Seminář Kritická infrastruktura z pohledu obranyschopnosti ČR

Zástupci z Katedry bezpečnosti a práva se dne 19. 1. 2023 zúčastnili semináře s názvem "KRITICKÁ INFRASTRUKTURA Z POHLEDU OBRANYSCHOPNOSTI ČR", který se konal v Poslanecké sněmovně.

Seminář se konal pod záštitou pana poslance Ing. Josefa Bělici, MBA, předsedy Podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR. V rámci semináře vystoupili významní odborníci na problematiku obranných prvků kritické infrastruktury.  

ARPKI je organizací sdružující dodavatele standardizací kritické infrastruktury, která má svoje přísná pravidla pro komunikaci uvnitř a navenek a klade velký důraz na důsledné dodržování nakládání s daty a informacemi, které patří do několikastupňové hierarchie důležitosti a utajení.