Rozhovor: Umělá inteligence a lidská práva

Rozhovor: Umělá inteligence a lidská práva

Na konci letního semestru jste se mohli z našich sociálních sítí dozvědět, že výzkumný tým studentů a vyučujících AMBIS VŠ se podílí na výjimečném projektu TAČR Umělá inteligence a lidská práva: rizika, příležitosti a regulace. Vojtěch Šubrt, Matěj Musil a Šimon Philipp, studenti 1. ročníku bakalářského studijního programu Bezpečnostní management, byli ochotni zodpovědět několik otázek a přiblížit vám detaily jejich práce.


Představili byste našim čtenářům ve stručnosti, do jakého projektu jste se zapojili?

Vojta: Jde o projekt, který se nazývá Umělá inteligence a lidská práva. Snažíme se v něm identifikovat technologie, které se v dnešní době už používají nebo brzy používat budou ve všech možných profesích, a snažíme se identifikovat, která lidská práva mohou porušovat v rámci toho procesu. Naší prací je identifikovat články, kterých se ta práva týkají a ve kterých pak můžou vznikat ty problémy.

Matěj: Ta sféra pokrývá velké množství technologií od chytrých domácností až po armádní drony. Naše práce spočívá ve snaze najít situace, ve kterých mohou být porušována lidská práva.

Co jste museli udělat pro to, abyste se stali členy školního výzkumného týmu? Prošli jste nějakým výběrovým řízením?

Šimon: My jsme si všichni vybrali zaměření Mezinárodní bezpečnost, kde nás na předmětu Právo mezinárodní bezpečnosti učí paní doktorka Šmuclerová (JUDr. Bc. Martina Šmuclerová, Ph.D., pozn. red.), která nám o tomto projektu řekla. Nabídla nám, že pokud by někteří z nás měli zájem, tak se můžeme přihlásit. Řekli jsme si, že takovou příležitost máme možná jednou za život a že to půjdeme zkusit. Paní doktorka se nám následně ozvala, že jsme byli na základě studijních výsledků a aktivity při výuce vybraní my tři.

Spolupracuje s vámi ještě jiná škola nebo instituce?

Matěj: My jsme vlastně ten úplný začátek projektu. Uděláme rešerše, výsledky pošleme paní doktorce a dalším krokem je práce týmu z ČVUT a následně to půjde na Masarykovu univerzitu. Takže nějaká spolupráce tam je, ale co se nás týče, tak zatím spolupracujeme jenom s paní doktorkou.

Projekt začal letos v červnu. Jaké je jeho časové rozfázování? Rešerše už začaly…

Šimon: My jsme na té rešerši začali pracovat už během května a dostáváme různé aktuální úkoly a témata k zpracování.

Co by mělo být cílem, výstupem z projektu?

Matěj: Cílem je identifikovat dopady umělé inteligence na lidská práva stejně jako příležitosti dalšího využití umělé inteligence pro posílení lidských práv. Umělá inteligence je jev poměrně nový a takových výzkumů zatím nebylo mnoho. Určitě dá náš projekt za vznik dalším, a to je pro mě důležité. Někdy mě velmi překvapilo, kolik jsme toho už našli.

Chtěli byste za sebe ještě něco k tomuto tématu doplnit?

Matěj: Jenom bych dodal, že mě vůbec nenapadlo, že bychom se k takovému projektu mohli dostat už v prvním ročníku. Je super, že jsme získali důvěru školy hned od začátku studia.

Moc děkuji, že jste se se mnou sešli, třeba náš rozhovor namotivuje nějaké váhající uchazeče o studium, kteří se k nám na AMBIS chtějí přihlásit :)

Karolína Soukupová, asistentka prorektorky pro studium