Pozvánka na veřejnou obhajobu studentské odborné soutěže