zve všechny zaměstnance, studenty i absolventy AMBIS VŠ na odbornou přednášku na téma

Dezinformace jako současný fenomén

Do jaké míry nás ovlivňují dezinformace? Kde vznikají a kdo je šíří? Jakou roli hrají sociální sítě?

Jak můžeme šíření dezinformací zabránit my sami? Proč není kritické myšlení jedinou prevencí?

To vše a mnohé další nám přijde zodpovědět PhDr. Tomáš Kolomazník, výkonný ředitel Centra pro bezpečnostní analýzy a prevenci, který se věnuje bezpečnostní politice, kybernetické bezpečnosti a obrannému průmyslu.

Přednáška proběhne online v prostředí MS Teams 11. ledna 17:00 - 18:15 hod. V závěru přednášky bude ponechán prostor pro diskuzi na dané téma.